Radovi Fiumara.jpg

Radovi na raskrižju ulica Fiumara i Žrtava fašizma te duž ulice Fiumara

Rijeka, 3. rujna 2014.
U petak, 5. rujna 2014. godine započinju radovi na obnovi završnog asfaltnog sloja na raskrižju Ulica Žrtava Fašizma – Fiumara i duž Ulice Fiumara do Trga Bana Jelačića. Predviđeni rok trajanja radova je 15-tak dana, odnosno do 20. rujna. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će se produžiti.

više

zbirno izvješće o radu MO.JPG

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Rijeka, 17. srpnja 2014.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

više

Obavijest - zatvorena cesta u gornjem dijelu Ulice Grbaste

Rijeka, 1. srpnja 2014.
Zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži u naselju Svilno, Ulica Grbaste neće se moći prometovati motornim vozilima na dionici između križanja kod kućnog broja 60 i kućnih brojeva 25-54 u periodu od 1.07. do 15.08.2014. godine. Obilazni put za osobna vozila je preko Grada Gorbnika do kružnog toka na Grbastom.

više

Alen Polić i Jabuke.jpg

Nastup Alena Polića

Rijeka, 30. svibnja 014.
U sklopu obilježavanja proslave dana Mjesnog odbora Svilno održana je glazbena večer uz nastup Alena Polića i članova Eko-etno udruge "Jabuke".

više

autobusna čekaona Svilno.jpg

Postavljena nova autobusna čekaonica

Rijeka, 27. svibnja 2014.
Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Svilno o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području MO Svilno za 2014. godinu, postavljena je autobusna čekaona kod kapelice u Svilnom u pravcu prigrada.

više

Obavijest - početak radova na kanalizacijskoj mreži

Rijeka, 10. veljače 2014.
Započeli su pripremni radovi za nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno. Prema dinamičkom planu 10. veljače 2014. godine započinju radovi u Ulici Grbaste (u gornjem dijelu) i u Ulici Tutnovo (u gornjem dijelu). Dinamički planovi sa dionicama i rokovima izloženi su na oglasnoj ploči Mjesnog odbora Svilno, Svilno 82.

više

Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području MO Svilno

Rijeka, 10. veljače 2014.
Prema informacijama iz KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, u siječnju 2014. godine nastavljena je dogradnja sustava odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta) otvaranjem novog gradilišta za tzv. dionicu W7. Nova dionica radova obuhvaća gradnju jedne crpne kanalizacijske stanice i oko 7,3 kilometara sanitarne kanalizacije u naseljima Svilno, Orehovica i Pašac u gradu Rijeci i naselju Cernik u općini Čavle.

više