Prezentacijom projekta za javnost danas je službeno započeo šestomjesečni projekt SumBOOST (Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox), vrijedan 1,3 milijuna kuna od kojih je čak 84 posto sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije.

Partneri na projektu su Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Grad Rijeka i Ericsson Nikola Tesla, a sredstva su dobivena temeljem javnog poziva koji je raspisao Europski institut za inovacije i tehnologije (EIT). Radi se o tijelu Europske unije, koji se financira iz Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Po završetku projekta, Grad Rijeka će dobiti novu stratešku podlogu za realizaciju mjera iz područja urbane mobilnosti koje će značajno unaprijediti prometni sustav grada i usmjeriti ga na korištenje održivih oblika mobilnosti. Rezultati analiza bit će dostupni i na nadograđenom portalu otvorenih podataka Grada Rijeke, a akademski dionici imat će mogućnost korištenja nove metodologije u Laboratoriju za znanost o podacima u prometu i logistici koji su zajedno oformili Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ericsson Nikola Tesla.

Krešimir Vidović, Željko Jurić i Marko Šoštarić

Krešimir Vidović, Željko Jurić i Marko Šoštarić

„Koncept urbane mobilnosti, zacrtan i u strateškim gradskim dokumentima Grada Rijeke, tema je kojom se Grad Rijeka nastoji sustavno baviti. Naime, Rijeka je najgušće naseljen grad u Hrvatskoj te se susreće sa specifičnim prometnim izazovima“, istaknuo je pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željko Jurić. Ujedno je istaknuo kako se ovaj projekt uklapa u mozaik projekata koji se tiču pametnih gradova, koncepta koji Grad Rijeka razvija kroz Centar kometencija za pametne gradove, u kojem je jedan od glavnih partnera upravo tvrtka Ericsson Nikola Tesla.

Cilj projekta SUMBooST je stvaranje novog metolodoškog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnosti omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu. Nakon što se metodologija testira i potvrdi na primjeru Grada Rijeke, bit će primjenjiva na bilo koji europski ili svjetski grad.

Fokus projekta u Gradu Rijeci – pronaći parove mjesnih odbora između kojih građani iznadprosječno putuju osobnim automobilom

Korištenjem tradicionalnih metoda prikupljanja podataka, poput analize strateške dokumentacije, brojanja prometa, snimanja prometnih tokova i anketiranja te analizom anonimiziranih skupova podataka iz mobilnih mreža, identificirat će se zone kojima dominiraju ekološki neprihvatljivi  i energetski neučinkoviti  oblici mobilnosti.

Cilj projekta izrada metodologije primjenjive na bilo koji svjetski grad

Cilj projekta izrada metodologije primjenjive na bilo koji svjetski grad

„Fokus projekta u Gradu Rijeci je pronaći parove zona u koje stanovnici svakodnevno natprosječno puno putuju osobnim automobilima. Rijeku smo podijelili na zone po mjesnim odborima, a onda ćemo kombinacijom analize velikih setova podataka i tradicionalnih metoda – kao što su anketa, brojanje prometa ili snimanje prometa kamerama – pokušati izdvojiti parove mjesnih odbora između kojih građani za putovanje iznad prosjeka koriste automobile. Potom će se, kroz detaljniju analizu tih parova zona identificirati potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknula tranzicija putovanja osobnim automobilom prema održivim oblicima putovanja. To može biti javni prijevoz, odnosno predlaganje optimizacije postojeće linije ili uvođenje neke nove linije autobusa ili minibusa, potom integracija željeznice, izgradnja žičare ili pokretnih stepenica za poboljšanje pješačkih komunikacija između zona gdje imamo velike visinske razlike i sl.“, istaknuo je dr.sc. Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Predložene mjere bit će prezentirane građanima i dionicima prometnog sustava koji će ih moći ocijeniti i prioritizirati te dati vrijedne povratne informacije.

Provođenje ovog projekta dobar je prikaz suradnje znanstvene zajednice, javne uprave i privatnog sektora na rješavanju konkretnih prometnih problema najnovijim znanstvenim i stručnim i tehnološkim dostignućima. Dr.sc Krešimir Vidović iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla naglasio je kako će uspješnosti projekta zasigurno pridonijeti i dugogodišnja uspješna suradnja svih partnera na projektu.

Provođenje online ankete među Riječanima te brojanje prometa

Studenti/anketari će od četvrtka, 9. rujna do petka 18. rujna 2020. dijeliti letke u poštanske sandučiće prema mjesnim odborima Grada Rijeke. Osim u poštanskim sandučićima, građani će letke moći pronaći i na vjetrobranskim staklima automobila na parkiralištima u centru Grada Rijeke. Studenata/anketara ima oko 20 te će sudjelovati u terenskim istraživanjima u narednih desetak dana. Na letcima su upute za rješavanje ankete kojoj se može pristupiti putem web stranice Grada Rijeke ili putem QR koda.

Dugogodišnja suradnja partnera na projektu

Dugogodišnja suradnja partnera na projektu

Građani će ispunjavati anketni upitnik koji sadrži pitanja o njihovoj dobi, radnoj aktivnosti, svrsi svakodnevnog najučestalijeg putovanja, izvorište i odredište njihovog svakodnevnog najučestalijeg putovanja te način na koji putuju na navedenoj relaciji (osobno vozilo, javni prijevoz, bicikl, pješačenje). Zbog trenutne epidemiološke situacije, građani mogu ispunjavati anketni upitnik isključivo online. Upute za pristup mogu pronaći na promotivnim letcima koristeći QR kod ili putem službene web stranice Grada Rijeke. Anketni upitnik ne prikuplja osobne podatke, a građane molimo da anketni upitnik ispune samo jednom.

Brojanje prometa provodi se na dva načina; automatskim brojilima prometa koji se montiraju na stup prometnog znaka i u kolnik te ručnim brojanjem koje provode studenti na mobilnim aplikacijama ili koristeći prometne kamere. Brojanje će biti na frekventnim lokacijama u užem i širem centru Grada Rijeke tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih vršnih prometnih sati od ponedjeljka 14. do petka 18. rujna.

Informativne lokacije na kojima će se brojati promet su Liburnijska, Zvonimirova, Krešimirova, Vukovarska i Osječka ulica, potom Nova cesta, Ulica Kozala, Kumičićeva ulica te Brajdica.

Projekt je predstavljen na marginama treće cITy upgrade konferencije. Konferencija Udruge gradova namijenjena je gradonačelnicima i gospodarskim partnerima, pročelnicima, donositeljima odluka u komunalnim i prometnim društvima te službenicima uključenima u planiranje i provedbu projekata i digitalnog razvoja.