Gradsko vijeće Grada Rijeke jednoglasno je usvojilo program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2024. godinu.

Savjet mladih Grada Rijeke savjetodavno je tijelo Grada Rijeke osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke program rada Savjeta mladih Grada Rijeke u tekućoj godini predstavio je njegov predsjednik Luka Čanković, naglašavajući njegove najvažnije točke.

Program rada Savjeta mladih za iduću godinu izrađen je po predlošku Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade. Izrađen u svrhu olakšavanja izrade programa rada, predložak sadrži smjernice za sadržaj samih programa kako bi oni bili što operativniji, s jasno definiranim aktivnostima, rokovima provedbe, popisanim suradnicima u provedbi te pokazateljima rezultata. Program riječkog Savjeta mladih prvi je u Hrvatskoj izrađen po tom predlošku te, osim planova, sadrži i jasne pokazatelje rezultata, poput broja mladih uključenih u neku aktivnost ili broja pregledanih objava na portalima i društvenim mrežama.

23. sjednica Gradskog vijeća

Program rada Savjeta mladih za 2024. godinu predstavio predsjednik Luka Čanković

Sudjelovanje u procesu izrade operativnog plana i praćenju provedbe Programa za mlade

Program rada Savjeta uključuje prvenstveno sudjelovanje u procesu izrade operativnog plana i praćenju provedbe Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Program za mlade usmjeren je na tri razvojna stupa, i to obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih, dobrobit i osamostaljivanje mladih te poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima. Provedbom 80 mjera kroz ova tri razvojna pravca dugoročno se želi unaprijediti kvalitetu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja mladih, ojačati opće uvjete za dobrobit i osamostaljenje mladih te osigurati poticajnu atmosferu u gradu za mlade. Savjet mladih Grada Rijeke uskladio je svoj Program rada s Programom za mlade.

U sljedećoj godini Savjet mladih nastavit će konzultiranje s udrugama mladih i za mlade o temama bitnim za mlade. U suradnji s udrugama iz Registra udruga mladih i za mlade planira se jačati vidljivost rada Savjeta mladih a sve u cilju detektiranja tema koje su od posebnog interesa za mlade. Nastojat će se povećati aktivnosti kojima se potiče aktivno sudjelovanje kako udruga iz Registra udruga mladih i za mlade, tako i članica i članova Savjeta mladih u javnoj politici za mlade, odnosno u donošenju političkih odluka.

Kako bi bili što prepoznatljiviji mladima namjeravaju dalje raditi na vizualnom identitetu Savjeta, ali mlade će i dalje informirati o svom radu putem društvenih mreža Facebook i lnstagram i gradskih web portala, posebice portala Moja Rijeka.

Nastavak emitiranja dobro prihvaćenog podcasta “Ćakula mladih”

Vrlo je važno pritom naglasiti kako Savjet mladih sudjeluje u kreiranju sadržaja za mlade na web portalu Moja Rijeka, koji je u procesu preoblikovanja u portal za mlade, te kreiranju novih online sadržaja od interesa za mlade, što planira nastaviti i u 2024. godini. Također, Savjet mladih će u suradnji sa studentskom udrugom Kišobran nastaviti kreirati sadržaj za – od mladih vrlo dobro prihvaćenu – podcast emisiju Ćakula mladih koja će se emitirati u okviru web portala Moja Rijeka. U prvom podcastu Savjet mladih ugostio je mladog poduzetnika Ivana Tokića, koji se bavi vođenjem TikTok profila za kompanije i brandove, a u sljedećim emisijama gosti, između ostalih su bili i biciklist Fran Miholjević, pjevač Antonio Krištofić te Lana Par, nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

23. sjednica Gradskog vijeća

Predstavljanje programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2024. godinu

Jedna od bitnih stavki programa je i suradnja s različitim tijelima, od gradske uprave i gradskih ustanova do Županijskog savjeta mladih te savjeta mladih iz Opatije, Križevaca i Splita s kojima su potpisani ugovori o prijateljstvu i suradnji. U 2024. godini nastavak suradnje savjeta mladih iz Rijeke, Opatije i Križevaca bit će usmjeren na teme ispunjavanja kriterija za ponovno dobvanje titule Grad za mlade sva tri grada i sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekta #izborise Udruge Delta.

U sklopu tripartitne suradnje savjeta mladih Rijeke, Opatije i Križevaca projekt Akcija za 5!, kao primjer dobre prakse Grada Rijeke i udruge Delta, proveden je i u Opatiji i Križevcima. Krajem rujna potpisan je ugovor o suradnji savjeta mladih Grada Rijeke i Grada Splita, pa bi se tako Akcija za 5!, čiji je cilj pružiti mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, mogla postati i dio splitske priče.

Što se tiče suradnje s Gradom Rijekom, Savjet mladih će održavati zajedničke sastanke s predsjednicom Gradskog vijeća Anom Trošelj i gradonačelnikom Markom Filipovićem i to najmanje svaka tri mjeseca s ciljem raspravljanja svih onih pitanja koji su od interesa za mlade. Već u 2023. godini, podsjetio je predsjednik Savjeta mladih Luka Čanković, predstavnik Savjeta mladih sudjelovat će u radu Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa. Name, praksa je pokazala kako je doprinos mladih osoba pri izradi uvjeta i kriterija po kojima se dodjeljuju stipendije iznimno bitan i koristan jer se u konačnici ti uvjeti i kriteriji na njima primjenjuju.

Također, Savjet mladih će kroz suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u zemlji i inozemstvu promicati i zagovarati prava, potrebe i interese mladih kod donositelja odluka izvan lokalne sredine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu za rad Savjeta mladih planirana su sredstva u iznosu od 19 tisuća eura, što je povećanje u odnosu na 2023. godinu.

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2024. godinu, te izrazilo pohvale novom sazivu Savjeta mladih, njihovom radu i aktivnostima.