Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je prijavu te je Dječjem vrtiću Rijeka i Osnovnoj školi Podmurvice dodijelila Erasmus akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja.

Na natječaj za dodjelu Erasmus akreditacija prijavile su se 33 odgojno-obrazovne ustanove, dok je tek 13 ustanova s područja čitave Hrvatske zadovoljilo uvjete i kvalitetom prijave zaslužilo dodjelu Erasmus akreditacije. Naime, sve pristigle prijave prošle su postupak provjere formalne prihvatljivosti, nakon čega su podvrgnute provjeri kvalitete. Provjere formalne prihvatljivosti i kvalitete prijava izvršene su sukladno kriterijima iz Poziva, Pravilima za podnošenje prijava, Erasmus standardima kvalitete te Smjernicama za ocjenjivanje prijava za akreditacije u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.

Sve su prijavljene ustanove trebale predočiti Erasmus plan, odnosno plan aktivnosti unutar Erasmusa kojima će ostvariti ključne potrebe svoje ustanove i tako unaprijediti kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja te ojačati europsku dimenziju poučavanja i učenja. Zainteresirane ustanove mogle su se prijaviti za pojedinačne Erasmus akreditacije za svoju ustanovu ili kao koordinatori projektnih konzorcija. Sve prijave zainteresiranih ustanova na prvome Pozivu za akreditacije odnosile su se na akreditacije pojedinačnih organizacija.

Dodijeljena akreditacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućit će lakši pristup financiranju ustanovama iz područja odgoja i općeg obrazovanja u okviru Ključne aktivnosti 1 u novome programu Erasmus +, čime se ustanovi omogućuje trajno sudjelovanje u programu Erasmus +, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove.