Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavio je Javni poziv za odabir projekata/programa pružanja psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini.

O KOJIM SE PROJEKTIMA/PROGRAMIMA RADI?

Poziv se odnosi na projekte i programe pružanje psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2018. godinu.

KOJE SU CILJANE SKUPINE KORISNIKA PROJEKATA/PROGRAMA?

Ciljane skupine korisnika projekata/programa ovog javnog poziva su samci i obitelji, korisnici nužnog smještaja Grada Rijeke.

TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Pravo sudjelovanja imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (zaklade,vjerske zajednice, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama Javnog poziva.

ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 31. ožujka 2018.