Ozren Kraljić, predsjednik MOST
Marijan Bačić*, zamjenik predsjednika HDZ
Adam Butigan, član SDP-HSU-PGS-HNS-LABURISTI-SDSS
Iva Ciper, član MOST
Frančeska Sobol Mišćević, član BURA

Napomena: Stranačka pripadnost na dan izbora 2.12.2018.

*Marijan Bačić u Vijeću od 9. lipnja 2020. umjesto preminulog Vinka Vukušića. Politička stranka je ista – HDZ.