Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.

Pozivamo vas da se uključite

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.

Javni uvid

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana u periodu od 21. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju, svaki radni dan od 8:30 do 15:30 sati,
  • na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Javno izlaganje

Javno izlaganje iz Gradske vijećnice prenosit će se uživo 12. siječnja u 17:00 sati putem internetskog prijenosa te će biti dostupno do kraja javne rasprave. Zbog aktualnih epidemioloških mjera broj sudionika koji će moći prisustvovati javnom izlaganju u Gradskoj vijećnici je ograničen na 20 osoba.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Plana, isključivo telefonom na broj 209-450 ili elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom „za UPU Pavlovac“.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenje na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 20. siječnja 2021. godine):

  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte UPU_Pavlovac_rasprava@rijeka.hr ili na stranici e-konzultacija,
  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici u prizemlju, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi kod portira u zgradi Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani punim imenom i prezimenom s adresom podnositelja te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u razmatranje u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.