okućnice, balkoni  prozori grada Rijeke.jpg

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2016.

Rijeka, 13. svibnja 2016.
U okviru svojih programa rada za 2016. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor". Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora u periodu od 16. do 27. svibnja 2016., odnosno u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV.

više

8. mart 1.JPG

Obilježen 8. mart

Rijeka, 25. ožujka 2016.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena Vijeće Mjesnog odbora Svilno organizirao je prigodan program za sve posjetitelje, a naročito za žene Svilnog.

više

Toni i Boni 1.jpg

Doček Svetog Nikole

Rijeka, 21. prosinca 2015.
Vijeće Mjesnog odbora Svilno je 6. prosinca organiziralo za djecu predškolske dobi sa područja MO Svilno svečani  doček Svetog Nikole.

više

Pharma Valley 5.jpg

Svečano otvoren Pharma Valley, farmaceutski kompleks JGL-a na Svilnom

Rijeka, 10. srpnja 2015.
Uz prisustvo predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića svečano je otvoren Pharma Valley, farmaceutski kompleks Jadran galenskog laboratorija na Svilnom, čime je završena prva faza projekta modernizacije i povećanja kapaciteta ove riječke tvrtke. Projekt ukupne vrijednosti 361 milijun kuna trenutno je jedna od većih investicija u Hrvatskoj.

više

naslovnica.JPG

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2014.

Rijeka, 15. svibnja 2015.
Na Gradonačelnikovom kolegiju održanom u utorak, 12. svibnja  prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2014. g.
U skladu sa usvojenim programima rada, financijskim planovima, te prijedlozima malih komunalnih akcija za 2014. godinu, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provodila su tijekom 2014. godine brojne aktivnosti u cilju podizanja kvalitete i standarda življenja svojih sugrađana. Aktivnosti vijeća provode se u cilju zadovoljenja potreba građana u komunalnom opremanju kao i provođenju programa iz sfere društvenog života (programi kulture, sporta, brige o djeci, ekologije, zdravstva...).

više

vik.jpg

Priključivanje na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu

Rijeka, 13. ožujka 2015.
Vlasnici građevina koje se nalaze na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine dužni su svoje građevine priključiti na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje.

više

mob. rec. dvorišta.jpg

Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci

Rijeka, 19. veljače 2015.
Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uvode mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 19 lokacija prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

više