Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović imenovao je Dubravku Vrgoč novom intendanticom HNK Ivana pl. Zajca. Odluku je donio nakon uvida u predložene programe dvoje kandidata, a Vrgoč na dužnost stupa 1. siječnja 2025.

Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca uputilo je gradonačelniku Filipoviću, temeljem Zakona o kazalištima i Statuta Kazališta, zaključak o nedavno provedenom natječaju za izbor intendanta HNK i glasanju za kandidate na sjednici KV-a koja je održana u ponedjeljak.  Na natječaj se prijavilo četvero kandidata:  Michael Capasso, Dražen Siriščević, Ana Vilenica i Dubravka Vrgoč, pri čemu prijava Michaela Capassa nije sadržavala četverogodišnji program rada Kazališta, stoga se u postupku nije dalje razmatrala. Nakon proučenih programa ostalih kandidata, članovi Kazališnog vijeća održali su i razgovore s kandidatima te potom glasali na način da su dva glasa dali za Dubravku Vrgoč, dva glasa za Dražena Siriščevića, a jedan član KV-a je ostao suzdržan.

S obzirom na to da je Kazališno vijeće svojim zaključkom predložilo da gradonačelnik učini odabir između dvoje, po glasovima jednako vrijednih kandidata, gradonačelnik je donio odluku o imenovanju Dubravke Vrgoč za novu intendanticu HNK Ivana pl. Zajca.

Pri donošenju odluke o imenovanju Dubravke Vrgoč gradonačelnik se oslonio na ponuđen četverogodišnji program kandidatkinje Vrgoč koji donosi progresivnu viziju razvoja Kazališta te pozicionira riječki HNK u središnju mediteransku, time i europsku kazališnu kuću. Svojim programom Dubravka Vrgoč najavljuje okupljanje renomiranih riječkih pisaca, glazbenika, likovnih umjetnika, arhitekata, dizajnera, izdavača, filozofa, sociologa, profesora, koji bi, zajedno s kazališnim umjetnicima, promišljali razvoj kazališta i njegove estetske smjernice.

U praktičnom smislu ponuđeni program Dubravke Vrgoč anticipira suvremenost teatra, ali oslanja se i na tradiciju. Uz najave brojnih suradnji i povezivanja s drugim kazališnim kućama, specifično se u njenom programu izdvaja ideja predstavljanja lokalne dramske i glazbene literature te predstavljanje najmlađe generacije riječkih pisaca. Kazalište koje se širi izvan zgrade kazališta, inkluzivni procesi između kazališta i građana, povezivanje žanrova i različitih oblika umjetničkog izražavanja samo su neke od značajki njenog programa. Uz korištenje digitalnih platformi za streaming predstava, preko kazališta u riječkim kvartovima sve do niza koprodukcija, gostovanja, čine program koji je ponudila kvalitetno osmišljenim i izvedivim.“ – navodi se, između ostaloga, u obrazloženju Odluke gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan izjavila je, u povodu donošenja Odluke o imenovanju, da se u programu Dubravke Vrgoč  „ističe perspektiva i veliki potencijal ansambala hrvatske i talijanske drame, riječko kazalište postaje regionalno operno središte uz konsolidiranje orkestra, i naglašava se intenzivno ulaganje u odgoj novih generacija baletnog ansambla.  Upravo takva sveobuhvatnost programa donosi viziju kvalitetnog budućeg rada HNK Ivana pl. Zajca. Koristim priliku zahvaliti i ostalim kandidatima koji su svoje programe ispisali i ponudili u okviru natječaja za izbor intendanta/ice našeg kazališta.

Dubravka Vrgoč

Dubravka Vrgoč

Imenovana intendantica Dubravka Vrgoč magistra je komparativne književnosti i diplomirana dramaturginja. Bila je intendantica HNK u Zagrebu, predsjednica Europske kazališne konvencije, osnivačica je, umjetnička ravnateljica i selektorica Festivala svjetskog kazališta u Zagrebu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad, a u njenom životopisu dug je niz autorskih projekata koje je osmislila i organizirala, kao što je dug i niz seminara, konferencija i stručnih skupova na kojima je sudjelovala.

Aktualnom intendantu Marinu Blaževiću mandat ističe 31.12. 2024. te će novoizabrana intendantica Dubravka Vrgoč na tu dužnost stupiti 1.1.2025.

Valja pojasniti da Kazališno vijeće natječaj za izbor intendanta, prema Zakonu o kazalištima, raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta. To ujedno osigurava dovoljno vremena za primopredaju intendanture te planiranje i pripremu kazališne sezone.
Podsjetimo također, prema Zakonu o kazalištima koji je stupio na snagu 8. ožujka 2023. godine, intendanta nacionalnog kazališta na prijedlog Kazališnog vijeća imenuje i razrješava izvršno tijelo osnivača odnosno gradonačelnik, u ovom slučaju Gradonačelnik Grada Rijeke.  Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka Kazališno vijeće je donijelo 3. studenog 2023.godine. U skladu sa Statutom Kazališta, natječaj je objavljen u Novom listu i u Narodnim novinama 15. studenog 2023. godine te su u predviđenom roku do 15. prosinca 2023. zaprimljene četiri prijave, gore navedenih kandidata.

Grad Rijeka vjeruje da će Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca i nadalje biti jedna od središnjih kulturnih ustanova u gradu te da će se ostvarenjem programa nove intendantice Vrgoč nastaviti razvijati kao institucija koja kulturnim dosegom svih kazališnih grana te svojom prepoznatljivošću i specifičnošću premašuje granice Rijeke i Hrvatske predstavljajući kulturu našeg grada u najboljem svjetlu domaćoj i stranoj publici.

Biografija Dubravke Vrgoč

Dubravka Vrgoč diplomirala je dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Radila je kao kazališna kritičarka i urednica kulture u „Vjesniku“ te pisala za časopise za kulturu u zemlji i inozemstvu. Bila je Fulbrightova stipendistica na City University New York i New York University, te stipendistica britanske vlade u projektu „Kazalište 21. stoljeća“. Osnivačica je i umjetnička ravnateljica Festivala svjetskoga kazališta od 2003. godine. Od 2004. do 2014. godine bila je ravnateljica Zagrebačkoga kazališta mladih, a od 2014. do 2022. godine intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. U tri mandata bila je predsjednica Europske kazališne konvencije te članica upravnog odbora Europske kazališne konvencije i Opere Europe. Pokrenula je brojne hrvatske projekte kao što su Dan otvorenog trga, Dan otvorenog grada, HNK u vašem kvartu, Festival Open House Zagreb, Oni dolaze….kao i europske projekte – Spring Tour ETC, European Theatre Lab, Prospero, „Stage“. Dobila je odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi i njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i diljem svijeta i Nagradu grada Zagreba za iznimno međunarodno predstavljanje hrvatskoga kazališta. Odlikovana je i odličjem Reda zvijezda Italije, koje Republika Italija dodjeljuje za izvanredan doprinos promicanju prijateljstva i suradnje, za ustrajno zalaganje za razvoj i širenje kazališne kulturne razmjene dviju zemalja.