Mjesni odbor Belveder osnovan je na zborovima građana, te usvojen 28. veljače 2002. godine Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke u granicama bivše mjesne zajednice Belveder. Organ Mjesnog odbora je Vijeće, koje ima predsjednika i 5 članova.

Mjesni odbor Belveder granići s MO Brajda, Kozala i Škurinjska draga