Info centar za prevenciju.jpg

Edukativno predavanje na temu "Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela"

Rijeka, 18. travnja 2014.
Informativni centar vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke (Dolac 7b) organizira edukativno predavanje na temu: "Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela"  (teške krađe provaljivanjem, drske krađe, prijevare na kućnom pragu, razbojništva).

više

velebit.jpg

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2014.

Rijeka, 10. travnja 2014.
U okviru svojih programa rada za 2014. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor". Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora u periodu od 10. do 25. travnja 2014. g., odnosno u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV. Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" dio je projekta "Volim Hrvatsku - volim Rijeku".

više

GUP_RI_2014_JR.jpg

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke - javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna plana

Rijeka, 1. travnja 2014.
Započinje Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

više

Igralište B. Kašića.jpg

Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2015. godinu

Rijeka, 10. ožujka 2014.
Pozivaju se građani Grada Rijeke, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da podnesu svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2015. godinu. Prijedlozi će se primati u sjedištima mjesnih odbora, od 10. do 24. ožujka 2014. godine.

više

Obavijest - početak radova na kanalizacijskoj mreži

Rijeka, 10. veljače 2014.
Započeli su pripremni radovi za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno. Prema dinamičkom planu 10. veljače 2014. godine započinju radovi u Ulici Grbaste (u gornjem dijelu) i u Ulici Tutnovo (u gornjem dijelu). Dinamički planovi sa dionicama i rokovima izloženi su na oglasnoj ploči Mjesnog odbora Svilno, Svilno 82.

više

Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno

Rijeka, 10. veljače 2014.
Prema informacijama iz KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, u siječnju 2014. godine nastavljena je dogradnja sustava odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta) otvaranjem novog gradilišta za tzv. dionicu W7. Nova dionica radova obuhvaća gradnju jedne crpne kanalizacijske stanice i oko 7,3 kilometara sanitarne kanalizacije u naseljima Svilno, Orehovica i Pašac u gradu Rijeci i naselju Cernik u općini Čavle.

više