Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prijedlog 16 oporbenih vijećnika da se Komunalnom društvu Čistoća naloži da odmah započne sa završnom fazom izrade studije “Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice”, te prijedlog riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela da Čistoća unaprijedi postojeće aktivnosti na primarnoj selekciji otpada.

Gospodarenje otpadom

Nakon višesatne rasprave, oporbeni vijećnici izmijenili su svoj prvotni prijedlog, prema kojem su zahtijevali da KD Čistoća hitno provede zaključke studije, koja predviđa individualizirano odvajanje otpada i uvođenje kompostana. Naime, u raspravi je gradonačelnik naglasio da se radi o Studiji koju je naručila Čistoća, ali koja nije nikad završena i prihvaćena, budući da postojeća verzija studije nije postavljena na način da iznađe optimalan model gospodarenja otpadom u danim okolnostima, već inzistira na modelu koji bi trebao izgradnju ŽCGO Marišćina pokazati nepotrebnom.

Gradsko vijeće raspravljalo o modelima gospodarenja otpadom

Gradsko vijeće raspravljalo o modelima gospodarenja otpadom

Obrazlažući prijedlog oporbenih vijećnika, predsjednik udruge Krizni eko stožer Marišćina Josip Katalinić je, temeljeći stav na zaključcima Studije, kazao kako valja hitno krenuti u individualizirano odvajanje otpada, i to kako bi se zaštitilo zdravlje građana, ispunile zakonske obveze RH i EU te ispunile regulative Europske unije koje propisuju da se do 2020. godine osigura odvajanje za reciklažu 50% korisnih sirovina te 70% biootpada. Naglasio je kako se prihvaćenim modelom, koji uključuje MBO postrojenje i postojeće odvajanje otpada, koje uključuje i primarnu selekciju u zajedničkim spremnicima, ti postoci odvajanja neće moći dostići te će RH uskoro plaćati penale EU. Također, primarnom selekcijom otpada građani će zarađivati, a bude li se, napomenuo je Katalinić, odvozio otpad na Marišćinu, još morati plaćati cementarama za zbrinjavanje dijela otpada.

Istaknuo je kako ŽCGO nije namijenjen za odvajanje otpada niti za reciklažu, već je zamišljen kao predpriprema smeća za spaljivanje u cementarama, tako da obaveze Hrvatske o odvajanju i recikliranju otpada ne mogu biti zadovoljene odvozom otpada u ŽCGO Marišćina.
U raspravi je u ime oporbenih vijećnika sudjelovao i jedan od autora Studije, prof.dr.sc. Slaven Dobrović, koji je kazao kako se postojećom verzijom Studije želi ukazati kako MBO postrojenje skup model, utemeljen na Strategiji gospodarenja otpadom koja ne računa na spremnost građana da odvajaju otpad “na kućnom pragu”.

7. sjednica Gradskog vijeća

Članovi udruge Krizni eko stožer Marišćina

Osvrćući se na prijedlog oporbenih vijećnika, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako smatra da su MBO postrojenje i primarna selekcija otpada kompatibilni te je svojim zaključkom, koji je potom prihvatilo i Gradsko vijeće, predložio da Čistoća dodatno pojača aktivnosti na edukaciji građana, poduzme aktivnosti sortiranja opada izgradnjom sortirnice i tri reciklažna dvorišta te da se unapređuje funkcioniranje i rad na već izgrađena dva reciklažna dvorišta i preko 200 eko otoka.

“Za nas studija nije u potpunosti prihvatljiva. Iako se slažemo s potrebom intenziviranja selekcije s ciljem odvajanja kvalitetnog otpada, treba reći da je sustav MBO i koncipiran da ono što se ne selektira u primarnoj selekciji još jednom selektira i time se zadovoljavaju svi kriteriji EU regulative. Otvaranjem ŽCGO u prvoj godini ćemo ispuniti sve kriterije koje traži EK temeljem smanjivanja biološkog otpada i smanjenja ukupnog volumena otpada. MBO postrojenje je naša realnost i počinje raditi za par mjeseci, jer će suprotna odluka rezultirati time da EK vratimo 23 milijuna eura dobivenih za izgradnju postrojenja,” kazao je gradonačelnik Obersnel, kazavši kako ne može prihvatiti tvrdnju da ŽCGO ne zadovoljava EU direktive, zapitavši se da li bi EK je dala 23 milijuna eura za projekt koji ne udovoljava njezinim kriterijima.

