Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2010. godinu, prihvativši ujedno i izvješće gradonačelnika Vojka Obersnela o reviziji, u kojem stoji kako je riječ o uvjetnom mišljenju Državnog ureda za reviziju, kakvo je dobilo gotovo 80% jedinica lokalne samouprave, što je dokaz neprilagođenog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u odnosu na nadležnost jedinica lokalne samouprave.

Izvješće o reviziji proračuna za 2010. godinu

Gradonačelnik je pojasnio kako se primjedbe revizije ponajviše odnose na nenamjenskom trošenju sredstava od komunalne naknade i doprinosa. „S ovim problemom susreću se svi gradonačelnici i načelnici u Hrvatskoj – svi se nalazimo pred istom problemom: da li trošiti sredstva za uređenje igrališta u trenutku kad padaju opći prihodi i smanjiti subvencije za vrtiće ili socijalni program. Sa svojim kolegama sam predlagao da se dio sredstava komunalne naknade koristi i za druge svrhe. Ako se ništa ne promijeni, onda će se situacija još pogoršavati, jer padaju opći, porezni prihodi. Tvrdim da niti u jednom slučaju od ovih koji je državna revizija navela u svom izvješću nije bilo zloupotrebe niti oštećenja državnog proračuna, već da su poduzete mjere koje su osigurale financiranje djelatnosti vezanih uz standard i kvalitetu života građana,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, pojasnivši kako uvjetno mišljenje ne upućuje na nezakonite postupke ili zloporabe, jer bi onda uslijedila prijava državnom odvjetništvu.

23. sjednica Gradskog vijeća rujan 2011.

Lista za Rijeku podnijela kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe

Uoči ove sjednice Lista za Rijeku ipak je podnijela kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe, smatrajući takav postupak, kako je pojasnio vijećnik Danko Švorinić, svojom građanskom dužnošću. Smatraju kako opravdanja o tome kako tako postupaju i ostali gradovi te kako je grad nenamjenski trošio sredstva, jer nije imao dostane prihode nisu prihvatljiva, napomenuvši kako bi onda svi građani kojima je prošle godine povećan prirez mogu odlučiti da neće plaćati komunalnu naknadu.

„Smatramo da se, ukoliko građanin plati komunalnu naknadu, ta sredstva moraju potrošiti na zakonit način. Što je pak s gradovima koji upravljaju proračunom na zakonit način? Očito je da ima ljudi koji se postavljaju iznad zakona,“ kazao je Švorinić.
Vijećnik Liste za Rijeku upitao se o svrsishodnosti ovakvih revizijskih izvještaja, kad se ponavljaju iz godine iz godinu bez sankcioniranja prekršitelja, a isto smatraju i vijećnici PGS-a. Vijećnica Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) istaknula je kako su očekivali da će ove godine izvješće biti bolje, odnosno da će Grad Rijeka ispraviti prošlogodišnje primjedbe Državne revizije, upitavši se: „Zar je ovo poruka koju gradonačelnik šaljem građanima – nemojte poštivati zakone ako vam se ne sviđaju“.

Izvješće o radu gradonačelnika u prvih šest mjeseci 2011.

23. sjednica Gradskog vijeća rujan 2011.

Gradsko vijeće prihvatilo Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je tek najvažnije stavke iz izvještaja, naglašavajući kako Grad Rijeka i u prvih šest mjeseci smatrao svojom obvezom i najboljim putem u kontekstu prevladavanja gospodarske krize nastaviti investicijski ciklus, prije svega u komunalnoj sferi, gdje su ugovoreni projekti u iznosu od 110 milijuna kuna, kao najbolji način pomoći poduzetnicima. Iz rada u prvih šest mjeseci istaknuo je pripremu za financiranje iz različitih fondova EU te činjenicu da je, zbog pogoršane gospodarske politike, došlo do rasta korisnika socijalnog programa – bilo je gotovo 12 tisuća korisnika, koji su ostvarili gotovo 19 tisuća različitih prava. Izvješće nisu prihvatili vijećnici HDZ-a, PGS-a i Liste za Rijeku.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011.

Usvojen je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, prema kojem je ukupni prihod za 10,6 milijuna veći nego u istom razdoblju prošle godine, a rashodi su 3 milijuna kuna manji. Budući da je još u srpnju prihvaćen rebalans proračuna, ovo izvješće nije potpuno, jer se odnosi na sredstva planirana prvotnim proračunom. Vijećnici HDZ-a izrazili su bojazan o punjenju proračuna u drugom dijelu godine, istaknuvši kao primjer činjenicu da je u pola godine uprihođeno samo 11% planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ervin Dubrović ponovno ravnatelj Muzeja grada Rijeke

Jednoglasnom odlukom za ravnatelja Muzeja grada Rijeke ponovno je imenovan Ervin Dubrović.
Prihvaćena je i Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

23. sjednica Gradskog vijeća rujan 2011.

Suglasnost na Izmjene detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava Programa javnih potreba u sportu

Dana je naknadna suglasnost na Izmjene detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu –

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, koje je donijelo nadležno tijelo Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”. Prijedlog nije podržao Odbor za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća, a njegov predsjednik Josip Rupčić pojasnio je kako se ne protive stručnom radu Riječkog sportskog saveza, već činjenici da se stalno smanjuju sredstva za javne potrebe u sportu. Istaknuo je kako smatra da je 150 tisuća kuna za sport osoba s invaliditetom na godišnjoj razini premalo za preko 500 osoba koja se bave različitim sportskim disciplinama, na što je vijećnik Ivan Ivaniš (SDP) istaknuo je kako je istina da se ne radi o puno sredstava, ali je kazao kako ovim izmjenama nisu smanjena sredstva jedino toj kategoriji i stručnim službama, dok su svi ostali ravnomjerno podnijeli teret nedostatka sredstava.

Skupštinama Rijeka sporta, Regionalne razvojne agencije Porin, Tehnološko-inovacijskog centra te Veletržnice ribe Rijeka, trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima udjele, bit će upućeni prijedlozi članova/ica nadzornih odbora, koji će u nadzornim odborima zastupati interese Grada Rijeke.