Projektni prijedlog Dječjeg vrtića Rijeka pod nazivom „Zajedno u različitosti“ ispunio je sve kriterije formalne prihvatljivosti te postigao bodovnu razinu kojom je ostvario financijsku potporu od 26.996,00 eura.

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je 8. svibnja 2020. Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 1, za područje odgoja i općeg obrazovanja. Ovom je Odlukom utvrđen popis prijavitelja kojima se dodjeljuje financijska potpora za projektne prijedloge, kao i iznos odobrene financijske potpore.

Projekt „Zajedno u različitosti“ nastao je iz potrebe stvaranja što boljih uvjeta stalnog profesionalnog razvoja djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka. Ciljevi projekta vezani su uz uvođenje inovacija (novih pedagoških modela i metoda) u neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom, rad s roditeljima, unapređivanje kurikuluma vrtića, kao i povećanje kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika u radu s djecom s posebnim potrebama u aspektu jezične i kulturne uključenosti.

U provedbi projekta sudjelovat će ukupno 12 stručnih djelatnika na način da će biti uključeni u praćenje rada i strukturirane tečajeve pomoću kojih će steći nova znanja i kompetencije u komunikaciji i prezentaciji rada u odnosu na sustručnjake, roditelje, javnost itd. Također, usavršit će se u dizajniranju aktivnosti sukladno potrebama djece u različitim odgojnim skupinama, korištenju inovativnih metoda rada s djecom te integriranju umjetničkih tehnika u rad s djecom s posebnim potrebama. Dio djelatnika pratit će strukturirane tečajeve te steći nova znanja i kompetencije u izradi planova rada te komunikaciji i upravljanju u kriznim situacijama. Sudionici mobilnosti će, upoznavanjem primjera dobre prakse, sustava i oblika europske dimenzije u odgoju, unaprijediti kompetencije korištenja stranog jezika, interkulturalnu svijest te razinu osobnog samopouzdanja.

Edukacije kojima se planira ostvarenje ciljeva projekta su:

  • Efikasna komunikacija i javno govorništvo za nastavničko osoblje (Bologna, Italija)
  • Najbolje za odgojitelje: Reggio pristup, Montessori metoda, edukacija na otvorenom i još mnogo toga (Bologna, Italija)
  • Suočavanje s raznolikošću: Inkluzivne obrazovne strategije za učenike s manje mogućnosti (Malta)
  • Obrazovni menadžment i vodstvo škole (Kalamata, Grčka)
  • Umjetnost kao terapija: samoizražavanje i posebne potrebe u likovnom obrazovanju (Barcelona, Španjolska)
  • Praćenje rada u školi – job shadowing (Italija).

Diseminacija projekta bit će usmjerena na ciljane skupine unutar i izvan Dječjeg vrtića Rijeka s naglaskom na odgovarajuću transmisiju znanja i kompetencija kojima će se unaprijediti rad s djecom i roditeljima, kao i sustručnjacima.

Namjera je osnovati i eTwinning grupu kojoj će cilj biti rad na stvaranju boljih uvjeta rada u odgojnim skupinama djece u koje su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Financijskom potporom Agencije za mobilnost u iznosu od 26.996,00 eura osigurat će se sva potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti u planiranim mobilnostima projekta „Zajedno u različitosti“.