Prioriteti i mjere drugog strateškog cilja

Razvoj novih znanja i tehnologija

 • Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja
 • Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora
 • Transfer znanja i tehnologija

Jačanje konkurentnosti gospodarstva

 • Savjet za konkurentnost
 • Povećanje zaposlenosti s naglaskom na zapošljivost mladih
 • Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama
 • Razvoj kreativnih industrija
 • ICT gradska infrastruktura

Projekti drugog strateškog cilja

 • Dovršetkom izgradnje Kampusa stvorit će se uvjeti za punu preobrazbu Sveučilišta u moderno sveučilište nove generacije.
 • Aktivnim sudjelovanjem Grada u izgradnji nove Sveučilišne bolnice na Trsatupodići će se razina kvalitete zdravstvene zaštite i znanstvenoistraživačkog rada te konkurentnost Medicinskog fakulteta.
 • Osnivanjem Znanstveno-tehnologijskog parka (STeP2) na Kantridi omogućit će se daljnji razvoj novih tehnologija i njihov transfer prema gospodarstvu.
 • Poticanjem tehnološkog razvoja usmjerenog k rastu konkurentnosti BI 3. maj osigurat će se opstanak i razvoj brodograđevne industrije u Rijeci.
 • Širenjem start-up inkubatora razvijat će se model koji će omogućiti samozapošljavanje mladih.
 • Dovršetkom izgradnje Poduzetničke zone Bodulovo stvorit će se zona u funkciji novoga gospodarstva.
 • Širenjem kapaciteta proizvodnog inkubatora u zoni Bodulovo omogućit će se njegovo uspješnije funkcioniranje.
 • Promicanjem područja Mlake i Torpeda kao poslovno-poduzetničkih zona privlačit će se investitori zainteresirani za ulaganja u Rijeku.
 • Daljnjim razvojem gradske informacijske i komunikacijske mreže i širenjem zone besplatnog bežičnog interneta utvrdit će se riječka pozicija inteligentnoga grada.
 • Poticanjem razvoja industrije temeljene na novim tehnologijama osigurat će se kriterij održivosti u razvoju grada.
 • Osnivanjem centra za komercijalizaciju inovacija pomoći će se procesu povezivanja inovatora s tvrtkama i ulagačima radi što brže komercijalizacije inovacija.
 • Daljnji razvoj programa poticaja poduzetništva i razvoj programa poduzetničke edukacije za posebne ciljne skupine mladih i građana.
 • Osnivanjem Savjeta za konkurentnost gradonačelnik Grada Rijeke će u suradnji s vodećim riječkim gospodarstvenicima nastojati pozicionirati Rijeku na europskom i globalnom tržištu u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva.
 • Poticanjem i sufinanciranjem programa energetske učinkovitosti nastavit će se realizacija projekata poput ugradnje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije i izgradnje kogeneracijskih energana.
 • Razvoj kreativnih industrija potaći će se provedbom novih programa razvoja poduzetništva na osnovi kulturnog i umjetničkog stvaralaštva uz upotrebu znanja, novih tehnologija i inovacija.