Ivan Ivaniš (SDP) pitao je o gradonačelnika o početku radova na prometnicama u funkciji buduće Zagrebačke obale te pitao što je s prometnicom D403.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako očekuje da će do kraja godine započeti radovi na D403 – gdje je cijela trasa podijeljena u 10 građevnih dozvola i jednu jedinstvenu. Prva faza za koju je ishodovana dozvola podrazumijeva spoj čvora Škurinje sa ulazom u tunel, za što su osigurana sredstva Hrvatskih cesta u ovoj godini. S obzirom na ishodovanu dozvolu, kao i činjenicu da je Grad Rijeka sa Hrvatskim cestama riješio većinu problema imovinske naravi pa gradnja može krenuti. Gradonačelnik je kazao kako su i iduće godine predviđena sredstva nastavak radova pa bi iduće godine trebali krenuti radovi na gradnji 1 km dugog tunela. Za sve stambene objekte na trasi ceste D403, bez obzira da li je riječ o nelegalnoj gradnji ili objektima koji se nalazi na trasi, osiguran je zamjenski smještaj, odnosno osigurani gradski stanovi ili stanovi u vlasništvu države za 16 obitelji, dok se za jednu ili dvije provodi postupak izvlaštenja.

Bojan Kurelić (AM) komentirao je nedavno pokrenutu inicijativu gradonačelnika da grad Rijeka dobije status županije sličan Zagrebu. Kurelić smatra kako bi cijelu priču trebalo potencirati kroz decentralizaciju i nije mu jasno što bi s time Rijeka dobila kada bi preuzela ovlasti ili obaveze županije. Po njemu Prebacivanje sirotinje sa županije na Grad ne bi donijelo ništa. To se najbolje očituje u slabom povlačenju sredstava EU fondova, budući da nemamo regije već obespravljene županije i gradove koji nisu u stanju povući sredstva fondova te pitao gradonačelnika zašto ne traži konačnu decentralizaciju države.
G
radonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako bi prvo trebalo pročitati ustav RH u kojem piše da se velikim gradovima u RH mogu dati ovlasti županija. Dakle ono što se traži nije ništa novo već je predviđeno ustavom RH. Gradonačelnik je odgovorio kako je uvijek isticao da je tu inicijativu prihvatio iz razloga da ukaže na činjenicu kako treba mijenjati ustroj lokalne i regionalne uprave i samouprave. Treba riješiti pitanje što je to županija, a što je to regija. Ovakve županije se ne mogu uspoređivati sa regijama. Ovakve županije ne obavljaju određene zakonske obveze jer to i ne mogu s ovakvim fiskalnim sustavom. Tako je primjerice u državama EU organizacija javnog prijevoza nešto čime se bavi regija, a ne gradovi, kao što je to kod nas. Tako je u Rijeci organiziran lokalni prijevoz, a to kako će stanovnici Delnica kada imaju potrebu doći u Rijeku nije riješeno, već je to ostavljeno privatnim autobuserima. Gradonačelnik je kazao kako se tom inicijativom htjelo potaknuti raspravu o ustroju i nadležnostima. Objašnjavajući što bi time što bi Grad dobio gradonačelnik je rekao da bi se dobila decentralizirana sredstva koja su usmjerena prema županijama. Ako Grad može voditi brigu o osnovnim školama, ne vidi razloga zašto ne bi na isti način mogao voditi brigu i o srednjim školama. Primarna zaštita je ustavom određena kao nadležnost lokalne samouprave. No to u ovih 20 godina postojanja ovakve lokalne samouprave nije provedeno. Gradonačelnik ja kazao kako nema namjeru rušiti župane li županije. Po njemu Hrvatskoj trebaju jake regije i jaki regionalni centri, a to su najveći gradovi u RH.

