Sveti Nikola Svilno .jpg

Sveti Nikola na Svilnom

Rijeka, 13. prosinca 2016.
Vijeće Mjesnog odbora Svilno je za svoje najmlađe mještane organiziralo program svečanog dočeka Svetog Nikole. Program je održan 4.12.2016. godine u dvorani Doma Svilno gdje su glumci Teatra Zvrk izveli predstavu Gdje je sada bijela brada. Na kraju predstave Sveti Nikola je djeci podijelio prigodne slatke poklon pakete.

 

više

naslovnica.JPG

Za najdražu Rijeku - sportske igre mjesnih odbora

Rijeka, 6. lipnja 2016.
U nedjelju, 5. lipnja završeni su 12. sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke u kojima je braneći boje svog mjesnog odbora, u sklopu obilježavanja zaštitnika grada Rijeke - svetog Vida, svoje vještine u boćanju, potezanju konopa, brišluli i trešeti te nogometu odmjerilo 350 natjecatelja.

više

vik.jpg

Priključivanje na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu

Rijeka, 13. ožujka 2015.
Vlasnici građevina koje se nalaze na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine dužni su svoje građevine priključiti na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje.

više

mob. rec. dvorišta.jpg

Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci

Rijeka, 19. veljače 2015.
Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uvode mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 19 lokacija prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

više