Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel imenovao je na 73. kolegiju održanom 13. siječnja 2021. godine elektroničkim putem, nove članove Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine i 2021.-2027. godine.

Odlukom o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. godine („Službene novine Grada Rijeke“ 13/15) – imenovani su članovi upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine.

U Upravljačku skupinu imenovano je 10 članova koje su kao svoje predstavnike odredili gradovi i općine – članice Urbane aglomeracije Rijeka: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

S obzirom na to da je osam od 10 članica Urbane aglomeracije promijenilo svoje predstavnike u Upravljačkoj skupini, gradonačelnik Grada Rijeke imenovao je u Upravljačku skupinu za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, kao i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine nove članove („Službene novine Grada Rijeke“ 01/21).

U Upravljačku skupinu imenovani su:

  • Mladen Vukelić – Grad Rijeka,
  • Krešimir Vidović – Grad Kastav,
  • Matea Dundović – Grad Kraljevica,
  • Neli Nežić – Grad Opatija,
  • Dejan Ljubobratović – Općina Čavle,
  • Ivona Brentar-Miličević – Općina Klana
  • Borka Reljac – Općina Kostrena,
  • Jadranka Ognjenović – Općina Lovran,
  • Silvija Vickić – Općina Mošćenička Draga i
  • Jasmina Fabac – Općina Viškovo

Krajem prošle godine započela je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.- 2027. godine te donesena Odluka o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/20), ova Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine odnosi se na provedbu vrednovanja obje Strategije, odnosno Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine i Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine.