Početkom listopada kreću radovi na uređenju 104 ukopna mjesta, raspoređena u 4 bloka u Aleji hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova. Radovbi trebaju biti dovršeni do sredine siječnja 2019. godine.

Grad Rijeka od 1991. godine ima Aleju hrvatskih branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova predviđenu za sahranu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Do sada izgrađenih 180 grobnih mjesta, koja su unificirana (s istovjetnim nadgrobnim spomenikom i uređenjem) nisu dovoljna.

Izgradnja – proširenje Aleje hrvatskih branitelja planira se na polju F-3 koje se nalazi neposredno uz postojeću aleju, na nižem platou.

Zahvat se planira izvesti u dvije faze na površini od oko 1550 m², na način da se osigura 234 ukopna mjesta raspoređena u 9 blokova.
Radovi na prvoj fazi, kojom će se osigurati 104 ukopna mjesta, raspoređena u 4 bloka, planiraju se započeti tijekom listopada 2019. godine, a završiti do sredine siječnja 2019. godine. Radi ostvarivanja pješačke komunikacije između postojeće Aleje i novog dijela proširenja, izvest će se stepenište.
Radove prve faze izvodit će GRAĐEVINAR d.o.o. iz Rijeke, prema izvedbenom projektu br. 05-19/IzP izrađenom od PLAN-MAR d.o.o. Rijeka. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će tvrtka Teh-projekt konzalting d.o.o., Rijeka. Ukupna vrijednost radova za prvu fazu iznosi 616.639,56 kuna s uključenim PDV-om.

Radovi će se izvoditi s povremenim prekidima obzirom da će se istovremeno nesmetano odvijati sahrane pokojnika.

Molimo posjetitelje groblja za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi.