Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović donio je odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje višenamjenske građevine „Kompleks Žabica“.

„Na ovu odluku čekali dosta dugo i razmatrali mnogobrojne modele po kojima je ova gradnja trebala započeti. Sukladno pismima namjere i interesu iskazanom u kontaktima sa zainteresiranim investitorima, vjerujem da ćemo temeljem natječaja naći partnere te nakon intenzivnog razdoblja koje je pred nama, što u projektiranju, što u izgradnji, za tri i pol godine dobiti kolodvor i sve druge predviđene sadržaje na Žabici“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 18. gradonačelnikovom kolegiju.

Ukupna površina građevne čestice Kompleksa Žabica u vlasništvu Grada Rijeke i TD Rijeka plus na kojoj se planira izgradnja višenamjenske građevine kompleksa Žabica, koja obuhvaća autobusni terminal, garažu te poslovne i trgovačke sadržaje, iznosi 14.810 m². Procijenjena vrijednost parcele je 66,14 milijuna kuna, odnosno početna jedinična kupoprodajna cijena iznosi 4.465,90 kuna po m². Vrijednost nekretnine ne određuje samo lokacija u samom centru grada već i činjenica da će pored Kompleksa Žabica proći nova prometnica, koja će povezati cestu D403 s centrom grada.

Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca istaknuo je promjene u načinu realizacije projekta Zapadna Žabica u odnosu na prvobitni plan.
„Prva i osnovna promjena odnosi se na pristup u realizaciji. Prvotna je ideja bila natječajem tražiti investitora koji će izgraditi kompleks i unutar kojega će po izgradnji Grad Rijeka upravljati garažom i biti vlasnik autobusnog kolodvora. To je otvaralo velika pitanja o poziciji investitora te smo u tom smislu napravili potpuni zaokret pa se u ovom natječaju prodaje lokacija investitoru/developeru, koji će u cijelosti biti vlasnik i zemljišta i objekta“, kazao je pročelnik Škunca, naglašavajući kako se ne treba bojati komercijalizacije autobusnog kolodvora, budući da postoje zakonski akti koji definiraju upravljanje autobusnim kolodvorima kao i razine cijena usluga prema autobuserima i putnicima.

18. kolegij gradonačelnika

Srđan Škunca, Sandra Krpan i Marko Filipović

Investitor može djelomično izmijeniti projekt, ali mora zadržati polivalentnost objekta

Natječaj će biti objavljen 6. svibnja, a bit će otvoren do 6. lipnja. Procjenjuje se da bi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja mogao biti predmetom rasprave na srpanjskoj sjednici Gradskog vijeća, a ugovor s budućim investitorom potpisan početkom rujna.

Natječajem je predviđeno da se 70% kupoprodajne cijene zainteresirana strana plati 30 dana od dana sklapanja ugovora, a 30% nakon što građevinska dozvola postane pravomoćna. Osim plaćanja cijene zemljišta, budući kupac obvezuje se nadoknaditi i Gradu Rijeci troškove vezane uz projektnu dokumentaciju u visini od 9,2 milijuna kuna. Ukoliko kupac pristupi izmjeni dokumentacije, plaća 50% iznosa stvarnih troškova. Izmjenu projektne dokumentacije Kupac/Investitor obvezan je povjeriti Studiju 3 LHD kao autoru prvonagrađenog rada na provedenom javnom natječaju za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja područja autobusnog terminala Zapadna Žabica u Rijeci. Dakle investitor, uz suglasnost Grada Rijeke i Rijeka plusa, u određenom dijelu može izmijeniti dokumentaciju, međutim potrebno je zadržati glavnu osobinu kompleksa, a to je polivalentnost.

Lokacija nekretnina koje su predmet natječaja za prodaju Zapadna Žabica

Lokacija nekretnina koje su predmet natječaja za prodaju

Projekt je moguće prilagođavati interesu ponuditelja, uz poštivanje određenih uvjeta, pa tako garaža mora imati najmanje 800 parkirnih mjesta, a autobusni kolodvor minimalno 14 perona. Trgovačku namjenu moguće je planirati samo u suterenskoj/prizemnoj etaži, u površini ne većoj od 8.000 m² bruto, dok je poslovnu i uslužnu namjenu moguće planirati na preostalim raspoloživim površinama prema potrebama investitora.

