Snježana Čop (HNS) – s obzirom na informacije koje se čitaju u medijima vezane uz aktivnosti koncesionara plaže Ploče pitala je kada se može očekivati izvješće Povjerenstva za davanje koncesija.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako se izvještaj Povjerenstva podnosi kada završi poslovna godina jer se tada utvrđuje kako je koncesionar izvršio svoje obaveze. Trenutno se može vidjeti samo izvješće iz 2013.g., kada je koncesionar uredno izvršavao svoje obaveze vezano uz čistoću, način ulaska na plažu i drugo. Koncesionar je podmirio svoje financijske obveze u iznosu 138,000,00 kuna, a varijabilni dio koji treba uplatiti iznosi oko 18,000,00 kuna. Komunalno redarstvo i druge službe uočile su određena odstupanja od koncesijskog ugovora, ali ih gradonačelnik ne smatra spektakularnim kršenjem ugovora. Uvjeti ugovora su prilično jasni, koliko je njemu poznato nikome nije onemogućen pristup plaži, a nakon intervencije redarstva koncesionar je sveo broj ležaljki na plaži na 50.

Ida Mahmutefendić (SDP) je navela kako su prije dva tjedna mediji pisali kako je 178 djece s područja grada Rijeke ostalo na čekanju za upis u vrtić. Pitala je da li su predviđena neka rješenja za tu djecu i hoće li ta djeca biti upisana na jesen u neki od vrtića.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako se priča o neupisanoj djeci ponavlja svake godine. Upis se provodi u 9 mjesecu, do kada se puno toga promjeni, bilo da je riječ o željama roditelja koji promijene mišljenje i samom upisu. Gradonačelnik je kazao kako navedeni podaci nisu točni. Ne postoji niti jedno neupisano dijete starije predškolske dobi koje ispunjava osnovni kriterij za upis, a to je da su oba roditelja zaposlena. Točno je da je 77 djece jasličke dobi na listi čekanja. Postoji određeni broj djece čiji bi roditelji željeli upisati dijete u vrtić, gdje jedan roditelj ne radi ili je nezaposlen. Prednost se dala djeci u obiteljima gdje su oba roditelja zaposlena. U zadnje 4 godine izgradnjom novog vrtića i dogradnjom postojećih Grad je povećao kapacitete za upis djece za 430 djece. Istovremeno je otvoreno 38 novih radnih mjesta što također nije zanemariva činjenica. Čine se maksimalni napori da se podigne standard u vrtićima. Idealno bi bilo da se sva djeca mogu upisati u vrtić, no to je standard koji se ne može postići bez veće intervencije nadležnog ministarstva, rekao je gradonačelnik te nadodao da će se s obzirom da interes roditelja sve veći, nastaviti sa intervencijama na proširenju postojećih i gradnji novih vrtića.

