Gradsko vijeće podržalo je isticanje pete kandidature Grada Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara. Pokrenuti su i velikim dijelom realizirani razvojni kapitalni projekti, a sve aktivnosti zaokružile bi se dobivanjem domaćinstva Igara 2017. godine, što bi predstavljalo poticaj realizaciji drugih projekata grada u sportu, ali i šire.

Kandidaturu Rijeke za Mediteranske igre 2017.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako smatra da, unatoč dosadašnjim iskustvima s isticanjem kandidature, Grad Rijeka ne treba odustati od te inicijative, pogotovo u svjetlu činjenice da se je potrebna sportska infrastruktura u Rijeci i okolici gotova ili u visokom stupnju gotovosti te da će sam postupak kandidature iziskivati relativno mala sredstva. Rok za isticanje kandidature je 30. lipnja, s time da kandidaturu formalno podnosi Hrvatski olimpijski odbor uz suglasnost Vlade RH.

Podršku kandidaturi za Mediteranske igre dali su svi stranački klubovi u Gradskom vijeću, osim kluba HDZ-a koji je bio suzdržan. U ime kluba HDZ-a Tea Čaljkušić Mance istaknula je kako u vremenu kad druge zemlje odustaju od sličnih kandidatura, možda nije pametno ulagati u igre, odnosno izrazila je sumnju da će ih Rijeka biti u stanju organizirati.
“Neki kažu da se danas radi o trećerazrednoj manifestaciji, na kojoj nema vrhunskih sportaša koji bi privlačili medije, odnosno da manifestacija nema toliki značaj kao onda kad je Split bio domaćinom,” kazala je Čaljkušić-Mance. Vijećnike HDZ-a zanimalo je koliki će biti troškovi organiziranja igara i koje će točne biti financijske koristi od domaćinstva.

Dinko Beaković (PGS) podržao je kandidaturu, istaknuvši kako Rijeci trebaju Mediteranske igre i da zaslužuje da 20-ak dana bude centar Europe, budući da se radi o sportskom gradu koji je uvijek bio dobar domaćin sportskim manifestacijama, a na svim sportskim borilištima atmosfera je bila uvijek vrhunska. Kao sudionik posljednjih igara održanih u Pescari, Beaković je istaknuo kako organizacija manifestacije ne traži ni blagostanje ni velika sportska ulaganja, jer je sportašima prvenstveno važno da budu dočekani otvorena srca. Dodao je da Mediteranske igre nisu toliko beznačajne kako ih se želi prikazati, jer na njima nastupaju olimpijski i svjetski prvaci te brojni vrhunski sportaši.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se od prije četiri godine znaju okvirni troškovi domaćinstava, no o troškovima je trenutno teško govoriti – igre bi se održale tek za sedam godina, a prilikom protekle kandidature Vlada je podržala igre, ali bez osiguravanja financijske pomoći za njihovu organizaciju. Izrazio je nadu da će Vlada i ovog puta podržati riječku kandidaturu.

Izvješće gradonačelnika o radu u prvih šest mjeseci mandata

Jovanović, Obersnel, Matošević

Prihvaćeno Izvješće gradonačelnika o radu u prvih šest mjeseci mandata

Gradsko vijeće je prihvatilo izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 19. svibnja do 31. prosinca 2009. godine, što je obveza propisana novim zakonom o neposrednom izboru čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Obrazlažući izvješće gradonačelnik je izdvojio neke svoje aktivnosti, poput transparentnosti rada, jer je i nakon ukidanja Poglavarstva, odlučio da sastanke kolegija održava javno. Održano je 16 sjednica, doneseno 658 zaključaka, a sve informacije dostupne su na web-stranicama Grada Rijeke. Posebno važnim smatra i komunikaciju s građanima, pa je tako u tom razdoblju primio 112 građana, odgovorio na 789 različitih dopisa, a o radu gradonačelnika, gradske uprave te ustanova i trgovačkih društava u njihovom vlasništvu, izvješteno je putem 6755 različitih priloga u medijima. Aktivnosti se mogu pratiti putem portala i posebne gradonačelnikove web-stranice, a u pripremi je i pokretanje multimedijalnog portala kao još jednog komunikacijskog kanala.

Istaknuto je kako je uz niz drugih, operativnih aktivnosti, gradonačelnik sudjelovao u nizu međunarodnih aktivnosti, ujedno nastupajući i kao predsjednik Udruge gradova, te ostvario kontakte s brojnim veleposlanicima akreditiranim u Hrvatskoj. U izvješću se također nalaze i brojne druge aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave na različitim područjima u posljednjih šest mjeseci 2009. godine.
Nova odluka o autotaksi prijevozu
Usvojena je nova Odluke o autotaksi prijevozu, predložena zbog izmjena zakona. Novom odlukom dozvola za obavljanje prijevoza dodjeljivat će se temeljem podnesenog zahtjeva uz koji će se morati priložiti licenca i dokaz o položenom ispitu taksista o poznavanju Rijeke, uz posjedovanje odgovarajućeg vozila, a ukida se i ograničenje broja autotaksi vozila u Rijeci. Grad jedino može postaviti maksimalnu cijenu prijevoza do pet kilometara te cijenu po kilometru nakon prijeđenih pet kilometara.

Josip Rupčić (HDZ) istaknuo je kako bi neki od autotaksi prijevoznika krše pravila o prijevozu, na taj način negativno utječe na dignitet Grada Rijeke. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je novim zakonom i širenjem tržišne utakmice mogućnost kontrole Grada Rijeke još više ograničena, a dodatni problem je što kontrolu rada mogu vršiti samo inspektori cestovnog prometa, kojih ima malo i koji rijetko poduzimaju radnje. Grad Rijeka je u više navrata upozoravao na nepravilnosti, a jedina mjera koja je u njegovoj nadležnosti je raskid ugovora o koncesiji, koji bi za građane imao više štete nego koristi, jer bi se ponovno uspostavio monopol.

Prihvaćen Akcijski plan Programa za mlade i sudjelovanje u temeljnom kapitalu tvrtke “Žičara Učka”

Gradsko vijece veljača 2010.

Prihvaćen prijedlog o sudjelovanju u temeljnom kapitalu tvrtke “Žičara Učka

Akcijski plan Programa za mlade Grada Rijeke za 2010. godinu ocijenjen je kvalitetnim, a podržane su i nove mjere poticaja poduzetnicima, ugrađene u izmjene Općeg programa mjera za poticanje poduzetništva.

Gradsko vijeće usvojilo je novi Pravilnik o korištenju sredstava rente, prema kojem će javni poziv ići svake dvije, umjesto svake godine, podnositelj prijave morat će primijeniti propise javne nabave, a pravilnikom su, između ostaloga, definirani i razlozi brisanja s liste prioriteta.

Prihvaćen je prijedlog da Grad Rijeka sa 100.000 kn, uz još 7 jedinica lokalne i regionalne samouprave te veći broj privatnika, sudjeluje u temeljnom kapitalu tvrtke “Žičara Učka”, koja bi se bavila izgradnjom žičare do Učke.

Dana je suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava sportskim udrugama za treninge i natjecanja sportaša, sve u sklopu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu.