Natječaji

03.02.2016. u 00:00

Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene) na području grada Rijeke za razdoblje od jedne godine (01.01.2016.-31.12.2016.) – sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03.02.2016.g. objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za poziv na pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje od jedne godine (01.01.2016.-31.12.2016.) – sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

03.02.2016. u 00:00

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci – sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodaskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi