Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2024. godinu, a između drugih odluka, zatražilo je i analizu poslovanja KD Čistoće i reviziju rada uprave društva.

Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke predstavio je predsjednik Savjeta Luka Čanković. Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Program rada Savjeta uključuje prvenstveno sudjelovanje u procesu izrade dokumenata i praćenju provedbe Programa za mlade Grada Rijeke. U sljedećoj godini Savjet mladih nastavit će konzultiranje s udrugama mladih i za mlade o temama bitnim za mlade. Kako bi bili što prepoznatljiviji mladima namjeravaju dalje raditi na vizualnom identitetu Savjeta, ali mlade će informirati o svom radu putem društvenih mreža i web portala, posebice gradskog portala Moja Rijeka.

Jedna od bitnih stavki programa je i suradnja s različitim tijelima, od gradske uprave i gradskih ustanova do savjeta mladih iz Opatije, Križevaca i Splita s kojima su potpisani ugovori o prijateljstvu i suradnji. Također, kroz suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u zemlji i inozemstvu promicat će i zagovarati prava, potrebe i interese mladih kod donositelja odluka izvan lokalne sredine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu za rad Savjeta mladih planirana su sredstva u iznosu od 19 tisuća eura.

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2024. godinu, te izrazilo pohvale novom sazivu Savjeta mladih, njihovom radu i aktivnostima.

23. sjednica Gradskog vijećaGradsko vijeće podržalo uređenje suvlasničkih odnosa Grada Rijeke i komunalnih društava u kompleksu bivše tvornice Torpedo

Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo je Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa, odnosno razvrgnuću suvlasničke zajednice Grada Rijeke te komunalnih društava Vodovod i kanalizacija i Čistoća na nekretninama u kompleksu nekadašnje tvornice Torpedo, odnosno na nekretninama “ex kompleksa TERI-CROTEK“. Procijenjena vrijednost sedam nekretnina koje su predmet razvrgnuća suvlasničke zajednice iznosi 7,2 milijuna eura, a kako bi se provelo razvrgnuće suvlasničke zajednice Grad Rijeka se obvezuje Čistoći isplatiti 2,5 milijuna eura, a ViK-u 66 tisuća eura, uz prijeboj pojedinih međusobnih tražbina.  S obzirom na to da ukupna vrijednost nekretnina prelazi iznos od 132.722,81 eura, o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Rijeke moralo je odlučivati Gradsko vijeće.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović naglasio je kako se, nakon što protekle godine Gradsko vijeće nije podržalo prijedlog razvrgnuća suvlasničke zajednice pristupilo izradi novog prijedloga, uvažavajući pritom i prijedloge koje je dao vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda. Za razliku od prvotnog prijedloga, koji je predviđao zamjenu nekretnina, danas usvojena odluka predviđa ugovor kojim Grad Rijeka kupuje nekretnine te dolazi do međusobnog namirivanja tražbina. Cilj Ugovora je, kazao je gradonačelnik, da se raščiste međuvlasnički odnosi, kako bi se moglo efikasnije upravljati imovinom te otvoriti mogućnost dobivanja sredstava za obnovu spomeničke baštine, povećanje energetske učinkovitosti i drugo.

Vijećnik Vivoda naglasio je kako je ovaj ugovor na tragu jednog od njegovih prijedloga te upitao u koju će svrhu KD Čistoća utrošiti na ovaj način dobivena financijska sredstva Grada Rijeke. Vijećnik Adrijano Rogić naglasio je kako vijećnici HDZ-a podržavaju sve postupke u cijelu uređenja vlasničkih odnosa, ali „neće dati podršku za upumpavanje novca u neučinkovita gradska poduzeća i poskupljivanja usluge građana a bez revizije njihova poslovanja svrhu povećanja učinkovitosti“.

Vijećnik Petar Petrinić je u ime kluba vijećnika SDP-a naglasio je kako je postupak pripreme ugovora proveden sukladno zakonu te je predložen na temelju detaljne analize. Dodao je kako nikome od suvlasnika nije u interesu ostati u suvlasničkoj zajednici nad nekretninama kupljenim 2015. godine. Prijedlog ugovora je prilagođen i poboljšan te se, kazao je Petrinić, nalazi pred Gradskim vijećnicima u možda najprihvatljivijem modelu, čijom će primjenom doći do poboljšanja poslovne klime.

Gradonačelnik Filipović je istaknuo kako će KD Čistoća velik dio dobivenih sredstva upotrijebiti za uvođenje sustava individualiziranog prikupljanja otpada.

Dunja Kuhar i Ana Trošelj

Tajnica Gradskog vijeća Dunja Kuhar i predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj

Uskoro na natječaju prostor u Palači Šećerane namijenjen turističkoj agenciji, info centru ili marketinškoj agenciji

Gradsko vijeće odobrilo je nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija). Time su stvoreni preduvjeti da se ovaj prostor od 101,30 m2 ponovno nađe na natječaju kojim će se tražiti budući koncesionar. Za razliku od prethodnih natječaja, u novom koncesijskom ugovoru smanjena je obaveza ostvarivanja novog zapošljavanja u turističkom sektoru sa četiri na jednu osobu.

Koncesija proizlazi iz obveza Grada Rijeke kao korisnika EU sredstava, a prije promjene koncesijskih uvjeta bilo je potrebno dobiti odobrenje Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Naime, s obzirom na značajan protek vremena od perioda projektne prijave i potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do danas, pod utjecajem pandemije koronavirusa, poslovanje tvrtki u sektoru marketinga, turističkih agencija i info centara mahom se preselilo u digitalni svijet i sve manje ovisi o fiksnom smještanju u određeni poslovni prostor s fiksnim brojem zaposlenih djelatnika. Privremena pročelnica Vlasta Linić naglasila je kako spomenuto smanjenje broja novozaposlenih za budućeg koncesionara predstavlja olakotnu okolnost te je izrazila uvjerenje kako će na novom natječaju Grad Rijeka pronaći budućeg koncesionara tog prostora.

Gradski vijećnici usvojili su izmijene Odluke o naknadama članovima Gradskog Vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog Vijeća Grada Rijeke. Izmjenama su visine naknada utvrđene u eurima, a jedino su u manjoj mjeri povećane naknade za članove radnih tijela Gradskog vijeća.

U Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, kojoj je Grad rijeka jedan od osnivača, imenovana je Lana Golob. Svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore akademskoj zajednici te promocija različitih aktivnosti Sveučilišta vezanih uz znanstveno-istraživačke projekte, programe i studije.

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Art-kina te na Statut Art-kina.

Prethodne suglasnosti dane su i na statute i pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dvaju gradskih vrtićkih ustanova, More i Sušak. Dokumente je bilo potrebno izmijeniti budući da su u sklopu ovih ustanova u novim prostorima uređeni dodatni jaslički kapaciteti. Tako je u prostoru OŠ Nikola Tesla uređen vrtić Val, a u OŠ Orehovica novi istoimeni vrtić. Prenamjenom i uređenjem prostora riječkih osnovnih škola otvoreno je 56 novih mjesta za djecu jasličke dobi.

23. sjednica Gradskog vijećaRasprava o izradi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030.

Na prijedlog Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić na dnevni red sjednice uvršten je prijedlog zaključka o izradi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2030. Zaključak je jednoglasno usvojen.

Zaključkom se gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, školstvo, kulturu, sport i mlade predlaže da do kraja 2024. godine izrade novu Strategiju kulturnog razvitka, a u svrhu definiranja ciljeva i prioriteta kulturnog razvitka i kulturnih djelatnosti, kao i integracije nasljeđa EPK kao kvalitativnog pomaka.

Obrazlažući prijedlog u ime Kluba predlagatelja, nezavisna vijećnica Maša Magzan je istaknula kako su prijedlog podnijeli uvažavajući činjenicu da su kulturne politike gradova i investicije u kulturi odavno prepoznate kao generator društvene transformacije, urbane regeneracije i lokalnog razvoja. Budući da nakon Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013-2020. ne postoji krovni dokument koji definira kulturnu politiku, u svrhu poticanja gospodarskog razvoja i brendiranja Grada Rijeke kao prijestolnice kulture, smatraju nužnim donijeti Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke. Osim unaprjeđivanja i inoviranja kulturnih djelatnosti i kulturnog života grada, ističu u Klubu, svrha donošenja ovog dokumenta je poticanje korištenja kulturnih potencijala (industrijska baština, arhitektura, različite manifestacije, umjetnička produkcija i umjetničko obrazovanje), ali i proširivanje mogućnosti kulturnog turizma kroz novu infrastrukturu.

Gradonačelnik Filipović je, slažući se sa zaključcima, naglasio kako je realizacija ciljeva prethodne Strategije, koju su činili i ostvarivanje projekta Rijeke kao Europske prijestolnice kulture te ogromna ulaganja u kulturnu infrastrukturu, postavila dobre temelje za novi razvojni ciklus.

