Grad Rijeka je, uz Grad Čakovec, ocijenjen najboljim u primjeni Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, koji je jedinice lokalne samouprave zadužio za vođenje baze podataka o kupoprodajnim ugovorima koji se odnose na promet nekretnina na cijelom području Rijeke, kao i ocjenjivanje procjembenih elaborata za kupoprodaju nekretnina Grada Rijeke.

Zakonom se na jasan i nedvosmislen način propisuje tko vrši procjenu vrijednosti nekretnina i na koji način; ujedno je jedan od važnih mehanizama suzbijanja korupcije i lošeg upravljanja prvenstveno nekretninama u državnom vlasništvu te u vlasništvu jedinica lokalne, područne odnosno regionalne samouprave, ali se njime također dodatno osnažuje pravna sigurnost i svih ostalih sudionika tržišta nekretnina.

Do danas je u bazu unijeto 2.854 isprava-ugovora. Podatke iz baze u svrhu procjene vrijednosti nekretnina mogu zatražiti samo ovlašteni procjenitelji: stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Poštujući zakonske obveze, Grad Rijeka je u ožujku 2017. godine izradio i objavio Izvješće o tržištu nekretnina za područje Rijeke u kojem su prikazani podaci za razdoblje od 2014. do 2016. godinu.

Po mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje je provelo izvanredni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i stručne službe za procjenu vrijednosti nekretnina, Grad Rijeka je uz Grad Čakovec najbolji u primjeni zakona i po odrađenom poslu. Upravo je riječka baza podataka uzeta kao ogledni primjerak za druge službe, a rad Povjerenstva ocijenjen je također uspješnim s obzirom da se provodi precizna, sistematična i efikasna analiza zaprimljenih elaborata.