SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Irena Vukosavljević – predsjednica
Dragan Basta – zamjenik predsjednika

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
ZLATKO FUMIĆ – član Vijeća

ŽIVI ZID
MONIKA JUKIĆ – član Vijeća

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
KRISTIJAN GRÜNHUT – član vijeća