Nakon trećeg ovosezoskog uzorkovanja, kakvoća mora na riječkim plažama ocijenjena je izvrsnom, osim na plaži kod Sportsko-rekreacijskog centra 3. maj, gdje je zabilježena dobra kvaliteta mora.

Istaknimo kako je na plaži ispod SRC 3. maj tijekom prva dva ovogodišnja ispitivanja, provedenih 21. i 28. svibnja, zabilježeno more izvrne kakvoće, dok je dobra kvaliteta mora registrirana tijekom trećeg uzorkovanja, održanog 11. lipnja.

Također, tijekom prvog ovogodišnjeg ispitivanja, koje se provedeno 21. svibnja, na plažama Kantrida istok i Kantrida zapad zabilježena je dobra kvaliteta mora za kupanje.

Na području grada Rijeke (od Preluka do Pećina) kontrola kakvoće mora provodi se deset puta tijekom sezone kupanja, u razdoblju od mjeseca svibnja do rujna, tj. od početka do kraja sezone kupanja i to na ukupno 21 mjernoj točki.

Ispitivanje i praćenja kakvoće mora na morskim plažama obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koje u svojim izvještajima ističe kako se ispitivanje kakvoće mora provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, koja propisuje strože uvjete ocjenjivanja od europskih standarda.

Podizanje kakvoće mora u posljednjih nekoliko godina rezultat je značajnih ulaganja Grada Rijeke u izgradnju sustava sanitarne odvodnje i nastojanja da se na sustav priključi što veći broj objekata.