Gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović imenovao je za članove Kazališnog vijeća tri člana koji će u tom vijeću zastupati Grad Rijeku kao osnivača ove ustanove. Riječ je o dekanu Filozofskog fakulteta u Rijeci dr.sc. Aleksandru Mijatoviću koji je i do sada bio član Kazališnog vijeća, zagrebačkoj glumici rođenoj u Rijeci Nini Violić i magistru prava, odvjetniku iz Rijeke, Kristianu Čarapiću.

Dr. sc. Aleksandar Mijatović rođen je 1977. godine. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci završio je diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti 2002. godine i stekao akademski naziv profesora hrvatskoga jezika i književnosti. Na poslijediplomskom studiju Književnost i društveno-humanistički kontekst doktorirao je 2009. godine i stekao titulu doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana teorija i povijest književnosti. Od 2015. godine je gostujući profesor i mentor na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Član je Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Rijeci. Od 2021. godine obnaša dužnost dekana Filozofskog fakulteta u Rijeci. U proteklom mandatu bio je predsjednik Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca.

Nina Violić, glumica, scenaristica i redateljica, rođena je u Rijeci 1972. godine, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1994. godine, nacionalna je prvakinja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U svojoj karijeri odigrala je oko stotinjak uloga u kazalištu i na filmu. Napisala je i režirala dva kratka i jedan dugometražni film. Za svoj rad primila je brojne nagrade u zemlji inozemstvu. Od 1995. do 2007. u stalnom angažmanu je u Teatru ITD gdje glumi u gotovo svim repertoarnim predstavama. Godine 2022. je režirala svoj prvi dugometražni film “Baci se na pod”. Film je osvojio nagradu za najbolji dugometražni film na 15. Festivalu mediteranskog filma u Splitu.

Kristian Čarapić rođen je 1991. godine. Zvanje magistra prava (mag. iur) stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2018. godine radi kao odvjetnik na poslovima koji uključuju izrade i davanje pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje tužbi, žalbi, prigovora, podnesaka, ugovora, dopisa, zahtjeva, izjava, kaznenih prijava i drugih isprava kao i razmatranje spisa, pribavu isprava te zastupanja i obranu na ročištima pred sudovima i tijelima u svim vrstama postupaka. Organizator je i suorganizator brojnih tribina, projekata i manifestacija. Od 2021. godine član je Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Mandat dosadašnjim članovima Kazališnog vijeća trajao je od 28. siječnja 2020., kada je održana konstituirajuća sjednica Kazališnog vijeća, i istekao je u subotu, 27. siječnja 2024. godine, izuzev gospodinu Branku Mijiću koji je podnio ostavku na mjesto člana KV-a 15. siječnja 2024. godine.
S obzirom na istek mandata, gradonačelnik Grada Rijeke danas je donio spomenutu Odluku te se ujedno i zahvaljuje dosadašnjim članovima iz redova osnivača na suradnji s Gradom Rijekom u ovom tijelu. Zahvaljuje se također i ostalim članovima na dosadašnjem radu u Kazališnom vijeću.

Podsjetimo, sukladno Zakonu o kazalištima, kazališno vijeće ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje osnivač. Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca ima pet članova. Zakonom je također propisano da u slučaju kada je osnivač kazališta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članove kazališnog vijeća u ime osnivača imenuje i razrješuje izvršno tijelo, dakle, gradonačelnik. Prema Zakonu, za člana kazališnog vijeća kojeg imenuje osnivač imenuju istaknuti kulturni djelatnici u području društvenih znanosti, humanističkih znanosti ili u umjetničkom području s radnim iskustvom u javnom kulturnom sektoru, istaknuti znanstvenici, odnosno nastavnici u području društvenih znanosti, humanističkih znanosti ili u umjetničkom području te pravni ili ekonomski stručnjaci s iskustvom u području kulture. Najmanje jedan član kazališnog vijeća nacionalnih kazališta kojeg imenuje osnivač mora biti istaknuti profesionalni dramski, baletni ili operni kazališni umjetnik. U ovom slučaju ta je članica gospođa Nina Violić.

Ovlasti koje kazališno vijeće ima temeljem Zakona o kazalištima su mnogobrojne i od iznimne su važnosti za djelatnost i poslovanje kazališta. Tako kazališno vijeće na prijedlog intendanta potvrđuje usklađenost godišnjeg programa rada i razvoja kazališta s osnovnim programskim i financijskim okvirom; na prijedlog intendanta razmatra i usvaja godišnji financijski i programski plan i plan nabave te njihove izmjene i dopune tijekom godine; prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje; razmatra i usvaja godišnja programska i financijska izvješća intendanta; na prijedlog intendanta donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača kao i druge opće akte kazališta prema statutu te obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
Nakon ovog imenovanja, članovima Kazališnog vijeća mandat počinje teći od datuma konstituirajuće sjednice. Nju pak saziva intendant kazališta u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Kazališnog vijeća te također i rukovodi radom ove sjednice do imenovanja predsjednika Kazališnog vijeća.