Bojan Kurelić (AM) – je naveo kako je Grad odlučio smanjiti subvencije privatnim vrtićima, Zanima ga zbog čega se na taj način destimuliraju privatni vrtići. Kurelić smatra kako bi bolja stimulacija privatnih vrtića rasteretila proračun, a s obzirom da smanjenje subvencija, prema njegovim tvrdnjama iznose samo 24.000 kuna, to za proračun ne znači puno, dok roditeljima znači dodatni teret. Kurelić je kazao kako od 4 velika grada u Hrvatskoj, Grad Rijeka ima najskuplje vrtiće. Također smatra da investicije privatnika smanjuju investicije Grada u izgradnju vrtića, ovako su roditelji stavljeni pred zid, a DV Rijeka je opterećen kreditom za vrtić na Pehlinu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je pojasnio kako nije točno da Grad ne subvencionira privatne vrtiće. Iako ne postoji zakonska obaveza financiranja vrtića drugih osnivača Grad ih stimulira. Smanjenje subvencije iznosi 10% i to je svojevrsna ušteda proračunu, no ona iznosi 100,000,00 kuna, a ne 24,000,00. Gradonačelnik je kazao kako smatra da smanjenje subvencije za 10% neće narušiti poslovanje privatnih vrtića te dodao kako postoji puno više fleksibilnosti u organizaciji rada vrtića u privatnom vlasništvu, za razliku od ustanove DV Rijeka, koja ima drugačiji i širi sustav organizacije rada, a također brine i za djecu sa posebnim potrebama koji koriste usluge vrtića. Za trećinu djece smještaj u vrtićima, bez obzira na osnivača, subvencionira se kroz socijalni program Grada Rijeke. Oni vrtić koriste besplatno ili plaćaju 50%. Što se tiče kredita za izgradnju vrtića na Pehlinu ne plaća ustanova već je Grad preuzeo obvezu vraćanja.
Usporedba privatnih vrtića i vrtića koje je Grad izgradio, poput vrtića Srdočima ili Pehlinu je nemoguća jer nema privatnih vrtića koji imaju mogućnost smještaja toliko odgojnih grupa kao što je to slučaj s DV Rijeka. Je li cijena smještaja velika ili nije, ovisi o tom koja se stopa uzima. Gradonačelnik je kazao kako smatra da svi ne moraju platiti jednako, kao i da svi ne moraju plaćati istu cijenu jer postoji razlika između onih koji imaju puno, u odnosu na one koji imaju manje i koji imaju najmanje.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje kada će i da li će grad Rijeka dobiti svoj krematorij. Dodao je kako na Centralnom gradskom groblju Drenova nije izgrađen krematorij premda je bio predviđen te pitao hoće li to biti još jedan nerealizirani gradski projekt. Zašto je napravljena zgrada, ako se razmišljalo o tome da se neće napraviti krematorij. Također je pitao je li istina da KD Kozala zemlju za potrebe groblja uvozi iz Litve.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je pri izgradnji Centralnog gradskog groblja Drenova definirano, da se neće graditi krematorij, već će se stvoriti pretpostavke za njegovo eventualno buduće dovršenje. U tom smislu je građevinski zgrada napravljena ali se koristi za druge sadržaje. Na temelju navika naših sugrađana koji preferiraju klasični ukop, odlučeno je da se ne naručuje oprema za krematorij dok se navike ne promijene. Tako je i u cijeloj Hrvatskoj, a jedan krematorij, onaj u Zagrebu radi za potrebe cijele Hrvatske, i toaj krematorij radi dva puta tjedno. U ovom trenutku se dovršenje krematorija ne isplati dok ne bude većeg interesa za kremiranje. Sve što se tiče projekta Centralnog gradskog groblja Drenova sve je napravljeno prema planu. Gradonačelnik je kazao da što se tiče zemlje koju KD Kozala koristi, ne zna za tu informaciju ali će se raspitati i pripremiti odgovor.

Predrag Miletić (RI) je naveo kako je na prezentaciji novog stadiona na Kantridi rečeno da će njegova izgradnja koštati 25 milijuna eura, od čega 4 milijuna eura za komunalnu infrastrukturu. Pitao je kako je moguće da je kompleks bazena na Kantridi koštao čak 45 milijuna eura a nova dvorana na Zametu još više.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako nije vidio troškovnik nego kao i ostali samo čuo cifre o kojima se u medijima govori. Naveo je kako u iznosu koji se spominje nema troškova za infrastrukturu što će povećati troškove gradnje za desetak i više milijuna kuna. Što se tiče troškova izgradnje bazena i dvorane na Zametu, kazao je kako po stoti put mora ponoviti da se u konačni iznos pribrajaju svi troškovi, od izgradnje cesta, garaža i trga te čitavog niza različitih sadržaja. Taj se podataka stalno vadi i njime manipulira iz političkih razloga. Sama dvorana na zametu, bez trga i pratećih sadržaja koji su oživjeli taj dio Zameta, košta 90 milijuna kuna. Sačekajmo da dobijemo troškovnik ili da se stadion izgradi i onda ćemo moći raditi usporedbe, rekao je Obersnel.

