Gradsko vijeće Grada Rijeke na današnjoj je sjednici usvojilo informaciju o Urbanoj aglomeraciji Rijeka, koja je ustrojena u rujnu odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od početka godine proveden je niz aktivnosti, u prvom redu sastanci sa zainteresiranim općinama i gradovima, a potom je započela i izrada Nacrta Strategije Urbane aglomeracije Rijeka, koja će biti i temelj za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Urbana aglomeracija Rijeka, kao prva i zasad jedina ustrojena aglomeracija u Hrvatskoj, uključuje deset članica, i to gradove Rijeku, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo. Još tri jedinice lokalne samouprave iz okruženja Rijeke na svojim su predstavničkim tijelima razmatrale mogućnost uključivanja u Urbanu aglomeraciju Rijeka. Kako je na današnjoj sjednici ponovio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, unatoč negativnim mišljenjima tih gradskih i općinskih vijeća, Grad Rijeka i dalje ostaje otvoren za suradnju sa svima pozvanim na prve konzultacije u uključivanju.
“S općinama i gradovima, članovima Urbane aglomeracije Rijeka, intenzivno radimo na Strategiji, kako bi već sljedeće godine mogli konkurirati za sredstva putem ITU mehanizma, koja su predviđena za integrirane projekte od interesa za cijelo područje aglomeracije,” kazao je gradonačelnik.

Grad Rijeka, kao nositelj procesa strateškog planiranja, koordinira izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine. Proces strateškog planiranja odvija se putem radionica na kojima sudjeluju članovi radne grupe (predstavnici svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka). Osim radionice za članove radne grupe, održana je i serija tematskih radionica na koju su pozvani stručnjaci iz pojedinih područja, poduzetnici i predstavnici civilnog sektora. Cilj navedenih radionica bio je utvrditi popis integriranih projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka, a povezano s mogućnostima koje nudi financiranje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Temeljem navedenih radionica, on-line konzultacija i priloga civilnog sektora, izrađen je Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. Nacrt strategije je, po svom sadržaju i obujmu, definiran Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenja njihove provedbe i vrednovanje koje je donijelo nadležno Ministarstvo. Također, Nacrt strategije predstavlja temelj za izbor četiri urbana područja, a koji će se izabrati putem pozivnog natječaja, planiranog u prosincu 2015. godine, s obzirom da se radi o mogućnosti korištenja sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014.-2020. koje je Republika Hrvatska definirala u pregovorima s Europskom komisijom tijekom 2014. godine.

S obzirom na to da je Nacrt strategije tijekom 2015. godine izrađen vlastitim kapacitetima, a tako se planira i u 2016. godini, cijeli postupak izrade strateškog dokumenta nije izazvao dodatne proračunske rashode.

Izrada Strategije UA Rijeka planirana je do sredine 2016. godine, a konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine bit će raspravljen na predstavničkim tijelima svih gradova i općina.

Sutra će u Općini Klana biti potpisan Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, kojim se definira obveza suradnje gradova i općina po pitanju izrade strateškog dokumenta.
(S.R.L.)