U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine, Grad Rijeka raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva.

U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine, Grad Rijeka raspisuje

JAVNI POZIV  ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA

Prijava se može podnijeti za dodjelu:

  • tromjesečne potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 15.000,00 kuna bruto ili
  • polugodišnje potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 30.000,00 kuna bruto.

Potpora će se dodijeljivati za književno-umjetnički rad.

Ukupni iznos svih potpora je 60.000 kuna.

Potpora će se isplatiti u mjesečnim obrocima od po 5.000,00 kuna bruto, a po dostavi mjesečnog izvještaja o radu – Obrazac izvještaja o radu.

Ukoliko korisnik potpore ne dostavi mjesečno izvješće o svom radu, isplata obroka će se obustaviti dok korisnik potpore ne dostavi zadovoljavajuće mjesečno izvješće o radu. Procjenu mjesečnog izvješća o radu vrši Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

Nakon isteka potpore, korisnik potpore dužan je dostaviti:

  1. završno izvješće,
  2. rukopis napisan tijekom trajanja potpore.

Rukopis će u elektroničkom formatu biti dostupan čitateljima na web stranici Gradske knjižnice Rijeka što će omogućiti korisniku potpore – autoru rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, moguće unapređenje rukopisa, kao i stvaranje čitateljske baze za distribuciju djela kada rukopis bude objavljen. Ukoliko primatelj potpore ne želi objaviti svoj rukopisa u elektroničkom formatu na web stranici Gradske knjižnice Rijeka, dužan je dostaviti Gradskoj knjižnici Rijeka dva primjerka knjige nakon objavljivanja rukopisa.

Grad Rijeka neće sufinancirati objavljivanje knjige za rukopise kojima se odobri potpora.

Pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni.

Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke ocjenjuje dostavljenu prijavu na Javni poziv u skladu sa sljedećim kriterijima i pripadajućim bodovima:

Kriteriji  Bodovi
Kvaliteta oglednog rukopisa  40
Koncept djela  20
Profesionalne reference autorice / autora  20
Značaj programa za grad Rijeku  15
Potpisan ugovor s nakladnikom  5
Ukupno  100

Podnositelj prijave dužan je dostaviti ispunjeni e-obrazac i arak oglednog rukopisa (minimalno 10 kartica teksta u elektroničkom obliku).

Neće se razmatrati prijava podnositelja:

  • za koju nije dostavljen ispunjeni e-obrazac i obvezni prilog: ogledni arak rukopisa u elektroničkom obliku,
  • koji je već za tekuću godinu dobio potporu za književno stvaralaštvo od Ministarstva kulture RH,
  • koji ne djeluje na riječkoj književnoj sceni,
  • koji je koristio potporu i nije dostavio završno izvješće i rukopis napisan tijekom trajanja potpore,
  • koja se odnosi na publicistička, stručna i znanstvena djela.

Podnositelj prijave prijavu podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem e-obrasca dostupnog na web stranici Grada Rijeke, gdje se nalaze i upute za ispunjavanje e-obrasca

Obvezni prilog (ogledni rukopis) prilaže se u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je do 1. ožujka 2018.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu, podnositelj prijave može saznati upitom stručnom suradniku za knjižnu, knjižničnu i nakladničku djelatnost Alenu Kapidžiću na e-mail adresu: alen.kapidzic@rijeka.hr  ili pozivom na telefonski broj +385 51 209 235, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Nepotpune prijave, prijave koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kao i prijave pristigle izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke 2. travnja 2018. godine.