Vuk Prica (SDP) je naveo kako zadnjih mjeseci mediji izvještavaju o lošoj turističkoj sezoni. Zanima ga ima li ima li gradonačelnik podatke o tome kakvi su podaci o turističkom prometu u Rijeci.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako u odnosu na prošlu godinu broj dolazaka turista bilježi rast od 25%. Dapače, taj rast je u nekarakterističnim turističkim mjesecima bio veći i iznosio je do 30%. Rijeka postaje zanimljiva turistička destinacija i izvan glavne turističke sezone. Kontinuirano raste broj kapaciteta u hostelskom smještaju, koji su drugi po broju smještaja, a zabilježen je i porast noćenja u privatnom smještaju. Gradonačelnik je kazao kako vjeruje da će izgradnja novih turističkih kapaciteta na Kostabeli još više povećati ukupni turistički promet. Ohrabrujuće je da u dobnoj strukturi gostiju prevladavaju ljudi dobi 20 do 40 godina, koji čine gotovo 50% broja turista koji posjećuju Rijeku. Dužina boravka se produžuje također, a turisti se u prosjeku zadržavaju dva dana. Organizacija čitavog niza događanja, od kojih mnoga imaju međunarodni karakter također utječe na povećanje broja turista te zaključio kako možemo biti više nego zadovoljni.

Danko Švorinić (RI) je naveo kako se navršava 16 g. od kada je Gradsko vijeće usvojilo odluko o povratku povijesne riječke trobojne zastave koje je Ministarstvo odbilo, nakon čega je nađeno kompromisno rješenje. 2005.g. usvojena izjava kojom se poziva na povratak povijesnih riječkih simbola. Pitao je gradonačelnika da li bi podržao tu inicijativu, ako bi se ona pojavila u ovom sazivu Vijeća.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako će podržati svaku pozitivnu inicijativu koja vrednuje povijest Rijeke te dodao da u ovom slučaju nije važno hoće li on podržati inicijativu jer koliko zna još uvijek se nije promijenio propis koji određuje uporabu zastave. Zakon je tada propisivao da gradska zastava ne može biti trobojnica, pa bi inzistiranje na ponavljanju inicijative bilo uzaludno. Gradonačelnik je kazao kako će zatražiti očitovanje nadležnog ministarstva je li spremno prihvatiti takvu inicijativu.
Vijećnik Švorinić je dodao kako je njegova stranka 2012. zatražila mišljenje Ministarstva koje će službeno dostaviti gradonačelniku. Prema tom mišljenju koje je potpisao pomoćnik ministra, ako se radi o povijesnoj zastavi kojom se potvrđuje povijesni kontinuitet, onda se to se može prihvatiti.
Gradonačelnik je odgovorio kako će on zatražiti tumačenje ministarstva.

Aleksandar Bulog (SDP) je kazao kako je na prošloj sjednici pitao za park za istrčavanje kućnih ljubimaca. U međuvremenu je u medijima bilo dosta napisa o tome pa želi znati što je s tom inicijativom i hoće li se uređenja prostora za kućne ljubimce nastaviti.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako se Vijeće pri donošenju nove odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca obvezalo da ćemo riješiti problematiku parkova za pse. Nedavno je otvoren jedan u Škurinjskoj dragi, a do kraja godine će biti otvoren još jedan na području Podvežice. Nakon provedenih konzultacija, predviđeno je oko 20-tak lokacija za kućne ljubimce koje će realizirati u narednim godinama. Iskustva za korištenje prvog parka su dobra, a s obzirom da je sve što je učinjeno dogovoreno sa udrugama koje su u tome aktivno sudjelovale, gradonačelnik im je ovom prilikom zahvalio na suradnji.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz pomoć roditeljima za nabavku udžbenika. Proračunom nisu predviđena sredstva za to, osim za socijalne slučajeve. Smatra da je velik broj sugrađana blizu da postane korisnik socijalne pomoći pa pita postoji li mogućnost da se to uvede za svih.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao se slaže s time da potreba postoji i bio bi sretan da svi učenici mogu dobiti udžbenike besplatno, kao dio državnog standarda. U proračunu je nemoguće osigurati sredstva za sve učenike i zato smo se opredijelili za to da to pravo imaju samo korisnici socijalnog programa. Alternativa bi bila da se ta odluka mijenja na način da se odustane od nekog drugog programa. Vodeći se kriterijem socijalne pravednosti donesena je takva odluka, a ako se stanje promijeni promijenit će se i odluka.

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – Stranka rada) – je kazala kako je Grad u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao natječaj za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Pitala je na temelju čega će se napraviti bodovna lista.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako je kriterije objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i oni su sastavni dio natječaja. S obzirom na to da se očekuje da će biti više interesa nego što je raspoloživih sredstava, bilo je potrebno utvrditi čitav niz elemenata kojima će se bodovati. Grad je zato naknadno donio dodatni pravilnik koji se može pogledati na našim web stranicama.

