Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju članka 6 Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 9. rujna 1997. godine donijelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Brašćine-Pulac. Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 19/1993.