Mačka1.jpg

Sterilizacija mačaka u veljači s 50% popusta

Rijeka, 28. siječnja 2015.
Udruga "Mijau" Rijeka uz suradnju sa četiri veterinarske ambulante u Rijeci, i ove godine organizira akciju sterilizacije mačaka u razdoblju od 1. do 28. veljače. Svi građani imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s popustom od 50 posto, tj. za samo 205 kuna po zahvatu. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije.

više

Sveti Nikola Svilno 2014..JPG

Stigao je Sveti Nikola

Rijeka, 4. prosinca 2014.
U srijedu, 3. prosinca 2014. godine u dvorani Doma Svilno održan je program povodom dočeka Svetog Nikole. Glumci Ri Teatra odigrali su predstavu "Vidov san" a na kraju predstave došao je Sveti Nikola koji je djeci podijelio prigodne slatke pakete.

više

Konstituiranje Svilno.JPG

Konstituirano novo Vijeće Mjesnog odbora Svilno

Rijeka, 24. studenog 2014.
U sjedištu Mjesnog odbora Svilno u ponedjeljak, 24. studenog 2014. godine konstituirano je novo Vijeće MO Svilno na razdoblje od 4 godine. Sjednicu je otvorila Dragica Fadljević kao ovlaštena osoba od strane Gradonačelnika te je prisutne upoznala sa Izvještajem o provedenim izborima za članove Vijeća MO Svilno.

više

Rezultati izbora za vijeće mjesnog odbora Svilno

Rijeka, 21. listopada 2014.
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke objavljuje rezultate izbora za vijeće mjesnog odbora Svilno, održanih 19. listopada 2014.

više

zbirno izvješće o radu MO.JPG

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Rijeka, 17. srpnja 2014.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

više

Obavijest - zatvorena cesta u gornjem dijelu Ulice Grbaste

Rijeka, 1. srpnja 2014.
Zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži u naselju Svilno, Ulica Grbaste neće se moći prometovati motornim vozilima na dionici između križanja kod kućnog broja 60 i kućnih brojeva 25-54 u periodu od 1.07. do 15.08.2014. godine. Obilazni put za osobna vozila je preko Grada Gorbnika do kružnog toka na Grbastom.

više

autobusna čekaona Svilno.jpg

Postavljena nova autobusna čekaonica

Rijeka, 27. svibnja 2014.
Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Svilno o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području MO Svilno za 2014. godinu, postavljena je autobusna čekaona kod kapelice u Svilnom u pravcu prigrada.

više

Obavijest - početak radova na kanalizacijskoj mreži

Rijeka, 10. veljače 2014.
Započeli su pripremni radovi za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno. Prema dinamičkom planu 10. veljače 2014. godine započinju radovi u Ulici Grbaste (u gornjem dijelu) i u Ulici Tutnovo (u gornjem dijelu). Dinamički planovi sa dionicama i rokovima izloženi su na oglasnoj ploči Mjesnog odbora Svilno, Svilno 82.

više

Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno

Rijeka, 10. veljače 2014.
Prema informacijama iz KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, u siječnju 2014. godine nastavljena je dogradnja sustava odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta) otvaranjem novog gradilišta za tzv. dionicu W7. Nova dionica radova obuhvaća gradnju jedne crpne kanalizacijske stanice i oko 7,3 kilometara sanitarne kanalizacije u naseljima Svilno, Orehovica i Pašac u gradu Rijeci i naselju Cernik u općini Čavle.

više