Teo Božanić (HDZ) je kazao kako je na otvorenju Riječkih ljetnih noći izveden performans otvaranja koji većina građana nije razumjela jer nije znala o čemu se radi. Naveo je kako je na početku je Kozo bilo puno, ali se kasnije ispraznilo. Kazao je kako ga čudi performans u kojem su ljudi gađani jabukama i Wc papirom. Da je netko dobio jabuku u glavu, tko bi bio kriv, pitao je Božanić te naveo kako je nepotrebnim zatvaranjem rive napravljen kaos u gradu. Gradonačelniku je savjetovao da vratiti otvaranje Riječkih ljetnih noći bliže moru.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako on nije intendant i ne određuje što će se izvoditi na programu Riječkih ljetnih noći. To pitanje treba uputiti nekom drugom. Naveo je kako nikada nije niti jednom intendantu uvjetovao i miješao se u umjetnički program. Nekada je odabir dobar programa dobar, nekada manje dobar. Nekom se sviđa, a nekom ne, rekao je gradonačelnik te dodao kako je promet bio zatvoren iz sigurnosnih razloga jer je puno ljudi bilo na području od Korza prema Adamićevom gatu. Zatvaranje prometa nije nikakva demagogija jer je svaki put za otvaranje Riječkih ljetnih noći promet bio zatvoren. A hoće li se otvaranje Riječkih ljetnih noći vratiti moru ili ne, ne zna jer se neće miješati u rad novog intendanta.

Sandra Krpan (SDP) je pitala gradonačelnika kako teku radovi na gradnji vrtića na Pehlinu i hoće li biti spreman za sljedeću pedagošku godinu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kako su u vrtiću na Turniću građevinski radovi potpuno gotovi, a novi vrtić Mavrica na Pehlinu će u potpunosti biti spreman u 9 mjesecu.

Ivan Ivaniš (SDP) je pitao kako teku pripreme za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture i što se radi da bi se ta kandidatura ostvarila.
Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je natječaj za prikupljanje ponuda za kandidaturu raspisan i traje do 10-11 mjeseca. Poduzet je čitav niz aktivnosti koje se nadopunjuju na Strategiju razvoja grada i Strategiju razvoja kulture do 2020. Napravljen je koncept kandidature i ponuđen na raspravu javnosti i onima koji se bave kulturom. Otvorene su web konzultacije. Održana je posebna rasprava za vijećnike na koju se na žalost odazvalo malo vijećnika. Gradonačelnik je kazao kako je naša želja da što više ljudi sudjeluje u procesu kandidiranja. Na temelju rasprava i pristiglih primjedbi će se definirati konačni program koji će biti proslijeđen u Ministarstvo, a za sve aktivnosti osigurana su i sredstva u proračunu.

Ana Trošelj (PGS) se nadovezala na prethodno pitanje vezano uz izgradnju krematorija u Rijeci tvrdnjom kako je 2008 g. KD Kozala objavilo podatak da ima tjedno dva do tri zahtjeva za kremiranje. Smatra da su se navike ukopa promijenile i pitala može li dobiti podatak koliko su danas zainteresirani sugrađani zainteresirani za uslugu kremiranja i hoće li se raditi studija opravdanosti.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako će vijećnicima dostaviti te informacije te još jednom ponovio da krematorij u Zagrebu radi samo dva dana tjedno. Pojasnio je kako je tehnologija kremiranja bazirana na principu visoke peći za koju se mora utrošiti velika energija kako bi se postigla visoka temperatura. Nije racionalno održavati tu temperaturu neprekidno, ako nema potrebe, zato i u zagrebu kremiraju samo dva puta tjedno. Obersnel je kazao kako mu je poznato da je u Ljubljani kremiranje glavni način sahranjivanja pa se 80% pogreba obavlja tako, ali zato imaju ogromne troškove. Razlog za negrađenje je racionalnost u poslovanju.

