Likovna nagrada Ivo Kalina za 2009. godini bit će dodijeljena izložbi pod nazivom “VIA”, izvješteno je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Uz ostalo, na kolegiju je donesena odluka o imenovanju novog Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, dodjeljivanju nepovratne potpore poduzetnicima te potpori organizaciji 4. susreta gradova i općina prijatelja djece.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za kulturu Ivanka Persić, Stručno povjerenstvo je predložilo da se nagrada dodijeli Ani Glažar, Niki Rukavina, Philippeu Murphyu, Alys Owen, Alice Briggs i Željku Marinkoviću za izložbu “VIA”, koja je održana u prostoru galerije Kortil od 4. do 15. rujna 2009. godine. Izložba predstavlja radove nastale tijekom dvoipolgodišnje suradnje šestero hrvatskih, britanskih i irskih umjetnika koja je započela na Venecijanskom bijenalu.

Novi saziv Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
Na kolegiju je imenovan je novi saziv Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta. Rad Povjerenstva, kojeg će i dalje činiti isti članovi, unaprijeđen je donošenjem poslovnika u radu, koji mandat članova produljuje na dvije godine, jasnije definira ovlasti članova te kriterije temeljem kojih Povjerenstvo ocjenjuje idejni projekt. Povjerenstvo daje mišljenje o arhitektonskoj uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijske dozvole, i to zahvate gradnje i rekonstrukcije građevina svih namjena čija bruto razvijena površina prelazi 400 m² te zahvate gradnje, rekonstrukcije i uređenja javnih površina. U dvije i pol godine rada Povjerenstvo je održalo 35 sjednica te razmatralo 90 projekata.

Nepovratne subvencije poduzetnicima
Sukladno odluci riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, riječkim poduzetnicima dodijelit će se 31 nepovratna subvencija u ukupnom iznosu od 227 tisuća kuna. Potpore su dodijeljene temeljem javnog poziva i odredbi Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, a subvencionira se certificiranje proizvoda i procesa; uvođenje sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju; izrada marketinških planova i/ili istraživanja tržištu; troškovi implementacije industrijskog dizajna te troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Javi poziv otvoren je do 1. studenog ili do iskorištenja sredstava, s time da je do sada iskorišteno oko polovice iznosa osiguranog za subvencije.

Grad Rijeka će 16. travnja biti domaćin 4. susreta gradova i općina prijatelja djece, koji je zamišljen je kao skup na kojemu će predstavnici gradova i općina prijatelja djece na okruglom stolu “Zdrava prehrana od prvoga dana”, prezentirati programe i projekte vezane uza zdravu i pravilnu prehrane djece. Tom će se prilikom uzvanicima prikazati sustavan pristup Grada promocije pravilne prehrane djece od prvog dana života pa sve do odrasle dobi, kroz predstavljanje najznačajnijih programa i projekata kojima Grad pruža potporu. Na skupu će sudjelovati oko 150 sudionika iz 16 gradova i općina od ukupno 24 koji nose prestižnu titulu “prijatelja djece”.

Udružen25. gradonačelnikov kolegij travanj 2010.ju obrtnika Rijeka odobrena je financijska potpora za provođenje trećeg sajma “Odaberi – dobar je posao” s ciljem promidžbe obrtničkih zanimanja u proizvodnom zanatstvu, građevinarstvu, metalskoj i elektro struci i drugih deficitarnih zanimanja te poticanje interesa za ta zanimanja. Prezentacija deficitarnih obrtničkih zanimanja održat će se u prostoru Boćarskog centra “Podvežica” u srijedu, 28. travnja.

Projekt “Više cvijeća, manje smeća”
Turističkoj zajednici odobreno je 80.000 tisuća kuna za provedbu projekta “Više cvijeća, manje smeća” s ciljem poticanja građana i poduzetnika na uređenje grada i očuvanje okoliša. Prva akcija u sklopu projekta – podjela i prodaja sadnica, održat će se 27. travnja 2010. godine na Koblerovom trgu. Turističkoj je zajednici odobreno i 50.000 tisuća kuna provedbu akcije “NAJ – NAJ”, koja uključuje ocjenjivanje i nagrađivanje najbolje uređenih okućnica, vrtova, prozora i balkona.

Donesen je zaključak po kojem Odjel svim pravnim i fizičkim osobama, dužnicima za plaćanje komunalne naknade, naknade za uređenje voda, naknade za privremenu uporabu javne površine za postavu ugostiteljske terase, zakupnine javne površine za postavu kioska, te naknade za privremeno zauzeće javno prometne površine, a koji podnesu zahtjev za obročnim plaćanjem duga, neovisno o tome na koje se razdoblje nastali dug odnosi odobri obročno plaćanje duga u jednakim, mjesečnim, uzastopnim obrocima, i to ovisno o visini dužnog iznosa. Naime, s obzirom na tešku gospodarsku situaciju, Odjel za komunalni sustav kontinuirano zaprima zahtjeve za obročnom otplatom duga, pa je stoga donesen zaključak kojim se ubrzava odobravanje obročne otplate. Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević istaknula je kako je odluka o obročnoj otplati duga za spomeničku naknadu donesena još 2007. godine.