U sklopu Dana MO Luka organizirana je akcija mjerenja tlaka i razine šećera za građanstvo. Mjerenje se obavilo pred ulazom u zgradu Verdieva 11, gdje se nalaze prostorije MO Luka.

Akcija je provedena u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Mjerenju su pristupila 42 građana, od čega 23 muškarca i 19 žena. Prema dobnoj granici njih 16-ero pripada skupini od 29 do 65 godina, a 26 građana bilo je starije od 65 godina.

Građanima kojima su izmjerene vrijednosti izlazile iz referentnih, savjetovan je odlazak liječniku.