Odvoz glomaznog otpada u količini do 3 m³ jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Od 1. siječnja 2021. godine više nije moguće naručiti spremnik za krupni otpad od 5 m³ (tzv. baju) putem mjesnog odbora. Zbrinjavanje glomaznog otpada putem mjesnih odbora, zamjenjuje usluga prikupljanja krupnog otpada u količini do 3 m³ bez naknade jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika u dogovoru s KD Čistoća.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjemzahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Kako biste ispravno poslali obrazac, molimo da ga popunite traženim podacima i spremite na svoje računalo. Popunjeni obrazac se može dostaviti:

  • na mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr
  • poštom na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
  • osobno u KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, šalter sala.

Za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca dostupan je telefon (051) 629 784.

Reciklažna dvorišta

Postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240, Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258  i Reciklažno dvorište Jože Vlahovića 091 226 0232, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva

Građevni otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, može se bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.

Propisi koji se odnose na odvoz komunalnog i krupnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 5/22)