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – Stranka rada) pitala je gradonačelnika što Grad Rijeka u suradnji sa Turističkom zajednicom čini u smislu brendiranja lokalnog destinacijskog managementa i privlačenja turista u Rijeku.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je da se čini sve sukladno postojećim ovlaštenjima. U Rijeci smo prvi uveli besplatni wireles namijenjen posjetiteljima i građanima Rijeke o kojem je prije pet godina pisao i časopis Wired. Postoji čitav niz aplikacija u funkciji promocije Rijeke. Gradonačelnik je najavio kako će za koji dan biti predstavljena nova aplikacija namijenjene za Android i Apple uređaje koja će na specifičan način prezentirati Rijeku i pojedine lokacije. Uređenje grada i manifestacije koje organiziramo te rezultati koje postižemo govore najbolje. U prva četiri mjeseca ove godine broj dolazaka turista je više od 30% veći nego u prethodnoj godini. Rijeka je prepoznata kao zanimljiva destinacija, otvoreno je 7-8 novih hostela, a još uvijek se osjeća nedostatak smještajnih kapaciteta. Krajem godine trebali bi krenuti radovi na hotelskom smještaju na Kostabeli, a trebao bi se raditi hotel i na prostoru Benčića.
Što se tiče prijedloga drugačije organizacije turističkih zajednica, gradonačelnik je kazao kako u pojedinim segmentima, ono što je predstavljeno, poput okrupnjavanja ima smisla, jer nema logike da se svaka mala sredina predstavlja na globalnom tržištu sama, već je zajednički nastup bolji. Primjedbe Grada odnose se na to da bi gradovi trebali imati drugačiji tretman od klasičnih turističkih destinacija, jer turisti koji dolaze u gradove imaju potpuno drugačiji interes od turista koji koriste klasične sedmodnevne ili dvotjedne aranžmane.

Danko Švorinić (Lista za Rijeku) je kazao kako i njega zanima pitanje odnosa Grad – županija, jer je riječ o sustavnom rješenju koji bi trebala rješavati Vlada. Njega interesira u kojem smjeru ta inicijativa ide. Postoje dva modela. Sabor može predložiti donošenje novog zakona kojim bi se gradovi izjednačili sa županijama. Druga varijanta je da lokalno tijelo zatraži prijenos ovlasti sa županije na Grad. Pri čemu je jasno da takvu suglasnost neće dobiti, a s obzirom na posljednje reakcije, SDP-ova Vlada izgleda nema stav o tom pitanju.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je kako ova govornica nije u funkciji da gradonačelnik obrazlaže stavove stranke koje je član. Radi se samo o inicijativi, a kada ona bude jasno definirana, onda će se o njoj moći raspravljati. Naravno da se ide u cilju izmjene zakona, jer do sada nije bilo volje, jer da je bilo volje, županije bi odavno predale dio ovlasti. Inicijativa je pokrenuta isključivo kao način da se pokrene rasprava o drugačijem ustroju lokalne i regionalne samouprave. Takva inicijativa može učiniti određeni iskorak u tom cilju, premda to u potpunosti ne bi bilo najbolje rješenje, ali bi u ovom kontekstu tri velika grada s nadležnostima županija bila efikasnija i učinkovitija u rješavanju problema koji tište građane i koje ne zanima tko je nadležan grad ili županija. Inicijativa je pokrenuta još 1995. i nikada nije zaživjela. Nije jednostavno riješiti to pitanje jer je ono političke naravi. U Danskoj je ta reforma trajala 5 godina, a u nju su bili uključeni Vlada i akademska zajednica te predstavnici udruga gradova i županija. Ta reforma je u Danskoj provedena uz opći politički konsenzus, što u Hrvatskoj bez konsenzusa neće ići tako lako. Danska je 26 regija svela na pet, a 200 gradova i sedamdesetak općina s vrlo jasnom raspodjelom poreza i prihoda i jasnim ovlastima.

Predrag Miletić (RI) postavio je pitanje vezano uz kapele na Kalvariji naglasivši kako je na to pitanje još iz 2009. odgovarala kroz novine tadašnja pročelnica Ivanka Persić koja je tom prilikom izjavila da je za sanaciju kapela potrebno riješiti vlasničke odnose. U zemljišnim knjigama piše da je vlasnik tog zemljišta Comune di Fiume. Miletić pita jesu li odvjetnici koji zastupaju Grad uspjeli riješiti uknjižbu, jer je to lako riješiti s obzirom na to da bi Grad Rijeka trebao biti slijednik Comune di Fiume, a ako nije neka gradonačelnik kaže onda tko je. Što se tiče spomeničke baštine, Miletić smatra kako u Rijeci nema ništa iz 17. stoljeća pa bi trebalo bi učiniti sve da se te kapele obnove.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako će pripremiti odgovor pisanim putem. Na tom području, osim kapelica nalazi se još jedan važan dio sačuvanog rimskog limesa i u tom su kontekstu pokrenute aktivnosti da se taj zid prezentira i očuva, ne samo na Kalvariji nego dalje prema granici Rijeke. Na pitanje tko je nasljednik Comune di Fiume ili nekadašnje Općine Rijeka teško je ponekad odgovoriti, jer kad je zemljište u pitanju najčešće se tumači da to nije vlasništvo jedinice lokalne samouprave, nego vlasništvo države.

Ivan Kirin (HSP AS) postavio je pitanje zašto se prije nisu uveli autobusi na plin, kada se zna da je takav oblik prometa već odavno poznat u gradovima u susjednim državama te zašto se ti autobusi nabavljaju sada u vrijeme recesije.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako cijela Hrvatska s time ima problema, a jedino su Rijeka i Zagreb nešto napravili. Trebalo je riješiti tehničke probleme punionice plina. Moglo se to riješiti i prije, no činjenica je bila da u RH nije bilo regulirano tržište plina, a ti su autobusi prije deset godina bili znatno skuplji nego danas. U trenutku kada je cijena autobusa pala i mi smo se odlučili za nabavku plinskih autobusa. Dobrim upravljanjem Autotroleja uspjeli smo održati investicijski ciklus, pa se uz dvadeset nabavljenih ide u nabavu još deset novih autobusa na plin. Cilj je najveći broj autobusa zamijeniti plinskim, no to se neće moći postići sa svim autobusima, jer autobusi na plin nemaju snagu da bi pod opterećenjem savladali jake riječke uzbrdice. Radi se i na području nabave električnih vozila, no i tu je opet ista priča da ulaganje u električna vozila sada podrazumijeva znatno veći iznos jer je njihova proizvodna cijena trenutno visoka.

Aleksandar Bulog (SDP) zatražio je od gradonačelnika da pojasni što će se od nove mreže kanalizacije financirati iz europskih fondova, što Grad po pitanju izgradnje novih priključaka radi i što će se i kada realizirati.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako unatoč činjenici što je u proteklih 15 g. puno sredstava utrošeno u izgradnju vodovoda i kanalizacije, još uvijek nije sve izgrađeno. Rijeka je bila prvi grad koji je izgradio Centralni pročišćivač otpadnih voda, ali smo uvijek kaskali s brojem objekata priključenih na kanalizacijski sustav, dok smo u vodovodnim priključcima postigli gotovo 100%. RH se obvezala daće u kratkom roku nakon ulaska u EU u potpunosti riješiti sustav otpadnih voda. Grad Rijeka zajedno sa Hrvatskim vodama radi na pripremi dokumentacije za aplikaciju na natječaj EU, pa bi u lipnju aplikacija trebala biti gotova za slanje u Bruxelles. Riječ je o jednom od najvećih projekata procijenjenog na 110 milijuna eura koji podrazumijeva izgradnju kompletnog sustava odvodnje u aglomeraciji Rijeke i izgradnju novog Centralni pročišćivača otpadnih voda koji neće biti baziran na fizičkom tretmanu nego će podrazumijevati i biološki tretman otpadnih voda, kako to propisuje EU.

