Uoči odlaska delegacije Grada Rijeke u Pescaru, gdje će se u subotu odlučivati o domaćinu Mediteranskih igara 2013. godine, Gradsko vijeće podržalo je aktivnosti poduzete na isticanju riječke kandidature, kao i podizanje standarda sportske infrastrukture, koja se, iako u funkciji Igara, gradi prvenstveno zbog građana Rijeke.

Aktivnosti na kandidiranju Rijeke za domaćina Mediteranskih igara

Predstavljajući dosadašnje aktivnosti na dobivanju domaćinstva XVII. Mediteranskih igara, gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako je od predaje dosjea kandidature u lipnju 2006. godine, provedeno mnoštvo formalnih i neformalnih sastanaka s glasačima – predstavnicima nacionalnih olimpijskih odbora mediteranskih zemalja.
“Nakon iskustva u protekle tri kandidature, teško je govoriti o sigurnom dobivanju domaćinstva Mediteranskih igara. Naši argumenti za dobivanje su upornost u kandidiranju, činjenica da smo u međuvremenu pokrenuli izgradnju niza sportskih objekata i iskustvo u organiziranju velikih sportskih manifestacija. U Pescaru idemo mirni, budući da smo učinili sve što je u našoj moći da što kvalitetnije pripremimo kandidaturu, a sva izgrađena infrastruktura bit će realizirana neovisno o dobivanju domaćinstva,” kazao je Obersnel.

23. sjednica Gradskog vijeća

Vjećnici Gradskog vijeća podržali nastojanje Grada Rijeke za četvrtu kandidaturu za MIR

Svi vijećnici Gradskog vijeća podržali su nastojanje Grada Rijeke da se i po četvrti put kandidira za domaćinstvo, osim vijećnika Ljevice Hrvatske Vladimira Bebića koji se usprotivio organiziranju takve kako je rekao “elitističke manifestacije”.
Gradsko je vijeće usvojilo Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2008. godinu, u kojima je, uz trajne aktivnosti na podizanju komunalne infrastrukture i podizanja društvenog, zdravstvenog, socijalnog standarda te unapređenja odgoja i školstva, naglasak stavljen na gradske projekte s područja kulture. Vijećnici HDZ-a i Kluba HSLS-PGS u svojim su raspravama istaknuli kako su smjernice preopćenite s projektima koji se prepisuju iz godine u godinu.

Izabran Savjet mladih Grada Rijeke

Nakon tri raspisana natječaja, Gradsko je vijeće danas izabralo predstavnike Savjeta mladih Grada Rijeke, kojeg će činiti Ervin Avodić, Vuk Prica, Igor Šmitran, Boris Jelušić, Davor Batagelj, Stefan Mataja Mafrici, Vojko Braut, Deni Vitković, Davor Maričević, Dunja Kranjac i Andrej Poropat.

23. sjednica Gradskog vijeća

Usvojene Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007.g.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007.g.

Gradsko je vijeće usvojilo i prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, kojima se planirani iznos proračuna povećava za 38,1 milijuna kuna te sada iznosi 972,8 milijuna kuna. Uz kritiku efekata izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, Obersnel je podsjetio kako Vlada RH nije Gradu Rijeci odobrila dodatno zaduživanje u 2007. godini putem izdavanja municipalnih obveznica, čime bi se mogla pratiti dinamika izvođenja radova na kompleksu bazena na Kantridi. Stoga će se nedostajućih 34 milijuna kuna osigurati iz namjenskih razvojnih sredstava koja se ubiru od komunalne naknade. Gradonačelnik je kazao kako se time neće ugroziti drugi projekti koji su se trebali financirati namjenskim sredstvima, niti će se usporiti radovi na bazenu ili prebaciti financiranje na izvođača radova.

Vijećnici HDZ-a nisu digli ruku za ovakav rebalans proračuna, budući da su se usprotivili nenamjenskom trošenju sredstava za izgradnju plivališta na Kantridi te analizi priljeva sredstava u općinske i gradske proračune nastalog temeljem izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave.

23. sjednica Gradskog vijeća

Investitor gradnje Centra Zamet bit će TD Rijeka sport

Investitor gradnje Centra Zamet TD Rijeka sport

Prihvaćena je informacija o tome kako će investitor gradnje Centra Zamet, koji će uz sportsku dvoranu imati i trgovačko-uslužne i javne sadržaje biti TD Rijeka sport u vlasništvu Grada Rijeke. Temeljni kapital društva uvećan je za vrijednost zemljišta na kojem će se graditi objekt, za koji bi uskoro trebala biti ishodovana građevinska dozvola. Dok je vijećnik Željko Glavan (HSLS) izrazio bojazan da se prijenosom imovine na TD Rijeka sport dovodi u mogućnost gubitka imovine Grada Rijeke, Obersnel je naglasio kako se nikakva odluka o imovini Rijeka sporta ne može donijeti bez suglasnosti Gradskog vijeća.

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata vijećnika Ivana Kirina (HSP) zanimalo je postoji li mogućnost da se Grad Rijeka i tvrtka Luka dogovore oko prostora Delte. Gradonačelnik je odgovorio kako postoje inicijative za sastanak, ali je izrazio bojazan kako će se krajnji dogovor postići tek u sudskom postupku, dodavši je kako zbog neriješenog spora oko vlasničkih odnosa nisu oštećeni građani Rijeke.

Odgovarajući na pitanje vijećnika Darka Franića (HDZ) o visini ulaganja Grada Rijeke u Zračnu luku Rijeka, u kojem ima 10 posto vlasničkog udjela, Obersnel je kazao kako smatra da bi Grad Rijeka, sukladno svom udjelu, trebao definirati daljnji razvoj Zračne luke, ali da je financiranje razvoja u obvezi većinskog vlasnika – Vlade. Većinski vlasnik, dodao je, do sada pak nije na adekvatan način sudjelovao u financiranju razvoja riječkog aerodroma.