Upravni odjel za gradsku imovinu, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje
natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Mlaka, Mario Gennari, Zamet, Krnjevo, Plase, Škurinjska Draga, Kozala,
Drenova, Orehovica, Bivio, Podmurvice, Mihačeva Draga, Banderovo,
Gornja Drenova, Pehlin, Mlaka, Trsat, Podvežica, Gornja Vežica.

A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.

Godišnja zakupnina:
0,40 € (3,00 kn)/ m² za površinu do 200 m²
0,27 € (2,00 kn)/ m² za površinu preko 200 m²

 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 87 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 117 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 104 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 83 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 65 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 34 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 34 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 112 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 38 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 37 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 136 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 201 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 80 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 70 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 31 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 35 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 76 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 60 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 57 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 226 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mario Gennari, u  k.o. Plase, površine 535 m²:
  dio k.č. 700/6  u z.k.ul. 597
 1. lokacija Mario Gennari, u  k.o. Plase, površine 468 m²:
  dio k.č. 700/6  u z.k.ul. 597
 1. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 95 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 88 m²
  dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 7 m²
 1. lokacija Krnjevo, u  k.o. Plase, površine 396 m²:
  cijela k.č. 528/2  u z.k.ul. 15185
 1. lokacija Plase, u  k.o. Plase, površine 152 m²:
  dio k.č. 1779/15  u z.k.ul. 3587
 1. lokacija Škurinjska Draga, u k.o. Plase, površine 94 m²:
  dio k.č. 1592/50 u z.k.ul. 2035
 1. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine 116 m²:
  dio k.č. 315/4  u z.k.ul. 2261
 1. lokacija Drenova, u  k.o. Drenova, površine 645 m²:
  dio k.č. 4/1  u z.k.ul. 1033, površine 584 m²
  dio k.č. 4/2  u z.k.ul. 1033, površine 61 m²
 1. lokacija Orehovica, u  k.o. Pašac, površine 729 m²:
  dio k.č. 270  u z.k.ul. 404 površine 14 m²
  dio k.č. 266/6  u z.k.ul. 766 površine 203 m²
  k.č. 266/15  u z.k.ul. : 766 površine 22 m²
  dio k.č. 268/1  u z.k.ul. 881 površine 324 m²
  dio k.č. 266/13  u z.k.ul. 766 površine 166 m²

 

B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice.

Godišnja zakupnina:
1,33 € (10,00 kn)/m² za površinu u IV. zoni;
1,99 € (15,00 kn)/m²  za površinu u III. zoni;
2,65 € (20,00 kn)/m²  za površinu u II. zoni;

 1. lokacija Bivio (II. zona), u k.o. Srdoči, površine 31 m²:
  dio k.č. 1678/5  u z.k.ul. 4700 površine 10 m²
  dio k.č. 1676/8  u z.k.ul. 4700 površine 7 m²
  dio k.č. 1682/9  u z.k.ul. 4554 površine 14 m²
 1. lokacija Podmurvice (II. zona), u k.o. Plase, površine 78 m²:
  dio k.č. 1833/4  u z.k.ul. 76
 1. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine 135 m²:
  dio k.č. 2/23  u z.k.ul. 1796, površine 112 m²
  dio k.č. 2/25  u z.k.ul. 1796, površine  23 m²
 1. lokacija Banderovo (II. zona), u k.o. Plase, površine 405 m²:
  dio k.č. 1912  u z.k.ul. 1352 površine 236 m²
  cijela k.č. 1913/1  u z.k.ul. 1169 površine 169 m²
 1. lokacija Gornja Drenova (IV. zona), u k.o. Drenova, površine 22 m²:
  dio k.č. 356/93  u z.k.ul. 4961
 1. lokacija Drenova (IV. zona), u k.o. Drenova, površine 225 m²:
  dio k.č. 1559/1  u z.k.ul. 2807
 1. lokacija Pulac (III. zona), u k.o. Kozala, površine 84 m²:
  dio k.č. 1487  u z.k.ul. 1426

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
0,66 € (5,00 kn) /m² u III zoni;
0,53 € (4,00 kn) /m² u IV zoni;

 1. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 40 m²:

dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189

 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 107 m²:

dio k.č. 859 u z.k.ul. 4528

 1. lokacija Gornja Drenova (IV. zona), u k.o. Plase, površine 39 m²
  dio k.č. 2323/35  u z.k.ul. 5019


C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Mjesečna zakupnina:
0,73 € (5,50 kn)/m² za površinu zemljišta do 200 m² u II. zoni;
0,53 € (4,00 kn)/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
0,40 € (3,00 kn)/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
0,27 € (2,00 kn)/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.307 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.620 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 33.569 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 8.180 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 2.545 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine 2.525 m²
  dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791
 1. lokacija Mlaka (II. zona), u  k.o. Rijeka, površine 16 m²:
  dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772 površine 11 m²
  dio k.č. 1602/4  u z.k.ul. 1772 površine 5 m²
 1. lokacija Mlaka (II. zona), u  k.o. Rijeka, površine 16 m²:
  dio k.č. 1602/4  u z.k.ul. 1772
 1. lokacija Mlaka (II. zona), u  k.o. Rijeka, površine 38 m²:
  dio k.č. 1602/4  u z.k.ul. 1772

E. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za privremeno deponiranje materijala iz iskopa.

Mjesečna zakupnina:
0,07 € (0,53kn)/m²

 1. lokacija Trsat (II. zona), u k.o. Sušak-Nova, površine 4.500  m²:
  dio k.č. 1447/1 u z.k.ul. 9046

F. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.

Mjesečna zakupnina:
13,27 € (100,00kn)/lokaciji za površinu zemljišta do 5m² u II. zoni

 1. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-Nova, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 5755 u z.k.ul. 6434
 1. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-Nova, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 4965/1 u z.k.ul. 6863
 1. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-Nova, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 5416 u z.k.ul. 6756
 1. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-Nova, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 5042 u z.k.ul. 6841
 1. lokacija Gornja Vežica (II. zona), u k.o. Podvežica, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 123/1 u z.k.ul. 5391
 1. lokacija Gornja Vežica (II. zona), u k.o. Podvežica, površine 1,40  m²:
  dio k.č. 382/1 u z.k.ul. 5391

OSNOVNI UVJETI:

Natječaj je otvoren do utorka 19.09.2023.g. do 11:00 sati, što su ujedno i rokovi za predaju ponuda sukladno natječajnoj dokumentaciji.

Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 12:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na telefon broj
209-437, 209-419.

Natječajna dokumentacija podiže se prizemno na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na broj 209 437 ili 209-419 te uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 13,27€ (100,00 kn)/lokaciji za lokacije pod A. i C., 19,90€ (150,00 kn)/lokaciji za lokacije pod B. i F., te 26,54€ (200,00 kn)/lokaciji za lokacije pod D. i E. na račun IBAN: HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke,
s pozivom na broj HR68-7242-OIB 515.

POSEBNI UVJETI:

Prednost u natječaju ima ponuditelj koji je u prethodnom razdoblju s Gradom Rijeka imao sklopljen ugovor o zakupu zemljišta i uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene zakupnine po m² zemljišta na toj lokaciji.

U slučaju da se radi o lokaciji za koju nije sklopljen ugovor o zakupu zemljišta u prethodnom razdoblju ili za koju se utvrdi kako ponuditelj koji je u prethodnom razdoblju s Gradom Rijeka imao sklopljen ugovor o zakupu zemljišta nije predao ponudu, prednost u natječaju ima ponuditelj koji ponudi najveći jedinični iznos godišnje/mjesečne zakupnine. U slučaju da se ponuda ponuditelja odnosi na dio lokacije, prednost u natječaju ima ponuditelj koji ponudi veću površinu zakupa na pojedinačnoj lokaciji i uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene zakupnine po m² zemljišta na toj lokaciji.