Stavljanjem u funkciju displeja za najavu dolaska autobusa na autobusnim stajalištima KD Autotrolej realiziran je zadnji dio EU projekta Jačanje sustava javnog prijevoza, u sklopu kojeg su već ranije nabavljena i u promet stavljena 32 nova autobusa te uvedeni pametni semafori na raskrižjima u gradu Rijeci.

Riječ je o 48 displeja s najavom dolaska autobusa na stajališta, od kojih je 36 raspoređeno na  području grada Rijeke. Na području Opatije postavljena su tri, a na području Viškova dva displeja dok je po jedan displej postavljen na području Kraljevice, Klane, Kostrene, Čavli, Kastva, Lovrana i Moščenićke Drage.

Također, u sklopu ovog projekta u funkciju je stavljena i prateća mobilna te web aplikacija SIP (Sustav informiranja putnika) KD Autotrolej.

Sredstva za projekt „Jačanje sustava javnog prijevoza“ osigurana su iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Ukupna vrijednost projekta je 10,75 milijuna eura (81 milijun kuna), od čega odobrena EU bespovratna sredstva iznose 7,23 milijuna eura (54.5 milijuna kuna).

Dio projekta koji se danas predstavlja na završnoj konferenciji, odnosno postavljanje displeja za najavu dolaska autobusa, vrijedan je 743 tisuće eura (5,6 milijuna kuna) bez PDV-a.

Ciljevi EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“ su unaprjeđenje kapaciteta i povećanje brzine putovanja, smanjenje operativnih troškova, unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima uvođenje modernih sustava obavješćivanja putnika.

Osim nabavke 32 nova autobusa čime je moderniziran postojeći vozni park KD Autotrolej, projekt je obuhvaćao i postavljanje informativnih displeja na autobusnim stajalištima, izradu mobilne i web aplikacije kojom se najavljuju dolasci autobusa, te postavljanje tzv. pametnih semafora.

Zahvat „Pametni semafori“ koji je realiziran u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog gradskog prijevoza“ koordinirao je i nadzirao TD Rijeka promet. Riječ je o modernizaciji semaforske opreme na šest raskrižja na zapadnom dijelu grada i njihovom povezivanju u sustav automatskog upravljanja prometom (AUP).

Na raskrižjima je umjesto stare i dotrajale semaforske opreme ugrađena suvremena digitalna semaforska oprema i upravljački uređaji najnovije generacije koji su povezani sa Gradskim prometnim centrom, te su uključena u postojeći sustav AUP.

Modernizacija je provedena na 6 semaforiziranih raskrižja: Liburnijska – odvojak prema gradilištu trgovačkog centra, Zvonimirova – Zametska, Liburnijska – Pionirska, Liburnijska – Vere Bratonje te Čvor Diračje – zapad i Čvor Diračje – istok.

U Gradskom prometnom centru je aplikacija za automatsko upravljanje radom semafora podignuta na višu razinu sa većom mogućnošću intervencija od strane operatera.

Na Čvoru Diračje i raskrižju Zvonimirova-Zametska-Liburnijska postavljene su dvije nove video kamere za daljinski nadzor prometa.

Nova oprema ima, između ostalog, i mogućnost davanja prednosti vozilima javnog gradskog prijevoza na navedenim lokacijama. Potpuno daljinsko automatsko upravljanje iz Gradskog prometnog centra omogućuje bitno bolje prilagođavanje rada semafora stvarnim situacijama u prometu i bolje ukupno balansiranje prometa na glavnom prometnom koridoru iz smjera zapada prema središtu grada.

Radovi na modernizaciji  6 semaforiziranih raskrižja dovršeni su u prosincu 2020. godine, a vrijedni su 387.415 eura (2.918.978,43 kn) sa PDV-om.

Nova vozila KD Autotrolej vrijedna su skoro 8,2 milijuna eura (62 milijuna kuna), a nabavljena su u periodu od ožujka do svibnja 2021. godine.

Kohezijski fond