Davor Zubović (HSU) je kazao kako su se umirovljenici prijašnjih godina uz ples i druženje okupljali u klubu Viktorija koji je sada zatvoren. Pitao je može li Grad Rijeka pomoći da se u hotelu Neboder osigura prostorija gdje bi se umirovljenici zabavljali i održavali plesove.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao u Rijeci postoje dvije udruge umirovljenika koje imaju velike prostore koji bi se mogli iskoristiti za te svrhe. Grad je davao podršku za klub Viktorija i kasnije za prostore restorana Cres. Izvidjet će se mogućnost da se tako nešto dogovori s hotelom Neboderom ili nekim drugim ali će to netko trebati platiti.

Sanjin Kuljanić (HNS) je postavio pitanje vezano uz rad Dječjeg vrtića vikendom i nedjeljom kada u Rijeci ne radi niti jedan vrtić. Oni koji nemaju „baka servis“ ako rade vikendom imaju problem pa je pitao može li se barem jedan vrtić odrediti da radi vikendom, odnosno nedjeljom.
Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio da je praksa pokazala da čak i u doba godišnjih odmora postoji izuzetno mali interes za boravak djece u vrtiću. U kontekstu rada subotom i nedjeljom pokušat će se putem anketiranja korisnika provjeriti da li uopće postoji interes za time. Ukoliko taj interes bude dostatan onda će se poduzeti ono što se Grada i očekuje.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz programe financirane od strane EU. Stalno slušamo o povlačenju sredstava i stalno se u medijima piše da Grad Rijeka ima velike potencijale za povlačenje sredstava kao i da su se radile velike pripreme za prijavljivanje projekata. Pisalo se da Grad sudjeluje u nizu EU projekata i da Rijeka priprema dokumentaciju za više projekata za financiranje. Pitala je koliko je projekata pripremljeno, koliko je Grad sredstava povukao i koliko se od programa odnosi na programe za objekte poslovne i turističke infrastrukture.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je odgovorio kao će pripremiti pisani odgovor. Sudjelovanje u fondovima EU nije pitanje sudjelovanja na natječaju javne nabave, već se ovisi o trenutku kada su određeni fondovi dostupni. Sve ono u čemu je Grad sudjelovao je bilo vezano uz prethodni mandat EU i pretpristupne fondove. Imali smo čitav niz projekata od kojih će se mnogi aktivirati tek sada, jer su odobreni krajem prošle godine, izuzev 23 mil. eura odobrenih za izgradnju Centra za gospodarenjem otpadom Marišćina.
Što se EU projekata tiče, uz već spomenuti projekt vezan uz izgradnju kanalizacijske mreže, drugi veliki projekt se odnosi na drugačije definiranje prometovanja u gradu i izgradnju kompleksa Žabica vrijedan 50 mil. kuna. Grad stalno kontaktira konzultante Europske komisije kako bi taj projekt bio što bolje valoriziran. Također, Ministarstvo kulture je definiralo prostor ex Rikard Benčić kao jedan od ključnih projekata koji će se također aplicirati za EU fondove. Kontinuirano se radi na pripremi i drugih projekata, shodno otvorenim natječajima i uvjetima u tim natječajima. Svi su projekti usklađeni s proračunom EU za 2014.-2020. Gradonačelnik je kazao kako je Ministarstvo regionalnog razvoja nedavno odobrilo sredstva europskih fondova za pripremu dokumentacije za izgradnju objekata i infrastrukture u poslovnoj zoni Bodulovo.

