Kako je istaknula pročelnica Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Ljiljana Buljan, u 2011. godini zaprimljeno je 2135 novih zahtjeva te je ukupno s preuzetim predmetima iz prošle godine (337 predmeta) obrađeno 2472 predmeta. Riješeno je 2024 predmeta, a na dan 31. prosinca u radu je preostalo 448 predmeta, što znači da je riješeno 82% zahtjeva. Iako je broj zahtjeva u odnosu na 2010. porastao za 5%, ipak je zabilježen manji interes za gradnju obiteljskih i višeobiteljskih kuća.

Među neobrađenim zahtjevima nalazi se i 56 zahtjeva za legalizaciju građevina prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, budući da su se predmeti počeli rješavati tek u prosincu, kad su za to stečeni uvjeti. Odjel je također izradio i popis s 442 nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Rijeke, a točan broj bespravno sagrađenih objekata bit će poznat po okončanju roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, odnosno do kraja 2012. godine kada se i očekuje veći broj takvih zahtjeva.

U 2012. godini očekuje se i veći broj zahtjeva za utvrđivanje građevinske čestice postojećih građevina, što je preduvjet za etažiranje građevina i upis etažnog vlasništva. Naime, zakon propisuje da se stanovi upisani u knjige položenih ugovora moraju upisati u zemljišne knjige kao etažno vlasništvo do kraja 2012. godine. Većina stambenih zgrada u Rijeci nalazi se na zemljištu upisanom u vlasništvu Grada Rijeke, a to su uglavnom zgrade u kojima su stanovi otkupljeni temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Prihvaćeno je i izvješće o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u 2011. godini. Povjerenstvo je održalo 11 sjednica i obradilo 31 zahtjev za ocjenu arhitektonske uspješnosti objekata većih od 400 m2. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, podneseno je oko 20% zahtjeva u odnosu na broj podnesenih u 2010. godini.

Lokacija crkve na Gornjoj Vežici

Prihvaćen je prijedlog raspisa javnog, državnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja sakralnog i društvenokulturnog centra na Gornjoj Vežici, pripremljen u suradnji s Riječkom nadbiskupijom, Mjesnim odborom Gornja Vežica i Gradskom knjižnicom Rijeka. Prema riječima pročelnika Škunce, na ovaj način je postignuto rješenje dugotrajnih pregovora s Riječkom nadbiskupijom oko iznalaženja lokacije za izgradnju crkve za potrebe oko 7.000 vjernika s područja Gornje Vežice. Lokacije se nalazi uz postojeći Hrvatski dom Vežica te je dogovoreno da se, uz izgradnju sakralnog objekta, uredi šire područje Doma, odnosno kompleks koji bi trebao postati društveno, kulturno, upravno i vjersko okupljalište građana područja Gornje Vežice i šire.

Donacija rasvjete OŠ Srdoči
Veliku pomoć u osiguravanju zdravijih uvjeta za pohađanje nastave Gradu Rijeci pružit će hrvatsko predstavništvo tvrtke Philips Electronics, koje će u sklopu svog programa društvene odgovornosti “Jednostavno zdrave škole” Osnovnoj školi Srdoči donirati 60% od ukupno potrebnih rasvjetnih tijela koja će se ugraditi prilikom rekonstrukcije objekta koja se trenutno provodi. Na taj način OŠ Srdoči dobit će energetski učinkovita rasvjetna tijela, a djelatnici tvrtke Philips Electronics prilikom otvaranja škole provest će edukacijski program za djecu na temu energetski efikasne i ekološke rasvjete. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel zahvalio se tvrtki Philips Electronics na 163 tisuće kuna vrijednoj donaciji, koja se uklapa i u Energetsku strategiju grada Rijeke.

65. gradonačelnikov kolegij siječanj 2012.

Edukativni program “Moja Rijeka”
Grad Rijeka pokreće edukativni program “Moja Rijeka” u osnovnim školama s ciljem povećanja znanja o gradu i jačanja riječkoga identiteta. Prema riječima pročelnice Odjela za odgoj i školstvo Sande Sušanj, cilj je uvesti eksperimentalni program u 5. razrede pet riječkih osnovnih škola, a kako bi se malim sugrađanima pružila mogućnost za stjecanjem većih znanja o vlastitom gradu, a potom voljeti ga i čuvati ga, izradit će se priručnik “Moja Rijeka” i pripadajuće web-stranice. Prva faza projekta podrazumijeva imenovanje radne skupine, koju će sačinjavati kompetentni stručnjaci koji već godinama promišljaju o ovoj ideji, na čijem će čelu biti Velid Đekić.

Od 36 projekata prijavljenih na natječaj Ureda Grada za financiranje projekata udruga građana u 2012. godini, stručno povjerenstvo, kojeg pored djelatnika Grada čine i predstavnici civilnog sektora, odlučilo je kako se s ukupno 72 tisuće kuna financirati osam projekata udruga građana.

Potpora karnevalu
Grad Rijeka će 29. Riječki karneval poduprijeti s 180 tisuća kuna i logističkom podrškom. Bogati program riječkog petog godišnjeg doba predstavio je direktor Turističke zajednice Grada Rijeke Petar Škarpa, istaknuvši zadovoljstvo kako je većina od 1,49 milijuna kuna planiranih prihoda za organizaciju Riječkog karnevala osigurana od strane komercijalnih sponzora.