Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Radovi na zamjeni i ugradnji stolarije MMSU-a u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01.veljače.2021. godine do 14:00 sati.

Cjeloviti tekst Poziva možete pogledati u privitku ovog članka, a u Prilozima se nalaze dokumenti: Ponudbeni list, Izjava o integritetu, Prethodno odobrenje, Projekt  i Troškovnik.