Vijećnik Josip Rupčić (HDZ) upitao je gradonačelnika u kojoj je fazi prijava Grada Rijeke za naknadu štete protiv Tržnica Rijeka.
Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je kako je Grad Rijeka pokrenuo postupak protiv Tržnica, polazeći od pretpostavke da i sam korisnik mora prijaviti da koristi veći prostor. Gradonačelnik je naglasio da u ovom trenutku ne može reći ništa više od toga da se postupak vodi pred Općinskim sudom.

Vijećnicu Ljiljanu Mihić (SDP) zanimalo je mogu li se boljim definiranjem kriterija, odvojiti građani kojima zaista treba socijalna pomoć, od onih koji neopravdano dobivaju pomoć.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako ima i onih koji zloupotrebljavaju činjenicu da u državi, što se tiče prikupljanja i kontrole podataka vladi potpuni kaos, odnosno ne postoji povezanost između baza podataka različitih državnih ustanova, od Zavoda za zapošljavanja preko policije do Zavoda za mirovinsko osiguranje, pa te institucije ne razmjenjuju informacije.

Nekoliko pitanja vijećnika bilo je vezano uz činjenicu da je Uskok, uz druge osobe, optužio ravnateljicu Direkcije za poslovne objekte Grada Rijeke Željku Marković zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te protuzakonitog posredovanja. Tako je vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku), osvrćući se na izjavu bivšegriječkog gradonačelnika Slavka Linića u medijima da Marković nije ta koja određuje namjenu poslovnih prostora i zato ima mogućnost dokazati nevinost na sudu, upitao tko je onda odgovoran za dodjelu poslovnih prostora.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako namjenu predlaže Odjel za poduzetništvo, a konačnu odluku donosi gradonačelnik. Također je upozorio da je i u slučaju spornog poslovnog prostora raspisan javni natječaj, s vrlo širokom namjenom, koja je obuhvaćala kožnu galanteriju, prodaju novinu i duhana te uslužne djelatnosti, pa se, dodao je, teško može govoriti o pogodovanju određenoj djelatnosti.

Vijećnica Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) upitala je hoće li sam gradonačelnik Obersnel snositi odgovornost dokaže li se korupcija u Gradu Rijeci.
„Predlažem da u ovom konkretnom slučaju pričekamo završetak postupak, pa da onda govorimo o zloporabi položaja i primanju mita, a ako ga je bilo, onda je odgovoran onaj koji je učinio zloporabu,“ kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Vijećnica Tea Čakljušić-Mance (HDZ) upitala je hoće li i ubuduće omogućiti Željki Marković da koristi godišnji odmor tijekom pritvora.
Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je kako zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave jasno definira definira postupke prema zaposlenicima u smislu njihove odgovornosti te da sukladno odredbama tog zakona nije udaljio Marković iz službe. „Postupio sam prema zakonu, što je poslije potvrđeno i odlukom Službeničkog suda, koji je poništio odluku Državnog inspektorata da se njihova službenica udalji iz službe prije nešto što je pokrenut kazneni postupak u slučaju sumnje u zloporabe ovlasti, u slučaju poslovni prostori. Što se tiče godišnjih odmora, plan godišnjih odmora se donosi u travnju – pa zar bi kod donošenja sljedećeg plana prvo trebali pitati USKOK planira li protiv nekoga pokrenuti postupak,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnica Irena Vukosavljević (SDP) upitala je postoje li nove informacije u postupku zamjene zemljišta između Grada Rijeke i KBC-a Rijeka, a radi se o zemljištu na kojem bi se trebala izgraditi nova bolnica.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako je ovog tjedna održana sjednica Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinu, s koje je Vladi upućen prijedlog na odlučivanje: „Taj proces traje već 4 godine – nadam se da sada približava svome kraju. Sličan je problem i za dio zemljišta za izgradnju POS-ovih stanova na Drenovi, gdje je država vlasnik manjeg dijela zemljišta i gdje još uvijek čekamo očitovanje Agencije, premda je riječ o projektu kojeg i Vlada potiče“.

Vijećnik Pedrag Blečić (Lista za Rijeku) prenio je nezadovoljstvo stanovnika Srdoča, odnosno ulica Miroslava Krleža, Srdoči i Bartola Kašića, radnim vremenima ugostiteljskim objekata koji djeluju u njihovim zgradama, odnosno prostoru njihovih suvlasničkih zajednica. Istaknuvši kako zna da radno vrijeme ugostiteljskih objekata Grad Rijeka određuje sukladno Odluci o ugostiteljskim objektima, upozorio je da stanovnici smatraju da bi radna vremena trebalo regulirati u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka teško može usklađivati kontradiktorna zakonska rješenja. Blečić je potom iznio mišljenje kako bi Grad mogao ograničiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata temeljem odluka o Kućnom redu, a vezano s time, i Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Vijećnika Hrvoja Burića (HDZ) zanimalo je koja je kamata amortizirajućih obveznica, koje je 2008. godine za izgradnju prometnica i garaža podignuo Rijeka promet, a kolika je kamata na 75 milijuna kuna do sada neaktiviranih sredstava oročenih u banci.
Gradonačelnik Vojko Obersnelse obvezao dostaviti pisani odgovor, istaknuvši kako su neaktivirana sredstava oročena i troše se sukladno dinamici odvijanja radova, a najvećim će dijelom biti iskorištenja u prvom kvartalu 2012. godine za prometnicu za Marišćinu. „Razlog što se ne koriste i brže nalazi se u dugotrajnim imovinsko-pravnim postupcima za izvlaštenje, koji pred nadležnim državnim tijelima traju i po nekoliko godina. Bitno je da će sredstva biti utrošena za namjenu za koju su bila i planirana,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Nikola Ivaniš (PGS) kazao je kako je tema Čandekove 8 otvorila pitanje prava i pravde, upitavši gradonačelnika je li se ikad upitao kako su se osjećali povlašteni građani, kojima je Grad tijekom godina otpisivao razne dugove, a kako se osjećaju građani u nesaniranom neboderu, pored istog takvog susjednog saniranog, kad im je odvjetnički ured sjeo na mirovine i plaće za izgubljeni sudski postupak. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik Vojko Obersnel je upitao je li pravedno da su neki građani do 1990-ih dobivali stanove na korištenje, a bilo je tada mnogih koji ih nisu dobili. Je li pravedno da su neki 90-ih ostali bez ikakve mogućnosti da dođu do stana, iako su svi ulagali u stambene fondove. Činjenica da su ljudi u Čandekovoj 8 dobili stanove, činjenica je da su ih otkupili, iako ih na to nije nitko prisiljavao. Činjenica je da Grad Rijeka utrošio u sanaciju preko 2 milijuna kuna – je li to pravedno, jer ima puno zgrada na području Grada koje su u lošijem stanju, a suvlasnici ih moraju sada sami obnavljati,“ kazao je gradonačelnik, istaknuvši kako su sudski postupak pokrenuli sami stanari, a onaj koji se sudi, mora biti svjestan da spor može i izgubiti, a gubitak sudskog spora – košta.