Temeljem Zaključka gradonačelnika KLASA: 023-01/21-04/177-8, URBROJ: 2170/02-25-00-21-58 30. prosinca 2021. g. Naručitelj Grad Rijeka pokreće javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke.

Javni poziv odnosi se na prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke.

U Rijeci su u posljednje dvije godine uspješno provedene aktivnosti na području urbane mobilnosti u segmentu mikro mobilnosti (uvođenje sustava javnih e-bicikala „Ricikleta“  i pilot projekt uvođenja usluge iznajmljivanja e-romobila). Rezultati su pokazali da je opravdano i potrebno nastaviti s provođenjem takvih projekata, te je u tu svrhu pripremljen i objavljuje se ovaj javni poziv.

Ponude dostaviti u pisarnicu Titov trg 3, 51000 Rijeka.

Krajnji rok za dostavu ponuda 25. veljače 2022. u 11:00 h.

Dana 15. veljače 2022. rok za dostavu ponuda u ovom javnom pozivu produljuje se za sedam dana, odnosno rok za dostavu ponuda je 4. ožujka 2022. g. u 11.00 sati.

Produljenje roka za dostavu ponuda potrebno je zbog otežanog odvijanja poslova vezanih uz javni poziv, a što je uzrokovano epidemijom covid 19.

Obavijest o dopuni dokumentacije 22. veljače 2022.

Obavještavamo zainteresirane ponuditelje da se Prilog 3. Obvezni elementi usluge i e-romobila dopunjuje na slijedeći način:

  • uz već definirane pneumatske kotače promjera 8.5“ prihvaća se i opcija kotača s čvrstom gumom (u obliku saće).

U dokumentaciju javnog poziva dodaje se Prilog 5.1. Pregled geo-ograđenih zona u visokoj rezoluciji.

Ostali uvjeti javnog poziva ostaju nepromijenjeni.