Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je prijedlog dobitnika javnih priznanja Grada Rijeke, dodijelivši nagrade za životno djelo Fra Bonaventuri Dudi i Maksu Peču. Redatelj Oliver Frljić imenovan je intendantom HNK Ivana pl. Zajca, a na sjednici je ujedno usvojen izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu.

Nagrade Grada Rijeke

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2014. godini iznimno će se dodijeliti dvojici kandidata, fra Bonaventuri Dudi za izniman doprinos međunarodnoj i hrvatskoj znanosti, kulturi i prosvjeti i Maksu Peču za nemjerljiv osobni doprinos razvitku grada Rijeke na području graditeljskih, komunalnih i društvenih djelatnosti.

Zlatnu plaketu “Grb Grada Rijeke” dobit će Udruga za razvoj civilnog društva SMART za izniman doprinos i podršku razvoju civilnog društva i volonterstva na području grada Rijeke, dr. Bruno Murzi za izniman doprinos u poboljšanju kvalitete skrbi o djeci s prirođenim srčanim greškama, prof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić, dipl. ing. biol. za 25 godina vođenja i unapređenja rada citogenetičkog laboratorija Medicinskog fakulteta u Rijeci za potrebe prenatalne i postnatalne dijagnostike, Miranda Đaković za sveukupno glazbeno djelovanje i postignuća, posebno u umjetničkom vodstvu i radu sa zborom Putokazi te Almira Štifanić za izniman doprinos značenju i popularizaciji lutkarske umjetnosti.

Godišnju nagradu Grada Rijeke dobit će dr. sc. Sven Maričić za izniman i prepoznatljiv doprinos razvoju, unapređenju i popularizaciji znanosti te Leo Brnić za vrhunska sportska ostvarenja na Europskom seniorskom boćarskom prvenstvu i Mediteranskim igrama u 2013. godini.

Nagrade će biti dodijeljene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja će se održati 11. lipnja.

Redatelj Oliver Frljić imenovan za intendanta HNK Ivana pl. Zajca

Gradsko vijeće Grada Rijeke imenovalo je redatelja Olivera Frljića za intendanta HNK Ivana pl. Zajca. Vijećnici HDZ-a glasovali su protiv, a vijećnici Hrvatskih laburista – Stranke rada bili su suzdržani.

U ime predlagača, predsjednik Kazališnog vijeća Elvio Baccarini istaknuo je kako Vijeće smatra da program koji je Frljić predložio s dramaturgom Marinom Blaževićem može odgovoriti na potrebe kazališta u 21. stoljeću. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je već dao podršku prijedlogu Kazališnog vijeća, istaknuo je kako je predloženi program kvalitetan i jamči četiri dinamične godine.

Novoimenovani intendant zahvalio se Gradskom vijeću na podršci, kazavši kako je Rijeka pokazala da je drugačija i posebna. Kazao je da programom predlažu novo moderno i različito kazalište te socijalni pristup, s obzirom na vrijeme u kojem živimo.
“U Rijeci sam ostvario tri projekta, a već s prvom predstavom “Turbofolk” započeo sam afirmaciju riječkog kazališta u europskom kontekstu, što ćemo i dalje nastaviti. Također, vjerujem da će program biti važan element u kandidaturi Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture te pokušati preuzeti pozitivnu praksu gradova koji su već bili prijestolnice,” kazao je Frljić, dodavši kako su i on i Blažević spremni početi raditi na programu čim imenovanje potvrdi Ministarstvo kulture.

Tijekom rasprave vijećnica Tea Čaljkušić Mance (HDZ) otvorila je pitanje jesu li ispoštovani svi uvjeti natječaja za intendanta, pozivajući se na medijske napise koji su sugerirali da redatelj Frljić ne ispunjava uvjet o 10 godina radnog iskustva, budući da je prije deset godina još uvijek studirao na akademiji. Također, postavila je pitanje hoće li, što proizlazi iz programa, doći do novog zapošljavanja u kazalištu i time novog opterećenja gradskog proračuna.

Sjednica Gradskog vijeća svibanj 2014.

