Na sjednici održanoj u utorak, 24. svibnja konstituiran je Savjet mladih Grada Rijeke.

Za predsjednika Savjeta mladih Grada Rijeke izabran je Luka Čanković, a za zamjenika predsjednika Valentino Saršon.

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke, te je ista objavljena u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 6/22.

Konstituirajućoj sjednici prisustvovala je i predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj.

Sastav novog saziva Savjeta mladih Grada Rijeke:

 1. Ana Marija Lončar, članica
  Ivana Babić, zamjenica članice
 1. Valentino Saršon, član
  Lana Tić, zamjenica člana
 1. Luka Delak, član
  Marija Špoljarić, zamjenica člana
 1. Luka Čanković, član
  Petra Protega, zamjenica člana
 1. Matea Dejanović Jozić, članica
  Marta Smokvina, zamjenica članice
 1. Mateo Žmak, član
  Vidvan Rubčić, zamjenik člana
 1. Lovro Šegota, član
  Lorena Jardas, zamjenica člana
 1. Valentina Paurić, članica
  Natalia Grozdanić, zamjenica članice
 1. Nikolina Šaponja, članica
  Carmen Aji, zamjenica članice
 1. Dino Jelenić, član
  Igor Aleksa, zamjenik člana
 1. Martina Matoković, članica
  Ivana Šimunović, zamjenica članice