Postojeći objekti na lokaciji ruše se, osim dijela skladišta broj 31, koje se, sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci i Detaljnom planu uređenja, zadržava kao memorija na povijesnu funkciju. No, u zadržanom skladištu više nije nužno urediti polivalentnu dvoranu.

Zbog racionalizacije gradnje, ali i potrebe zadržavanja auto-vlaka, kao usluge Hrvatskih željeznica, predloženo je skraćenje zgrade.

U natječaju su navedeni i rokovi – investitor se obvezuje ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu i započeti s izgradnjom u roku od 14 mjeseci od dana sklapanja ugovora, a za gradnju kompleksa i ishođenje uporabne dozvole rok završetka je dvije godine.
„Svjesni smo otežavajućih okolnosti koje prate raspis ovog natječaja, činjenica je da raspisujemo natječaj u trenutku koji nije najbolji, a to je rat u Ukrajini, problemi s energentima i sirovinama te rast cijena građevinskih radova, što se u određenoj mjeri može nepovoljno odraziti, ne toliko na uspjeh natječaja, koliko na rokove koje smo postavili vrlo perspektivno, ali to ćemo vidjeti i usuglašavati s developerom“, kazao je pročelnik Škunca.

18. kolegij gradonačelnika

Direktor APOS-a Šćulac o realizaciji POS-ovih stanova

POS-ovi stanovi grade se na Martinkovcu, nova lokacija priprema se na Zametu

Prihvaćen je Godišnji izvještaj o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2021. godinu. Kako je rekao direktor Hrvoje Šćulac, riječki APOS trenutno gradi stanove po modelu poticane stanogradnje na Martinkovcu te priprema projekt gradnje stanova na Zametu, na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa, za koji je završena imovinsko-pravna priprema.

Gradonačelnik Filipović izrazio je zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova na Martinkovcu, gdje bi radovi trebali završiti do kraja godine, a 90 riječkih obitelji naći svoj dom. Trenutno je sklopljeno 48 predugovora, a 28 je u tijeku sklapanja.

Jedna od najbitnijih stavki izbornog programa bila je gradnja novih stanova po modelu POS-a, ali i iznalaženje modela za najam stanova. Krajem svibnja,  u suradnji sa Zakladom Friedrich-Ebert-Stiftung održat će se konferencija na kojoj će niz stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva problematizirati koncept dostupnog stanovanja, a sve s ciljem da se omogući najam stanova, naročito za mlade obitelji, kojima je gotovo nemoguće steći vlasništvo nad stanovima, ne samo u Rijeci, već i u cijeloj Hrvatskoj“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2021. godinu.

Grad Rijeka bit će pokrovitelj nad proslavom 35. obljetnice osnutka navijačke skupine Armada, planiranom za 7. svibnja na Gatu Karoline Riječke.

Također, trgovačkom društvu Smart RI, koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke dozvoljeno je privremeno korištenje površine javne namjene za postavu multifunkcionalnog uređaja (infopulta) s javnom telefonskom govornicom u Trpimirovoj ulici. Samo postavljanje uređaja je dio aktivnosti projekta Centar kompetencija za pametne gradove, trogodišnjeg projekta od nacionalnog značaja, a ujedno i najvećeg razvojnog projekta u Hrvatskoj u području informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana.

Mijenja se visina osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Rijeci

„U tijeku su kolektivni pregovori s predstavnicima sindikata zaposlenih u gradskoj upravi, koji su vrlo blizu okončanja, a još se uvijek raspravlja o materijalnim pravima. Dogovor je da osnovica plaće bude povećana za 5%, što će biti ugrađeno u kolektivni ugovor, ali kako pregovori još nisu gotovi, donio sam odluku o povećanju osnovice, što će biti predmet rebalansa proračuna. Donio sam ovakvu odluku svjestan cjelokupne situacije i inflacije koja nagriza kupovnu moć naših sugrađana, a time i zaposlenika gradske uprave“, pojasnio je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako su u tijeku i kolektivni pregovori u našim institucijama.