Nakon projekta Razgovori o Rijeci 2020. koji je od veljače do svibnja 2013. vođen na stranici ri2020.eu i niza radionica održanih tijekom lipnja i srpnja u cilju izrade Nacrta Strategije razvoja Grada Rijeke 2014.-2020., danas je na službenoj stranici riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela otvorena e-konzultacija o tekstu toga Nacrta, odnosno specifično o formulaciji vizije i misije kao sastavnih elemenata ovog strateškog dokumenta.

Nacrt Strategije je kao dokument usvojen na kolegiju gradonačelnika u utorak, 16. srpnja ove godine. Tome je prethodio niz od 13 radionica s pročelnicima i djelatnicima gradske uprave, stručnom javnošću, povezanim institucijama, udrugama i partnerima po pojedinim sektorima nakon kojih je radna grupa, predvođena gradonačelnikovom savjetnicom za razvoj Natašom Zrilić, izradila ovaj Nacrt.

Ovom e-konzultacijom tekst Nacrta stavlja se na javnu raspravu, a paralelno će gradonačelnik Obersnel održati i stručnu raspravu s gospodarstvenicima o ovom Nacrtu, s posebnim naglaskom na temi konkurentnosti, također u cilju upotpunjavanja i dopune teksta pred donošenje finalnog dokumenta.

Same pripreme za izradu ovog strateškog dokumenta započele su još u veljači 2011. godine izradom internih preporuka, utemeljenih na dosadašnjim iskustvima u izradi strateških dokumenata, a čime su definirani sadržaji i uloge nositelja strateškog planiranja. Krajem 2011. godine sustav Grada Rijeke se počeo pripremati za proces strateškog planiranja sukladno praksi u europskim gradovima.

Početkom 2012. godine Grad Rijeka je započeo prikupljati podatke o stanju u lokalnom, hrvatskom i europskom okruženju te o sustavnim promjenama koje utječu na sustav grada. Nakon sumiranja prikupljenih podataka, Gradonačelnik se obratio javnosti i putem web-stranice ri2020.eu objasnio promjene koje će nastati ulaskom Hrvatske u članstvo u EU te utjecaj tih promjena na Grad Rijeku.
Izrada Strategije razvoja Grada Rijeke započela je širokom javnom raspravom u okviru Razgovora o Rijeci 2020, koji su bili vezani uz postavljanje vizije i ciljeva razvoja. Ta je prva javna rasprava polučila formulacije glavnih razvojnih ciljeva kao temeljnih točki Strategije:
Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca,
Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo i
Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.
Legitimitet postavljenih razvojnih ciljeva potvrđen je sudjelovanjem značajnog dijela javnosti u ovom procesu. U njemu su sudjelovala 43 stručnjaka različitih profila, prikupljena su 262 prijedloga građana na web stranici na kojoj je dijalog vođen, ista je stranica zabilježila je 7.167 posjeta. Putem još jednog otvorenog komunikacijskog kanala pristiglo je i 2.107 dopisnica s prijedlozima građana, a održana su i 3 dobro posjećena okrugla stola na kojima je sudjelovala stručna javnost.

Navedena javna rasprava rezultirala je i izbornim programom Ri2020, istoimene koalicije stranaka kojoj je na čelu bio Vojko Obersnel i koja je dobila podršku građana na lokalnim izbornima (svibanj-lipanj 2013. godine).

Nakon provedenih lokalnih izbora, a na temelju postavljenih ciljeva koji su utvrđeni i u programu RI2020, gradonačelnik Vojko Obersnel sa zamjenicima pokrenuo je izradu Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine unutar sustava Grada i u bliskoj suradnji s partnerima iz okruženja. Na provedenim radionicama sudjelovalo je ukupno 197 stručnjaka iz svih područja, kako zaposlenih u sustavu Grada Rijeke, tako i vanjskih partnera. Rezultat tih radionica i Razgovora o Rijeci 2020 je navedeni tekst Nacrta Strategije.

Nakon završetka stručne rasprave s gospodarstvenicima i e-konzultacije s građanima, koja će trajati do 26.8.2013. godine, obradit će se svi pristigli prijedlozi, komentari, preporuke i sugestije te se, s obzirom na konstruktivnost, uključiti u konačni tekst Strategije, a jednako tako izradit će se i Zaključak o provedenoj konzultaciji. Strateški dokument u svojoj će se finalnoj verziji uputiti Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatanje i usvajanje u rujnu 2013. godine.

Važno je naglasiti da jedinice lokalne samouprave zasad još nemaju zakonsku obavezu donošenja ovakvog strateškog dokumenta razvoja, no Grad Rijeka se ipak odlučio na izradu ove Strategije i to upravo na početku novog mandatnog razdoblja (2013. – 2017. godine) kako bi već sada, u strateškom dokumentu, anticipirao svoj budući razvoj i sagledao ga u svjetlu nove velike zajednice kojoj je Hrvatska pristupila.
Jedan od razloga je potreba da se ciljevi razvoja Grada Rijeke u idućem razdoblju i formalno strateški u potpunosti usuglase s ciljevima razvoja Europske unije. Na taj način bit će moguće očekivati i značajne potpore od strane Europske unije za razvojne projekte kojima se postižu navedeni ciljevi.
No ne samo to, ucrtavanjem jasnog smjera razvoja koji obuhvaća sve segmente života grada, i postizanjem konsenzusa po tom pitanju na razini čitave zajednice, otvara se veliki potencijal suradnje i zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva.
Takav pristup, koji je nužan u kontekstu velikih razvojnih projekata, jer oni nadilaze puku nadležnost Gradske uprave, u konačnici će rezultirati uspjehom. Zbog toga je izrada Strategije razvoja važna za čitavu lokalnu zajednicu, sve pravne subjekte, tvrtke, akademsku zajednicu, institucije javnog i privatnog sektora i uopće, sve koji na bilo koji način sudjeluju u životu grada. Ona ucrtava smjer, a cijeli operativni mehanizam posvećen je kretanju u tom smjeru.

Izradom i usvajanjem ovog strateškog dokumenta, proces rada na Strategiji razvoja ne prestaje jer će se ona i u budućem razdoblju dodatno usklađivati s dokumentima, novim odredbama i novim informacijama koje će donositi Republika Hrvatska i sama Europska unija, a koji će se ticati operativnih razina. U tom smislu predlagat će se u kontinuitetu eventualne izmjene i/ili dopune pa je ovaj strateški dokument zapravo otvorena radna tema sve do donošenja preciznije zakonske regulative kao i daljnjih direktiva EU s obzirom na razdoblje 2014-2020. godine.

E-konzultacija s građanima treba pomoći u definiranju formulacije vizije i misije unutar ovog dokumenta, ali svakako i polučiti osvrte i komentare na ostale pojedinosti iz teksta Nacrta.
Stoga je cjelokupna riječka javnost pozvana uključiti se u ovu raspravu i na taj način doprinijeti donošenju ovog važnog dokumenta.