7. sjednica Gradskog vijeća

Uskoro se čekuje skori početak rada ŽCGO Marišćina

Komentirajući kvalitetu SRF goriva, direktor Eko plusa Dušan Šćulac istaknuo kako su u posjetu identičnom odlagalištu u Italiji imali prilike vidjeti kako i uz činjenicu da se 50% otpada odvaja kao vrijedna sirovina, otpad ima dovoljno kaloričnosti za stvaranje kvalitetnog biogoriva.

Gradonačelnik je zaključio da bi prihvaćanje zaključaka Studije značilo mijenjanje prihvaćenog koncepta gospodarenja otpadom i to u trenutku kad se očekuje skori početak rada ŽCGO Marišćina, a nije moguće prihvatiti niti kompostišta koja se spominju u prijedlogu, koja ne samo da one ne bi bila tako brzo gotove, već u Rijeci niti nema mjesta za njihov smještaj.

Izvješće gradonačelnika o radu od srpnja do prosinca 2013. godine

Podnoseći izvještaj o svome radu u posljednjih šest mjeseci protekle godine, gradonačelnik je kao posebno istaknuo donošenje Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.–2020. godine te akcijske planove za strateške ciljeve. Osvrćući se na niz planiranih investicija, istaknut je nastavak investicijskog ciklusa na izgradnji vodoopskrbe i odvodnje vrijedan između 90 i 100 milijuna kuna.

Detaljni plan raspodjele sredstava za sportaše

Gradsko vijeće dalo je naknadnu suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza. Osim raspodjele ukupno 11,4 milijuna kuna, s ciljem potpune transparentnosti u odnosu Grada i Riječkog sportskog saveza prema sportskim klubovima, plan sadrži i troškove korištenja sportskih objekata koji su procijenjeni na 36,8 milijuna kuna. Ne radi se o dotaciji u novcu, već o vrsti pomoći udrugama, budući da sportske udruge ne plaćaju naknadu za korištenje objekata.

Nova suglasnost Energu za kredit za izgradnju kogeneracije na Trsatu

7. sjednica Gradskog vijeća

Sa jednice Gradskog vijeća

Budući da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja stava kako bi se 100%-tno jamstvo koje je Grad Rijeka dao Energu za podizanje kredita za izgradnju kogeneracijske energane i obnovu postojeće toplovodne mreže na Sveučilišnom Kampusu moglo smatrati državnom potporom, Energo je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj izmijenio Plan realizacije projekta. Kako je pojasnio direktor Energa Sanjin Kirigin, iako ukupna procijenjena vrijednost projekta i dalje iznosi 10 milijuna eura, predlaže se da Grad Rijeka izda jamstvo na 6,15 milijuna eura, i to s nepromijenjenim financijskim uvjetima. Prema riječima riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, takva je odluka donesena sa željom da se izbjegne čekanje na odluku Europske komisije o dopuštenosti jamstva, odnosno što ranije krene u projekt izgradnje.
Kako bi se mogla donijeti nova suglasnost, Gradsko vijeće moralo je donijeti novu odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu.

Predstavnici Grada Rijeke u kazališnim vijećima

Vijećnicima je upućen poziv da sudjeluju u projektu "Vrapčanski jastuk"

Vijećnicima upućen poziv da sudjeluju u projektu “Vrapčanski jastuk”

Temeljem izmjena Zakona o kazalištima, povećan je broj predstavnika osnivača u kazališnim vijećima. Stoga je Gradsko vijeće odlučilo da Nenad Šegvić bude dodatni član Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca, a Matko Botić novi član Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka.

Vijećnicima je upućen poziv da sudjeluju u projektu “Vrapčanski jastuk” (www.vrapci.org), odnosno da na mjesec dana “udome” jastuk s motivima vrabaca koji su izradili pacijenti Psihijatrijske bolnice Vrapče i na taj način sudjeluju u akciji destigmatizacije psihički oboljelih osoba.

Predrag Miletić novi vijećnik Gradskog vijeća

Predrag Miletić iz Liste za Rijeku postao je novi vijećnik, zamijenivši dosadašnjeg člana Gradskog vijeća Livija Defranzu.

Materijali Gradskog vijeća dostavljeni u elektronskom obliku

Radi racionalizacije troškova i unaprjeđenja rada Gradskog vijeća, po prvi put je radni materijal za sjednicu Gradskog vijeća članovima Gradskog vijeća dostavljen isključivo u elektroničkom obliku. Stoga su gradskim vijećnicima na korištenje dana tablet računala putem kojih preuzimaju i koristite materijale za sjednice Gradskog vijeća.