Mjesni odbor Gornja Vežica osnovan je Odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke 2002. godine. Odluka o osnivanju objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije  4/02.