Redatelj Oliver Frljić imenovan za intendanta HNK Ivana pl. Zajca

Baccarini je istaknuo kako je su se u odlučivanju o najboljem kandidatu za intendanta vodili pravilnicima struke o slobodnim umjetnicima, koji procjenjuje umjetnički rad u petogodišnjim razdobljima, tijekom kojih redatelj mora imati najmanje tri pripremljene predstave, čemu Frljićeva prijava u potpunosti ispunjava. Napomenuo je kako u natječaju, kako se izbjegla diskriminacija umjetnika koji nemaju radnog staža u usporedbi sa zaposlenicima ustanova koji možda ne pridonose u tolikoj mjeru umjetnosti, umjesto formulacije “radni staž” navedeno “radno iskustvo”. Također, istaknuo je kako je Frljić doista prije deset godina bio student, ali nakon što je već stekao diplomu humanističkog usmjerenja. Što se tiče pitanja o novom zapošljavanju, Baccarini je istaknuo kako je Kazališno vijeće iščitalo kako će do novog zapošljavanja doći ili nakon odlaska djelatnika u mirovinu ili putem projekata, budući da je Frljićevim programom predviđeno jačanje komponente samoodrživosti kazališta putem apliciranja na europske fondove i drugih oblika povećanja prihoda.

Ljubica Dujmić Kosovac (Hrvatski laburisti) istaknula je kako uz predloženi program nije podnesen i financijski plan s brojem djelatnika koji će ga ostvariti, što je propisano Zakonom o kazalištu. Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar kazao je kako je Grad izradio četverogodišnji plan financiranja kazališta, iz kojeg je vidljivo da nema novog zapošljavanja na račun gradskog proračuna.

Vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) kazao je kako se za intendanta predlaže čovjek koji nije prežalio jugoslavenstvo, koji je izjavio da je referendumom o braku Hrvatska ozakonila fašizam te da ga niti presude haškog presuda neće razuvjeriti da je postojao udruženi pothvat protiv srpskog naroda i prekomjernog granatiranja. Zbog riječi izrečenih u nastavku sjednice, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac izrekla je vijećniku Buriću opomenu i isključila mikrofon, a nakon što ni tada prije prestao s obraćanjem, proglasila je stanku.

S dnevnog reda skinute izmjene GUP-a

Zbog toga što do početka sjednice nije stigla suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, s dnevnog reda sjednice skinute su izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, čiji je predmet utvrđivanje površine za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti.

Izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu

Sjednica Gradskog vijeća svibanj 2014.

Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu prema kojem su prihodi ostvareni u iznosu od 694,8 milijuna kuna ili 86,7% godišnjeg plana, što je 7,3% manje u odnosu na ostvarene prihode u 2012. godini. Rashodi su, budući se nastojalo ne smanjivati investicijski ciklus i financiranje programa koji utječu na kvalitetu života građana, za 34,7 milijuna kuna veći od prihoda.

U raspravi o izvršenju proračuna, vijećnica Vesna Buterin (HDZ) istaknula je kako se uz ovogodišnji manjak od 34,7 milijuna kuna te manjkove ostvarene u proteklim godinama, ukupni manjak iznosi 209,3 milijuna kuna. Ako se negativni trendovi nastave, kazala je, pitanje je do kad će grad moći servisirati svoje obveze. Vijećnica Ana Trošelj (PGS) kazala je kako je proračun, koji svake godine bilježi konstantni pad prihoda, posljedica promašene razvojne politike grada. Ljiljana Mihić je u ime Kluba vijećnika SDP-ARS istaknula kako su prihodi proračuna odraz opće gospodarske situacije.

Uz izvještaj o izvršenju proračuna, usvojeni su i prateći dokumenti: izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, potom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, kao i Plana upravljanja pomorskim dobrom.

Plan mreže gradskih vrtića

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, koji osim pregleda postojećeg stanja predškolskog odgoja, predstavlja i osnovu za daljnje širenje djelatnosti. Ujedno je zbog odlaska u mirovinu Gordana Rena razriješena dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka.

Donesen je Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, izmijenjen u skladu sa novim zakonskim propisima, strateškim dokumentima Grada Rijeke i zahtjevima poduzetnika.

Nakon što je Gradsko vijeće dalo podršku prijedlogu, Grad Rijeka kandidirat će se za pristupanje VI. fazi projekta europskih “zdravih gradova” Svjetske zdravstvene organizacije.

Usvojeno je izvješće o provedbi Akcijskog programa za mlade za 2013. te program Savjeta mladih, koje od početka ove godine djeluje u novom sastavu, za tekuću godinu.