29. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 22. prosinca 2016. godine u 9,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka dnevnog reda 1.

  Izbori i imenovanja:

 2. Točka dnevnog reda 2.

 3. Točka dnevnog reda 3.

 4. Točka dnevnog reda 4.

 5. Točka dnevnog reda 5.

 6. Točka dnevnog reda 6.

 7. Točka dnevnog reda 7.

 8. Točka dnevnog reda 8.

 9. Točka dnevnog reda 9.

 10. Točka dnevnog reda 10.

 11. Točka dnevnog reda 11.

 12. Točka dnevnog reda 12.

 13. Točka dnevnog reda 13.

 14. Točka dnevnog reda 14.

 15. Točka dnevnog reda 15.

 16. Točka dnevnog reda 16.

 17. Točka dnevnog reda 17.

 18. Točka dnevnog reda 18.

 19. Točka dnevnog reda 19.

 20. Točka dnevnog reda 20.

 21. Točka dnevnog reda 21.

 22. Točka dnevnog reda 22.

 23. Točka dnevnog reda 23.

  Zaključci radnih tijela Gradskog vijeća:

 24. Točka dnevnog reda 24.

  Zaključci Savjeta mladih Grada Rijeke: