Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Rijeka, 16. veljače 2017.
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke. Cjeloviti tekst natječaja s ponuđenim lokacijama i grafičkim prikazom lokacija iz natječaja nalazi se u privitku. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do ponedjeljka 6. 3. 2017. godine, do 11:00 sati.

više

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Rijeka, 12. veljače 2017.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

više

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci

Rijeka, 9. veljače 2017.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci.

više

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

Rijeka, 31. siječnja 2017.
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

više

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

Rijeka, 31. siječnja 2017.
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

više

Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Rijeka, 11. prosinca 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova, idealnih dijelova stanova, stanova neprikladnih za stanovanje, stanova koje koriste najmoprimci i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.
Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

više

Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Rijeka, 25. rujna 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, raspisuje Javni natječaj za prodaju stanova, idealnih dijelova stanova, stanova neprikladnih za stanovanje, stanova koje koriste najmoprimci i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.
Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

više

Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2016. godini

Rijeka, 1. veljače 2016.
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni poziv za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2016. godini. Predmet javnog poziva je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2016. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

više