Nikola Ivaniš (PGS) je pitao u vezi rotora na zapadnom dijelu grada. Rotor na Zametu je napravljen za 200.000,00 kuna i po njemu ono što je napravljeno je preskupo i izgleda kao privremeno rješenje. Pitao je je li to vječno i hoće li se konačno taj rotor dovršiti. Također je pitao hoće li se rotor na Martinkovcu ikada izgraditi. Dobivali smo razna obećanja, a problem nije riješen.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je rotor na Zametu kod groblja izveden kao privremeno rješenje koje služi svrsi. Da bi se rotor izveo u punom profilu potrebno je otkupiti velik dio zemljišta koje je u privatnome vlasništvu. Slično je i s rotorom na Martinkovcu gdje su Hrvatske ceste preuzele obvezu da taj izgrade kao obvezu iz prethodnog razdoblja, kada je ta cesta bila državna. Koliko je njemu poznato, još treba riješiti otkup zemljišta pa bi gradnja počela iduće godine. Do kraja godine počinje izgradnja rotora na Pećinama na Plumbumu, a u tijeku iduće ostali planirani rotori na drugim lokcijama u gradu.
Vijećnik Ivaniš je molio gradonačelnika da mu dostavi podatke o spornim zemljišnim česticama i vlasnicima zemljišta koje treba otkupiti kako bi i mjesni odbor utjecao na vlasnike da se to brže riješi.

Hrvoje Burić (HDZ) je naveo kako je gradonačelnik u svojoj izbornoj kampanji tvrdio da je Rijeka osam godina bila sustavno opstruirana od HDZ-ove Vlade i ministarstava te da nije bilo toga, riječko gospodarstvo bi bilo drugačije. Sada, kada je Kukuriku koalicija na vlasti nije se ništa promijenilo. Burić je pitao što su konkretno ova Vlada i premijer Milanović učinili za grad Rijeku. Iznio je čitav niz negativnih stavova na račun aktualnog premijera, za koje je kazao da su ih izrekli SDP-ovi članovi. Burić je kazao kako je Rijeka imala tri ministra koji su otišli na ovaj ili onaj način iz ove Vlade, a nisu ništa učinili za Rijeku. Sa ministrima je otišao čitav niz pomoćnika pa Rijeka nema nikoga tko bi mogao išta realizirati.
Predsjednica gradskog vijeća je upozorila vijećnika Burića da kontinuirano krši članak 6.7 i postavlja pitanja koja nisu u djelokrugu rada Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako će rado odgovoriti na ovo pitanje premda ono nema nikakve veze s radom Gradskog vijeća. U vrijeme svih godina HDZ-ove vlasti sustavno je uništavano gospodarstvo ne samo u Rijeci nego u cijeloj Hrvatskoj, rekao je gradonačelnik te podsjetio Burića tko je bio direktor Croatia line kada je ta tvrtka propala, tko je upravljao Tvornicom papira, Vulkanom, Torpedom i drugim tvrtkama koje su nestale.
Gradonačelnik je kazao kako je točno jedino da su projekti koji su započeli u vrijeme Račanove Vlade dovršeni. Tada je Grad preuzeo zemljište na Trsatu za potrebe Kampusa, potpisan ugovor sa Svjetskom bankom za Rijeka Gateway, cestu d404, riječku zaobilaznicu, naglasivši da koliko smo čekali da se to u vrijeme HDZ-ove Vlade realizira bolje da ne govori. Sve što je izgrađeno je rezultat promišljanja i planiranja Račanove Vlade. Pitao je Burića zašto tek sada čekamo početak izgradnje Zagrebačke obale, ako su sredstva za to bila osigurana još 2003.g. Zašto se čekalo čak 11 godina. Izgradnja Zagrebačke obale je tek sada dogovorena i za koji mjesec se očekuje početak gradnje. Sada se nakon 30.g. ozbiljno saniraju državne ceste u Rijeci, a sa Hrvatskim vodama realizira se izgradnja nedostajućeg kanalizacijskog sustava vrijednog 120 milijuna kuna, a još 120 milijuna kuna planira se za iduće godine. Dogovoren je nastavak izgradnje Kampusa, potpisan ugovor za izgradnju Sveučilišne bolnice, i to nakon puno potpisa HDZ-ovih ministara koji nisu realizirani. Što se tiče željeznice, HDZ-ova Vlada u nekoliko je navrata na području Like otvarala radove, ali nije napravila niti Idejno rješenje, a kamo li Glavni projekt, pa se sada mora raditi sve ono što su HDZ-ovi ministri propustili. Dok se projektna dokumentacija ne završi neće se vidjeti rezultati, rekao je gradonačelnik te dodao kako je bespredmetno govoriti što je napravljeno jer Vlada ima još godinu i pol da se vidi što se napravilo.
Gradonačelnik je kazao kako uskoro kreće izgradnja ceste d403 i podsjetio je vijećnika Burića da je i on bio prisutan kada je HDZ-ov ministar Šuker odbio da cesta d403 bude sastavni dio realizacije projekta Rijeka Gateway. Da je prihvatio, ta bi cesta sada možda bila već gotova.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) ponovila je pitanje vezano uz subvenciju privatnih vrtića upitavši je li točno da će Grad smanjiti subvencije za 10%. Čaljkušić Mance smatra da 24,000 kuna koje će se uštedjeti neće pomoći gradskom proračunu. Okolne općine nastoje izjednačiti statuse privatnih i gradskih dječjih vrtića, pa ju zanima što će se s time učiniti.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je vijećnica Tea Čaljkušić Mance vjerojatno bila odsutna sa sjednice jer je on već kroz dva pitanja odgovarao na tu temu pa ne vidi smisao da ponavlja odgovor. No ako vijećnica Čaljkušić Mance želi on će odgovoriti.

