Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Prve izmjene i dopune Proračuna, kojima je planiran proračun u visini od 816,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 3,7 milijuna kuna, odnosno za 0,5% u odnosu na početni proračun. Glavni razlozi prvog rebalansa proračuna su usuglašavanje sa stvarnim stanjem prihoda, odnosno procjenom o očekivanoj naplati do kraja godine.

Usvojene Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke

Pojašnjavajući izmjene na prihodovnoj strani proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je dio prihoda smanjen, a dio povećan. Rebalansom se predlaže povećanje prihoda poslovanja za 11.034.350 kuna (za 1,6%), smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 15.513.000 kuna (za 14,3%) te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 778.650 kuna (za 6,8%).

Usvojene Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke

Usvojene Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke

U skladu sa smanjenjem prihoda, usklađeni su i rashodi. Ukupno smanjenje rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 17.120.244 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 5.515.000 kuna, ali i povećanja rashoda poslovanja za 18.935.244 kuna u odnosu na početni plan.

Protiv rebalansa proračuna glasali su vijećnici HDZ-a, HSP-a Ante Starčević, Liste za Rijeku, PGS-a i Akcije mladih, dok su Hrvatski laburisti bili suzdržani. Vijećnik HDZ-a Hrvoje Burić istaknuo je kako je gradski proračun posljednjih godina u stalnom padu, kako se prihod od nefinancijske imovine iz godine u godinu nerealno planira, a među proračunskim stavkama posebno se osvrnuo, po njemu nepotrebno povećanje sredstava za brod Galeb s 300 na 943 tisuća kuna.

Vijećnik Liste za Rijeku Predrag Miletić istaknuo je kako se za sredstva do sada uložena i planirana za brod Galeb mogao obnoviti niz drugih riječkih spomenika, naglasivši činjenicu kako su rebalansom smanjena kapitalna ulaganja u zgradu HNK Ivana pl. Zajca, ex Rikarda Benčića, Trsatske gradine i palače Modello. Vijećnik Liste za Rijeku Danko Švorinić istaknuo je kako je glavni problem što gradski proračuni nisu dovoljni razvojni i godinama se “krpaju” s prodajom gradske imovine.

U ime Kluba vijećnika PGS-Akcija mladih, vijećnik Nikola Ivaniš istaknuo je kako neće podržati rebalans iz načelnih razloga, budući da se ne slažu s razvojnom politikom grada, dok je u ime kluba Hrvatskih laburista Milena Kraljević istaknula kako će kod glasovanja o rebalansu proračuna biti suzdržani, zbog smanjenja sredstava za socijalni program, ali i bojazni da se prihodi neće ostvariti kako je planirano. Vijećnica Kraljević je istaknula kako u obrazloženju rebalansa stoji kako je socijalni program smanjen za 955 tisuća kuna kako bi se potrebna sredstva uskladila s brojem korisnika, no upitala se zašto se onda ta sredstva nisu usmjerila u nabavku udžbenika za obitelji čija su primanja tek neznatno iznad cenzusa.

Uz rebalans proračuna, usvojeni su i prateći dokumenti: izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, Plana raspodjele sredstava spomeničke rente te programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Davorka Guštin nova ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka

Davorka Guštin i Gordana Rena

Davorka Guštin i Gordana Rena

Nakon što je na vlastiti zahtjev već razriješilo dužnosti trenutnu ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka Gordanu Renu, Gradsko vijeće je na današnjoj sjednici jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Davorke Guštin za novu ravnateljicu ove gradske ustanove. Na natječaj su pristigle prijave pet kandidatkinja, koje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka ocijenilo kvalitetnim stručnjacima, a po obavljenim razgovorima, jednoglasno je donesena odluka da se za ravnateljicu predloži Guštin koja je do 2011. godine radila u Dječjem vrtiću Rijeka kao pedagog, a trenutno radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje, kao viša savjetnica za predškolski odgoj. Novoizabrana ravnateljica zahvalila se na ukazanom povjerenju.

Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka te usvojilo prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, kojim su u mrežu dječjih vrtića uvršteni novi vrtići “Mavrica” na Pehlinu i “Radost” na Turniću.

Izbori za vijeća mjesnih odbora 19. listopada

S obzirom na to da se zbog održavanja izbora za zastupnike u Europskom parlamentu izbori za vijeća mjesnih odbora nisu mogli održati u svibnju, kada im je i istekao četverogodišnji mandat, odlučeno je da se izbori za vijeća mjesnih odbora održe u nedjelju, 19. listopada. S obzirom na veličinu područja koje zauzima mjesni odbor, može se izabrati 5 ili 7 članova vijeća, s time da se po 7 članova bira u najvećim riječkim mjesnim odborima, Sv. Nikoli, Zametu i Drenovi.

Brojne aktivnosti vijeća mjesnih odbora u prošloj godini

Vijeće je usvojilo i izvješće o radu 34 vijeća mjesnih odbora, koja su temeljem usvojenih programa rada, financijskih planova, rebalansa financijskih planova te prijedloga malih komunalnih akcija u 2013. godini realizirala brojne programske aktivnosti na području podizanja i poboljšanja kvalitete i sadržaja objekta komunalne infrastrukture, te na području sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, poduzetništva i drugih oblika društvenih sadržaja, u cilju podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana.

U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za 200 redovnih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora osiguran je iznos od 812.400,00 kn, dok je iz donacija osigurano 47.467,54 kn. U 2013. godini realizirana je i aktivnost “Naj Dan mjesnog odbora” za koji je u proračunu planiran iznos od 15.000,00 kn.

Razrješenje Nade Matošević s mjesta intendantice HNK Ivana pl. Zajca – Oliver Frljić na dužnost stupa 1. rujna 2014. g.

Sjednica Gradskog vijeća srpanj 2014 .

Novi intendant Oliver Frljić na dužnost stupa 1. rujna 2014. g.

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Kazališnog vijeća za ranije razrješenje Nade Matošević Orešković s mjesta intendantice HNK Ivana pl. Zajca, pa će novi intendant Oliver Frljić na dužnost umjesto 1. travnja 2015. godine, stupiti 1. rujna 2014. godine. Naime, na inicijativu Odjela za kulturu Grada Rijeke zbog kazališne sezone 2014/2015. koja počinje 1. rujna, kao i radi pripreme projekta kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, došlo je do sporazumnog raskida za obavljanje poslova intendantice. Odluka Gradskog vijeća dostavit će se ministrici kulture na potvrdu.

Također, Gradsko vijeće ujedno je na osobni zahtjev razriješilo Zorana Krušvara i Davora Mandića s dužnosti potpredsjednika i članka Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

Suglasnost na novi Statut Psihijatrijske bolnice Lopača

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, kojima je, između ostaloga, usklađena upisana djelatnost bolnice sa stvarnim stanjem, odnosno poslovnima ugovorenima s HZZZ-om i onim koje bolnica obavlja u sklopu nastavne aktivnosti, socijalne skrbi i proširivanja djelatnosti bolnice na palijativnu skrb.

Pristupanje Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije

Donesena je odluka o pristupanju Grada Rijeka Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije, što će Gradu Rijeci omogućiti umrežavanje s privatnim i znanstveno-istraživačkim sektorom u cilju razvoja novih visoko tehnoloških proizvoda, pristup EU financiranju za ostvarivanje projekata, kao i primjenu novih rješenja za tzv. pametne gradove.

Prezentiran Idejni projekt izgradnje novog Stadiona Kantrida

Petominutnim videom tvrtke Stadion Kantrida, istim onim koji je predstavljen nakon utakmice Superkupa proteklog tjedna, predstavljen je Idejni projekt izgradnje novog Stadiona Kantrida.