RRA Porin je raspisao javni poziv za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo.

Program Inkubacije, Post-inkubacije, odnosno Akceleracije obuhvaća sljedeće usluge:

 • Zakup poslovnog prostora,
 • Savjetodavne usluge,
 • Usluge stručne edukacije,
 • Podrška pri umrežavanju,
 • Usluge pristupa prostornoj infrastrukturi,
 • Usluge pristupa inovativnoj infrastrukturi.

Tko se može prijaviti za ulazak u programe Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije?

Za ulazak u program Inkubacije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti.

Za ulazak u program Post-inkubacije može se prijaviti poduzetnik u kasnijoj fazi rasta i razvoja registriran za obavljanje uslužne djelatnosti koji je završio program Inkubacije. Iznimno, poduzetnici koji nisu završili program inkubacije, mogu se prijaviti za ulazak u program Post-inkubacije pod uvjetom da ostvaruju pozitivan poslovni rezultat, s time da prednost pri ulasku u program Post-inkubacije pod jednakim uvjetima imaju poduzetnici koji su završili program Inkubacije.

Za ulazak u program Akceleracije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti čiji je razvoj proizvoda ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koja nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke.

Na temelju ovog javnog poziva primit će se jedan poduzetnik u odgovarajući inkubacijski program sukladno ljestvici poretka.

Za ocjenu dostavljenih prijava na poziv primjenjuju se sljedeći kriteriji:

 • inovativnost poslovne ideje,
 • sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke,
 • tržišna održivost poslovne ideje,
 • utjecaj na zapošljavanje,
 • izvori financiranja.

Koja je cijena usluga i tko može ostvariti pravo na umanjenje cijene?

Jedinična cijena zakupa utvrđuje se mjesečno prema djelatnosti koja će se u prostoru obavljati sukladno Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21). Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo nalazi se na adresi Milutina Barača 62 i 66 te tako pripada u Zonu 3.

Kandidat za prijem u program Inkubacije i Akceleracije koji ima sjedište na području grada Rijeke može ostvariti pravo na umanjenje cijene, i to 100 %-tno umanjenje u prvih šest mjeseci, 75 %-tno umanjenje u drugih šest mjeseci, te 50 %-tno umanjenje tijekom druge godine zakupa.

Gdje se mogu prijaviti?

Prijave na javni poziv dostavljaju se najkasnije do 28. veljače 2023. godine u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka s naznakom: „za javni poziv – Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo – NE OTVARAJ!“. Na omotnici je potrebno naznačiti podatke o podnositelju prijave, i to: naziv i adresu podnositelja prijave.

Razgledavanje poslovnih prostora na licu mjesta za sve zainteresirane osobe održat će se 20. veljače 2023. od 10,00 do 12,00 sati. Dolazak je potrebno najaviti.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Na mrežnim stranicama Riječke razvojne agencije Porin može se pronaći javni poziv s pripadajućim prijavnim obrascem i obrascem izjave o korištenim potporama male vrijednosti u 2023. godini, kao i Pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator te pravilnik o radu, kućni red te opis programa inkubatora.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijave mogu se dobiti svakog radnog dana od Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. u vremenu od 8:00 do 16:00 sati na telefonski broj: +385 51 634 331.

(foto: RRA Porin)