Ljubica Dujmović Kosovac (Hrvatski laburisti – Stranka rada) je navela kako već duže vrijeme na obali u prostoru Buddha bara postoji natpis da je tu galerija Greta, koja ne radi. U proračunu se također planiraju sredstva za galeriju pa je pitala tko je osnivač galerije koja ima sjedište u Zagrebu i kada će taj prostor biti stavljen u funkciju?

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako ne zna tko je osnivač galerije. Nikada nije bilo u planu da u tom prostoru funkcionira stalna galerija. Sredstva u proračunu bila su odobrena na programskoj osnovi i top za određeni program koji je realiziran u više navrata kada je taj prazni prostor poslužio kao izložbeni prostor. U međuvremenu su takvu vrst događanja preselili u ulicu I. Grohovca u prostor namijenjen za ljude koji se bave kreativnom industrijom za programe za koje su dobili sredstva iz fondova EU. Taj prostor na Rivi će u 9 mjesecu ići na natječaj, rekao je gradonačelnik.

Duško Milovanović (SDP) je postavio pitanje vezano uz radove na gradskim prometnicama. S obzirom da je grad koordinator interesira ga kako radovi napreduju i da li radovi napreduju prema planiranom te kako se to reflektira na javni gradski prijevoz.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako se radio o 13 milijuna kuna vrijednim radovima na čak 9 km cesta. Radovi su počeli ovaj ponedjeljak na istočnom dijelu grada – Šetalište 13. divizije. Za sada nema nekih većih problema. Osigurana je barem jedna prometna traka za javni gradski prijevoz. Na Pećinama za sada sve ide bez poremećaja u prometu i uz razumijevanje stanovnika. Idući ponedjeljak kreću radovi od Žabice prema Mlaki, gdje se očekuje više problema u prometu i ti radovi će potrajati cijeli osmi mjesec i dio rujna. U kolovozu ne očekuje veće probleme jer pada broj vozila koja prometuju gradom, dok se u rujnu ipak očekuju veći problemi. Održani su brojni sastanci sa mjesnim odborima, a javnost se o svemu izvještava i očekuje da će se svi planirani radovi realizirati u roku.

Sanjin Kuljanić (HNS) je postavio pitanje vezano u Centre izvrsnosti, naglasivši kako je čitao da se u Rijeci namjerava otvoriti Centar za kompetitivnost brodogradnje koji bi objedinio brodogradilište i Sveučilište. Pitao je kako teče ta inicijativa i u kojem pravcu se razvija.
Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je Ministarstvo gospodarstva pokrenulo inicijativu za pokretanje centara izvrsnosti u pojedinim djelatnostima. Rijeka se uključila u tu inicijativu, ne samu u području brodogradnje već je iskazan interes i za Centar izvrsnosti za ICT tehnologiju i bio tehnologiju. Za osnivanje Centara izvrsnosti potrebna je sinergija lokalne samouprave, Sveučilišta sa svojim potencijalom i gospodarstva, koje također mora biti uključeno u taj segment. Imamo partnere u sva tri segmenta i moći ćemo osmisliti i pokrenuti centre za ove tri djelatnosti u sklopu projekta Ministarstva, rekao je gradonačelnik.