Novi portal gradske uprave predstavljen je u beta verziji. E-konzultacijom koja ostaje otvorena do 25. veljače 2017. žele se postići dodatna poboljšanja sadržaja. Prijedlozi i komentari pristigli u ovoj konzultaciji, kao i ispravci pristigli putem formulara na stranicama beta verzije portala rijeka.hr, bit će redom razmotreni i uzeti u obzir kod konačnog ažuriranja sadržaja i prebacivanja beta verzije u produkcijski portal.

Naime, na objavljenom sadržaju beta verzije portala prije mjesec dana započele su provjere i ažuriranja koje obavlja Služba za odnose s medijima i online komuniciranje suradnji sa gradskim odjelima i ovaj proces i dalje traje. Na isti način Grad Rijeka poziva građane i udruge da pregledaju ovu verziju portala i iskažu svoje prijedloge, preporuke i sugestije. U tom smislu, kroz sljedećih mjesec dana bit će dostupan i „stari“ http://www.rijeka.hr/ portal i beta verzija novog portala https://www.rijeka.hr/.

Na svakoj se stranici beta verzije portala u gornjem desnom uglu nalazi žuta oznaka za otvaranjeformulara putem kojega korisnici mogu prijaviti uočenu pogrešku u sadržaju objavljenom na konkretnoj stranici na kojoj se u tom trenutku nalaze, odnosno obrazac putem kojega korisnici mogu uputiti prijedlog za izmjenu ili dopunu objavljenog sadržaja.

U samoj e-konzultaciji, u polju za komentiranje na dnu, građani mogu upisati svoje komentare, općenite prijedloge i sugestije.

  • Jesu li korisnicima sadržaji koje traže na gradskom portalu u novoj verziji brže i lakše dostupni?
  • Jesu li s obzirnom na novu strukturu portala i istaknute teme sada doznali da u nadležnosti gradske uprave postoji nešto za što prije nisu znali i ukoliko jesu, što je to?
  • Jesu li korisni brzi linkovi istaknuti na naslovnici (pristup informacijama, participativno budžetiranje, službene novine i sl.)?
  • Što bi korisnici portala izdvojili kao posebno korisno rješenje na novoj verziji portala?
  • Bi li neke informacije smjestili na drugo mjesto i koje?
  • Može li se korištenjem tražilice na portalu lakše nego ranije pronaći ono što se traži?
  • U kojoj mjeri portali E-usluga i Otvorenih podataka zadovoljavaju potrebe ili očekivanja građana i poslovnog sektora?
  • Naravno, komentirati se mogu i dizajnerska rješenja, odabir boja, fontova i sl,

Sve sugestije, komentare, ispravke i primjedbe koje pristignu putem E- konzultacije i formulara za ispravke na samom portalu Grad Rijeka će uzeti u obzir i o njima povesti računa tijekom sljedećih mjesec dana koliko će trajati rad na ažuriranju sadržaja i poboljšanju beta verzije portala. Po završetku E-konzultacije bit će objavljen njen Zaključak.

Konzultacija ostaje otvorena od 25. siječnja do 25. veljače 2016. godine.

Skip to content