23. sjednica Gradskog vijećaUsvojen zaključak o reviziji rada KD Čistoće i Uprave društva

Na prijedlog Kluba vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić u dnevni red sjednice uvršten je i prijedlog zaključka o unutarnjoj reviziji rada v.d. direktora, osnivanju tijela za istragu ponašanja v.d. direktora KD Čistoća d.o.o uslijed obustave rada, hitnoj izradi detaljne analize prihoda i rashoda društva, te dostavu analize temeljem koje je najavljeno povećanje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za građane.

„Prijedlog zaključka podnosimo iz nekoliko razloga. Prvi je razlog rad v.d. direktora društva, za kojeg smatramo da je svojim radom i neprimjerenom komunikacijom sa sindikatima i ostalim vlasnicima doprinio eskalaciji situacije u KD Čistoća d.o.o., a time i obustavi rada od strane radnika. Osim navedenog, KD Čistoća d.o.o. nije uvela funkcionalan i efikasan sustav gospodarenja otpadom, čistoća grada je ozbiljno ugrožena, održavanje zelenih površina, bilja i stabala neprofesionalno, te smatramo da Vijeće treba hitno poduzeti korake rješavanja takve situacije.

Drugi razlog je iz nekoliko izvora potvrđeno, navodno neprimjereno ponašanje v.d. direktora Jurdane. Naime, prema riječima djelatnika KD Čistoća d.o.o., uslijed situacije obustave rada, direktor Jurdana ih je zatvorio i zaključao u ured, podizao glas na njih, te prijetio otkazima. Odgovornost je vlasnika neodgodivo istražiti takve navode, te ukoliko se utvrde poduzeti odgovarajuće mjere sankcioniranja. S ciljem objektivnog utvrđivanja svih okolnosti, tražimo da se izvješća o radu, te izvješće o navodnom neprihvatljivom ponašanju direktora Jurdane dostave vijećnicima Grada Rijeke.

Konačno, uzimajući u obzir najavu poskupljenja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada zbog povećanja plaća radnicima, tražimo hitnu izradu detaljne analize prihoda i rashoda KD Čistoća, posebno uzimajući u obzir udio plaća u ukupnim troškovima, kao i analizu najavljenog prijedloga povećanja cijene. Tražimo da se obje analize dostave članovima gradskog vijeća Grada Rijeke“, ističe se u obrazloženju Kluba vijećnika, koje je Gradskom vijeću predstavio vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda.

Zaključak je prihvaćen, i to na način da su prihvaćanje zaključka glasovali vijećnici HDZ-a, Mosta, PGS-a, platforme Možemo!, Akcije mladih, Unije Kvarnera te nezavisni vijećnici Maša Magzan, Iva Rinčić i Marin Račić, protiv su bili vijećnici SDP-a, IDS-a i HSU-a, dok je suzdržan bio vijećnik SDSS-a.

23. sjednica Gradskog vijeća

Gradonačelnik Filipović sa zamjenicom Krpan

Gradonačelnik Filipović naglasio je kako su za vrijeme nelegalne obustave rada radnika KD Čistoće krajem rujna neki od predstavnika sindikata tada, kao i jučer na konferenciji za novinare, tvrdili da je bilo navodnog neprimjerenog ponašanja, istaknuvši kako su danas gradskim vijećnicima upućene e-mail poruke o tim događanjima kojima se opovrgavaju iznesene izjave.

Na tada održanoj skupštini KD Čistoće gradonačelnik Filipović je kao predstavnik Grada većinskog vlasnika društva s ostalim suvlasnicima dogovorio okvire pregovaranja s radnicima te su dogovoreni konkretni koraci, koji su rezultirali sklapanjem sporazuma radnika i uprave, a na temelju čega se trenutno odvija kolektivno pregovaranje.

Gradonačelnik je naglasio kako je kao član skupštine Ekoplusa potaknuo preispitivanje cijene Eko plusa, koji upravlja Centrom na gospodarenje otpadom Marišćina, svjestan da najveći dio rashoda KD Čistoće otpada upravo na zbrinjavanje otpada na Marišćini. Drugi veliki dio rashoda, naglasio je, tiče se materijalnih prava radnika, a kad se dovrše pregovori, znat će se i visina potrebnih sredstava koje KD Čistoća mora osigurati za tu svrhu. Uprava društva dobila je nalog da izračuna visinu potrebnog povećanja cijena usluga zbog potrebe povećanja materijalnih prava radnika, ali se računa da bi poskupljenje usluga KD Čistoće bilo unutar 10 %. Kako je i dogovoreno s predstavnicima radnika, radnici su dobili uvećanje plaće za rujan.

„Dobar dio predloženih zaključaka već se uvelike provodi. Financijsko i svako drugo poslovanje KD Čistoće pod budnim je okom mene, Nadzornog odbora i pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i promet“, kazao je gradonačelnik Filipović.