Poglavarstvo Grada Rijeke na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi na sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine donijelo je Zaključak o osnutku Mjesnog odbora Belveder  koji je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 4/2002.