Duško Milovanović (SDP) je postavio pitanje vezano uz prelokaciju Centralnog pročišćivača otpadnih voda i spomenuta sredstva EU. Zanimala su ga sredstva koja će se ulagati u odvodnju na području grada Rijeke. S obzirom da se zna da će novi uređaj biti biološki i kemijski pitao je kakvi su planovi za ulaganja u infrastrukturu za prihvat otpadnih voda te kada će početi radovi na odvodnji na području Pehlina.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako samo načelno može odgovoriti, jer ne zna napamet budući da postoji detaljan plan po ulicama i zonama što će se raditi ove godine. Za povlačenje novaca iz EU treba proći neko vrijeme, od aplikacije do prihvaćanja projekta i operativnog financiranja, što može nakon prihvaćanja projekta iznositi 6 mjeseci do godinu dana. Da se ne bi čekalo toliko dugo i da bi se održao investicijski ciklus potpisan je ugovor s Europskom investicijskom bankom vrijedan oko 40 milijuna kuna kojim će se izgraditi 5 km kanalizacije i 4 km vodovodnih cijevi na području Srdoča, Gornjeg Zameta i sjevernog dijela donje Drenove, a tu će radovi početi do ljeta i trajati godinu dana. Drugi projekt obuhvaća 20 km kanalizacije koja će se financirati iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj kao i gradnju 12 km vodovodnih cijevi, a obuhvaća područje Pehlina, južni dio donje Drenove i područje Brašćine i Lukovići te dio Zameta. Radovi će započeti u rujnu ili listopadu i također godinu. S obzirom da ne zna svaku ulicu zasebno odgovor će dati u pisanom obliku. Prvi dio obuhvaća priključenje 160 objekata na kanalizaciju a drugi priključenje 600-700 objekata.

Ljubica Dujmović Kosovac (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz konzumiranje prava pojedinaca na naknadu za odvojeni život. Riječ je o djelatnicima zaposlenim na određeno radno mjesto u upravi koji dolaskom u Rijeku uglavnom dobivaju stan, ali se u posljednje vrijeme pojavljuje pravilo da im se mjesečno za odvojeni život isplaćuje 1500 do 2000 kuna. Pitala je koliko zaposlenika ostvaruje to pravo u Gradu i gradskim ustanovama i koliki su to iznosi.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kao u Gradskoj upravi to sigurno ne dobiva nitko, no što se tiče gradskih ustanova vijećnica Dujmović Kosovac će dobiti pisani odgovor.

Hrvoje Burić (HDZ) je kazao kako zna da grad ima dosta pravnika te pitao koliko njih ima ovlasti da zastupa Grad na sudu jer su po njemu dosta veliki troškovi „outsourcinga“ odvjetničkih ureda koje „grad plaća. Zatražio je od gradonačelnika pojašnjenje troškova 2 mil kuna za odvjetničke usluge, posebno koliki su materijalni troškovi koje je grad platio u protekloj godini.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako ne zna napamet koliko pravnika ima položen sudski ispit, ali zna zašto su te poslove prepustili odvjetničkim uredima. U pitanju je odsustvo s radnog mjesta jer za učešće u raspravi treba provesti određeno vrijeme na sudu i pravnik za to vrijeme nije u svom uredu. S obzirom na veliki broj predmeta u kojima Grad sudjeluje upitno je što je važnije, da li da pravnik obavlja svoj posao zbog kojeg je zaposlen ili da nekoliko dana u tjednu provodi na sudskim raspravama. Gradonačelnik je kazao kako vijećnik Burić neće dobiti pisani odgovor o materijalnim troškovima jer oni ugovorima koje je Grad sklopio nisu precizirani budući da su sa svim odvjetničkim kućama potpisani paušalni ugovori s obzirom na broj predmeta koje vode.

Teo Božanić (HDZ) je kazao kako su vojni bunkeri na Pulcu i Katarini veliki turistički potencijal, uz šetnicu do Vrelog vrha, koja nema nikakvih dodatnih sadržaja na potezu od Svete Katarine preko Pulca do Velog vrha.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako šetnica u Rijeci ima puno. Postoje prioriteti prema kojima se utvrđuje njihovo uređenje. Prema Velom vrhu postoji uređeno igralište i penjalište za alpiniste, a u kontekstu daljnjeg uređenja u planu je i ta šetnica i stavljanje u turističku funkciju dijela bivših vojnih objekata. Budući da njima upravlja Ministarstvo obrane, a sad DUUDI, i sve dok se ne riješe vlasnički odnosi teško će se moći govoriti o stavljanju u funkciju tih objekata, kao dio avanturističkog turizma. Gradonačelnik je podsjetio kako je u suradnji s Hrvatskim vodama nedavno uređena šetnica uz kanjon Rječine a u tom kontekstu označena staza iz kanjona Rječine do Velog vrha.

