Grad Rijeka će osigurati financijska sredstva za 14 pomoćnika u nastavi i 4 osobna pomoćnika za 21-og učenika s poteškoćama u razvoju integriranih u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama Grada Rijeke, za što će se u ovoj školskoj godini osigurati 408 tisuća kuna, odlučeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Odlučeno je i da se uskoro raspiše i natječaj za stipendije za studente koji se školuju u deficitarnim zanimanjima.

Kako je pojasnila pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Brana Renko-Silov, učenike koji će dobiti pomoćnike u nastavi i osobne pomoćnike između 23 prijedloga osnovnih škola izbralo je posebno ustrojeno povjerenstvo.
“Povjerenstvo predlaže pomoćnike u nastavi za one učenike za koje smatra da će biti od najveće koristi za njihov osobni razvoj, napredovanje i funkcioniranje u školskoj sredini, a to su učenici s hiperaktivnim poremećajem, poremećajem pažnje, pervazivnim razvojnim poremećajem i intelektualnim teškoćama,” kazala je pročelnica Renko-Silov, upozorivši kako nije bilo moguće unaprijed utvrditi kriterije izbora učenika, budući da niti nakon godinu dana nisu doneseni potrebni podzakonski akti Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojima bi se točno utvrdilo za koju teškoću u razvoju je potrebno osigurati pomoćnika u nastavi.

Usvojivši odluku, gradonačelnik Vojko Obersnel osvrnuo se na nedefiniranu politiku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nezadovoljstvo velikog broja roditelja djece s teškoćama u razvoju kojima su potrebni pomoćnici u nastavi.
“S jedne se strane šalje poruka da su pomoćnici u nastavi dio redovnog školovanja, dok s druge strane ta pomoć nije do kraja definirana zakonom, te se, umjesto iz državnog, financira iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Pilot-projekt uvođenja pomoćnika u nastavu pokrenuli smo računajući da će se razriješiti problemi s podzakonskim aktima i načinom financiranja, no kad se to nije dogodilo, odlučili smo da ćemo i dalje, bez obzira na stanje u proračunu, podupirati ovaj projekt,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Stipendije za deficitarna “socijalna” zanimanja
Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Dodijelit će se 10 stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100 kuna kroz devet mjeseci, i to po dvije stipendije za studente koji se obrazuju za logopeda i socijalnog pedagoga te po tri stipendije za studente koji se obrazuju za edukacijskog rehabilitatora i socijalnog radnika. Kako je pojasnila pročelnica Renko-Silov, deficitarna zanimanja definirana su prema podacima riječke službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mišljenjima riječkih ustanova u odgoju i obrazovanju te zdravstvu i socijalnoj skrbi. Za ovu namjenu Grad Rijeka će u ovoj akademskoj godini izdvojiti 99 tisuća kuna.

Podsjetivši kako Grad Rijeka od 1993. godine stipendira darovite učenike i studente, gradonačelnik Obersnel kazao je kako vjeruje da će Grad Rijeka odlukom o novom obliku stipendija uspjeti zainteresirati Riječane da se obrazuju za zanimanja na studijima kojih nema u Rijeci.

40. gradonačelnikov kolegij studeni 2010.Nastavak pomoći vukovarskim studentima
Grad Rijeka će i tekućoj akademskoj godini s 80 tisuća kuna nastaviti sudjelovati u akciji “Solidarnost za Vukovar”, u sklopu koje će se stipendirati 10 studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara. Studenti iz Vukovara će tako 10 mjeseci primati po 800 kuna mjesečno.

Gradskom vijeću proslijeđeni su prijedlozi Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva te izmjeni Odluke o dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima, kojom se predlaže da se umanjenje nagrada, s obzirom na utjecaj recesije na prihode proračuna, produži do kraja 2011. godine.

Rumat i dalje prinudni upravitelj
Odlukom gradonačelnika, tvrtka “Rumat” će i nadalje obavljati poslove prinudnog upravitelja, a Grad Rijeka će, sukladno novim zakonskim propisima, provesti otvoreni postupak javne nabave za izbor upravitelja nekretnina (stambenih, poslovnih i stambeno – poslovnih zgrada) kojih je Grad Rijeka većinski ili potpuni vlasnik.

Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o prodaji 1.600 četvornih metara građevinskog zemljišta uz Sveučilišnu aveniju na Trsatu privatnoj osobi za nešto više od 2 milijuna kuna.

Podnoseći izvještaj o javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, istaknula je kako je od 88 prostora izlicitirano njih 26. Od 62 prostora za koje nije bilo zainteresiranih, njih 22 su skladišta na Žabici koja se daju u zakup na kratko vrijeme. Novi natječaj bit će raspisan sredinom studenog.

Uskoro će se raspisati i javni natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata za prigodnu prodaju i organiziranje prigodnih programa prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana u 2010. godini. Prigodna prodaja bit će organizirana u gotovo istom opsegu kao i lani.

Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina
Usvojena je odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke. Postrojba će se sastojati od 30 pripadnika civilne zaštite, za čije popunjavanje je odgovorna Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Postrojba bi se priključivala ekipi za provođenje mjere spašavanja iz ruševina u sklopu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a mobilizirala bi se u slučaju nastanka događaja koji uzrokuje rušenje stambenih ili poslovnih objekata, po nalogu gradonačelnika Grada Rijeke.