Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke te osnivanje prava služnosti puta i vodova na zemljištu za sljedeće lokacije: Zamet, Kozala, Plase, Sušak, Podvežica, Srdoči.
Lokacije pogledajte u nastavku teksta:

PRODAJA:

1. LOKACIJA U K.O. ZAMET
– k.č.br. 1620/44 površine 26 m², k.o. Zamet
– Zona i namjena zemljišta: 2., stambena (1-3 stana)
– Kupoprodajna cijena po m² zemljišta: 43,13 EUR (325,00 HRK)
– Kupoprodajna cijena za 26 m² zemljišta: 1.121,38 EUR (8.449,04 HRK)
– Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine.

2. LOKACIJA U K.O. KOZALA
– K.č.br. 2/49 površine 27 m² i dio k.č.br. 3/4 površine 46 m² (ukupno 73 m²),
k.o. Kozala
– Zona i namjena zemljišta: 3., stambena (1-3 stana)
– Početna kupoprodajna cijena po m² zemljišta: 35,17 EUR,
što iznosi 265,00 HRK/m²
– Početna kupoprodajna cijena za 73 m² zemljišta: 2.567,41 EUR,
što iznosi 19.344,15 HRK.
– Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI PUTA I VODOVA

3. LOKACIJA U K.O. KOZALA

– osnivanje prava služnosti puta na zemljištu po prijedlogu parcelacije označenom kao k.č.1970/3 k.o. Kozala, u površini služnosti od 14 m²
– zona zemljišta: III. zona
– početna naknada za osnovanu služnost iznosi 3.98 EUR/m² (30,00 kn/m²) zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 14 m² iznosi 55,72 EUR (419,82 kn) jednokratno.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.

4. LOKACIJA U K.O. PLASE

– dio k.č. 431/7 k.o. Plase, u površini služnost od 8 m²
– početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m² (10,00 HRK/m²) zauzetog dijela zemljišta, odnosno za ukupnu površinu od 8 m² iznosi 10,64 EUR, što prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK iznosi 80,16 HRK i plaća se godišnje.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

5. LOKACIJA U K.O. SUŠAK NOVA I K.O. PODVEŽICA

– dio k.č. 6341/4 k.o. Sušak-nova, u površini služnost od 10 m²
– dio k.č.6990 k.o. Sušak-nova, u površini služnost od 11 m²
– dio k.č.3264/1 k.o. Sušak- nova, u površini služnost od 16 m²
– dio k.č.294/6 k.o. Podvežica, u površini služnost od 14 m²
– dio k.č.670/2 k.o. Podvežica, u površini služnost 7 m²
– Početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m2 (10,00 HRK/m²) zauzetog dijela zemljišta, odnosno za služnost u površini od ukupno 58 m² iznos 77,14 EUR, što prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK iznosi 580,86 HRK i plaća se godišnje.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

6. LOKACIJA U K.O. SRDOČI, K.O. ZAMET I K.O. HOSTI

– dio k.č.1138/4 k.o. Srdoči, u površini služnost od 17 m²
– dio k.č.1843/6 k.o. Srdoči, u površini služnost od 13 m²
– dio k.č.1045/1 k.o. Zamet, u površini služnost od 8 m²
– dio k.č.380/zgr k.o. Zamet, u površini služnost od 20 m²
– dio k.č.1390/1 k.o. Zamet, u površini služnost od 8 m²
– dio k.č.64/14 k.o. Hosti, u površini služnost od 12 m²
– dio k.č.1962/4 k.o. Srdoči, u površini služnost od 8 m2,
– dio k.č.1005/10 k.o. Srdoči, u površini služnost od 7 m²
– dio k.č.5/754 k.o. Srdoči, u površini služnost od 11 m²
– dio k.č.1841/34 k.o. Srdoči, u površini služnost od 14 m²
– dio k.č.302/63 k.o. Zamet, u površini služnost od 9 m²
– dio k.č.1530/1 k.o. Zamet, u površini služnost od 7 m²
– Početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m² (10,00 HRK/m²) zauzetog dijela zemljišta, odnosno za služnost ukupne površine 134 m² iznos 178,22 EUR, što prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK iznosi 1.341,99 HRK i plaća se godišnje.
– Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 18. prosinca 2023. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 12:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na broj 209-419, te predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 15,00 EUR po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeći broj telefona: za lokaciju 1, 2 i 3 na tel. 209-438 te za lokacije 4, 5 i 6 za tel. 209-433.