Ana Trošelj (PGS) je pitala zašto gradonačelnik, premda se zaključkom Gradskog vijeća obvezao da će kontinuirano obavještavati o garaži u Starom gradu, to nije napravio ima li gradonačelnik kakvih novih saznanja.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako taj zaključak ne znači da će on svaki mjesec dana vijećnicima pisati pismo. U kontekstu poduzetih aktivnosti, gradonačelnik je kazao kako je od vlasnika garaže dobio informaciju da je spreman poduzeti neke zahvate kojima će riješiti nedoumice o eventualnoj sigurnosti garaže ali da nikakav konkretni odgovor nije dobio te da građevinsku inspekciju i dalje smatra odgovornim za poduzimanje određenih aktivnosti, ako su one neophodne.

Ivan Bogdanić (HDZ) je s obzirom na to da se približava završetak izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu pitao što će se događati s prostorom starog vrtića i postavio pitanje naziva vrtića. Pitao je zašto će taj prostor ostati u funkciji vrtića, kada na Pehlinu za taj prostor postoji interes raznih udruga i organizacija, u što se i sam je gradonačelnik mogao uvjeriti sudjelujući na raznim razgovorima. Što se tiče imena vrtića, Bogdanić je kazao kako je procurila informacija da je već određeno ime vrtiću pa je gradonačelniku dao knjigu o Pehlinu naglasivši da su na Pehlinu sve ulice toponimi i mjesni odbor je sretan da nije ništa mijenjano kroz prošlost.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako on nema tu informaciju da će se taj objekt zadržati u funkciji vrtića pa će to morati provjeriti, premda smatra da nema potrebe da to ostane vrtićki prostor. Gradonačelnik je kazao kako je i do njega procurila informacija da mjesni odbor brine to što je predviđeno da se novi vrtić zove Duga jer to asocira na određene poglede na svijet koji Vijeću MO nisu prihvatljivi. Budući da se duga na čakavskom kaže Mavrica, ako ga tako nazovemo opet imate isti problem rekao je gradonačelnik i zahvalio na knjizi.

Danijel Paliska (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavio je pitanje vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom prema zakonu koji je stupio na snagu ove godine i prema kojem poslodavci koji imaju više od 20 zaposlenih moraju imati zaposlen dio osoba s invaliditetom. Pitao je da li društva u vlasništvu Grada Rijeke ispunjavaju zakonsku kvotu te da li trgovačka i komunalna društva imaju namjeru zapošljavati osobe ili plaćati zakonom određenu kaznu ukoliko to ne učine.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako taj pravilnik nije nikakva novina jer je to i ranije bilo regulirano i već su se ranije slala izvješća. Koliko je njemu poznato uvijek su se ispunjavale zakonom određene kvote i naravno da će se o tome voditi računa i dalje. Do sada nisu plaćali nikakvu kaznu i vjeruje da će tako ostati ali će o tome dati pisani odgovor.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je pitala zašto juniorska utakmica Hajduka i Splita nije odigrana na Kantridi premda su klubovi došli dan ranije i bili spremni. Rečeno je da je Grad Rijeka zabranio igranje na glavnom terenu, a to su djeca nogometaši ružno doživjela i prema njoj je to potez koji diskriminira tu djecu. Pitala je što će učiniti Grad Rijeka, hoće li uputiti ispriku da se tako nešto više ne dogodi. Čaljkušić Mance je naglasila da joj je rečeno da je putem razglasa rečeno da je vlasnik stadiona zabranio igranje i da je glavni sudac rekao da se utakmica može igrati, a i da se trava nepotrebno zalijevala.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako Grad Rijeka nije ni organizator niti suorganizator odigravanja finalne utakmice već HNS i HNK Rijeka. Informacije u medijima su netočne, Grad nije donio odluku da se utakmica ne igra, niti je sudjelovao u tome. Da li će se utakmica igrati ili ne, utvrđuju suci s delegatima utakmice i to su učinili ujutro kada su utvrdili da se ta utakmica neće moći odigrati na tom terenu. Tada je ponuđeno da se utakmica odigra na stadionu Robert Komen, no klubovi su odbili i tražili da se sačeka vrijeme odigravanja utakmice kako bi tada donijeli odluku. Potom im je ponuđen pomoćni teren na Kantridi, a oni su i to odbili. Gradonačelnik je kazao kako mu je žao da je do toga došlo, ali ne razumije zašto bi se on ili grad trebao nekome ispričati. Ponovio je kako je Rijeka napravila sve što je bilo u našoj mogućnosti. Grad nije sudjelovao u organizaciji niti išta zabranio, niti je to učinio itko iz Rijeka sporta. Žao mu je što se to dogodilo ali ne vidi razloga zašto se ta utakmica moga odigrati na stadionu Robert Komen.

Vesna Buterin (HDZ) je kazala kako je početkom travnja u novinama osvanuo naslov o Dubrovniku kojeg je prošle godine posjetilo milijun putnika sa kruzera, a na kojima dobro zarađuju gradovi Zadar i Split. Stanje u Rijeci je nepromijenjeno, kruzera nema, niti jedan nije najavljen, a stidljivo obećanje da bi 2015. možda stiglo pet kruzera. U Rijeci ove godine nije najavljen niti jedan pa je pitala gdje su kruzeri i gdje su turisti koji u Dubrovniku ostave oko 240 kuna po osobi odnosno 240 milijuna kuna godišnje, a lučka uprava na temelju pristojbi zaradi 22 milijuna kuna.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako priča o kruzerima svaki put ide ispočetka. Pitao je zašto se ignorira činjenica da već sada u Rijeku dođe 20,000 turista brodovima manjih dimenzija. U prva 4 mjeseca broj dolazaka turista u Rijeku je 30% veći nego lani. Jedan od razloga za nedolazak velikih kruzera je bilo inzistiranje lučke uprave kojoj je na čelu bio ravnatelj –član HDZ-a, da se terminal izgradi tamo gdje je dubina 6 metara a koja ne dozvoljava pristajanje niti srednjih a kamo li velikih kruzera.
Gradonačelnik je kazao kako je s tvrtkom Jadranska vrata dogovoreno da se omogući pristajanje velikih kruzera na kontejnerski terminal, te vjeruje kako će uspjeti u namjeri da dio kruzera dođe i u Rijeku. Obersnel je kazao kako ne misli da su oni presudni za turizam jer na njima više zarađuje Lučka uprava kroz takse. Riječ je o segmentu turizma koji ne treba odbaciti ali nije presudan segment u kontekstu cjelogodišnje ponude. Kruzeri se ne dogovaraju od danas do sutra, jer su već gotovi katalozi za 2016- 2017. Putnička luka je za vrijeme bivšeg HDZ-ovog ravnatelja bila 10 godina prazna. Sada je tu 5-10 luksuznih jahti po nekoliko mjeseci i oni svi plaćaju lučke pristojbe.

Snježana Čop (HNS) postavila je pitanje izgradnje kružnog toka na Vežici.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je već najavio da će po sporazumu sa Hrvatskim cestama skoro krenuti realizacija nekoliko kružnih tokova: Plumbum, Škurinje kod Prvomajske i Tizianove i Osječke ulice te također rotor na Martinkovcu i Pavlovcu kod skretanja za Opatiju. Rotor na Vežici je predviđen ali trenutno nije u planu njegova realizacija jer će ona pratiti nastavak izgradnje kampusa i sveučilišne bolnice.